Papers / presentaties

Lees alle informatie over het Nationaal verkeerskundecongres (6 november 2013) op www.nationaalverkeerskundecongres.nl

 

In onderstaand overzicht kunt u de papers en presentaties lezen, die tijdens het Nationaal verkeerskundecongres op 31 oktober 2012 zijn gepresenteerd.

Winnaar Beste Bijdrage NVC 2012

Winnaar van de Beste Bijdrage van het Nationaal verkeerskundecongres 2012 is geworden:

 

'De meerwaarde van dynamisch rekenen aan emissies' van Luc Wismans (Goudappel Coffeng & Universiteit Twente) en Robert van den Brink (Goudappel Coffeng).

 

De jury vindt dat een technisch verhaal heel helder is verwoord. Het daagt verkeerskundigen uit meer met emissies te rekenen.

Rectificatie

Door een technische fout is de functie en bedrijfsnaam van Gemma Warmerdam niet correct in het programmaboekje opgenomen. Gemma Warmerdam is als bestuurssecretaris Gemotoriseerde Tweewielers werkzaam bij RAI Vereniging.

Plenair programma

Keynote spreker Jos Verhoeven | Senior Adviseur Verkeer, Arcadis

'Wat brengt een groot evenement als de Floriade teweeg op het gebied van verkeer en vervoer?'

 

Bekijk hier de complete presentatie van Jos Verhoeven 

Ronde 1 (11.30 – 12.30 uur)

VERKEERSVEILIGHEID
Sessiecoördinator: Govert Schermers
(zaal 11-13)

- Evaluatie van een snelheidsslot en snelheidsmonitor voor grove overtreders / presentatie
- Dashboard Verkeer / presentatie
- Hoe kunnen we regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid in Nederland? / presentatie
- Een motorrijder verdient ook een veilige infrastructuur / presentatie

VOETGANGERS EN/IN HUN OMGEVING
Sessiecoördinator: Ineke Spape
(zaal 15-17)

- Verplaatsingsongevallen in de openbare ruimte bij senioren, een andere problematiek / presentatie
- De voetganger centraal in Voetendaal / presentatie
- Met Placemaking het oversteken op de Binnenring van Eindhoven mooi, functioneel én veilig maken / presentatie
- Kloktijd versus belevingstijd / presentatie

GROEN TRANSPORT EN GROENE RUIMTE
Sessiecoördinator: Martin Maarseveen
(zaal 19)

- Samenhangende netwerken voor snel en langzaam verkeer / presentatie
- ‘s-Hertogenbosche Fietsstad - Lekker fietsen / presentatie
- SAFECYCLE, resultaten van een onderzoek naar e-safety applicaties voor veiliger fietsen in Europa / presentatie
- Wie is de haas, wie de schildpad? / presentatie


AANSPRAKELIJKHEID EN MINDER VERKEERSBORDEN
Sessiecoördinator: Erik van Hal
(zaal 30)

- Het saneren van verkeersborden / presentatie
- Parkeren in Shared Space / presentatie

BEREIKBAARHEID IN DE STAD
Sessiecoördinator: Jan Termorshuizen
(zaal 28)

- Bereikbare Brabanthallen door gezamenlijke aanpak / presentatie
- Bereikbaarheidsarrangementen: een gastvrije en bereikbare binnenstad van Zwolle / presentatie 
- Ruim baan voor gemotoriseerde tweewielers in de stad / presentatie

80-KM WEGEN
Sessiecoördinator: Evert Heringa
(zaal 26)

- Beter benutten van Provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? / presentatie
- Over bermen, bochten en bomen: een diepteonderzoek naar bermgevallen / presentatie
- EuroRAP / presentatie

DUURZAAM STEDELIJK VERKEERSMANAGEMENT
Sessiecoördinator: Marko Ludeking
(zaal 22-24)

- Klimaatbeleid voor mobiliteit / presentatie
- TEN effecten in Den Haag / presentatie
- Duurzaam verkeersmanagement en Luchtkwaliteit (paper 93 volgt) / presentatie

OPTIMALISATIE WERK IN UITVOERING
Sessiecoördinator: Aad de Winter
(zaal Rode Geus)

- Capaciteit bij Werk-In-Uitvoering op Nederlandse Snelwegen / presentatie
- Nieuwe richtlijn verkeersmaatregelen werk in uitvoering / presentatie

Ronde 2 (13.30 - 14.30 uur)

TOEPASSING VAN NIEUWE TECHNOLOGIE
Sessiecoördinator: Govert Schermers
(zaal 11-13)

- Breda ontwikkelt app voor beloning goed verkeersgedrag / presentatie
- Verkeerseducatie aan de digitale generatie / presentatie
- Ontwerp als communicatiemiddel / presentatie

SHARED SPACE EN NATUURLIJK STUREN
Sessiecoördinator: Ineke Spape
(zaal 15-17)

- Gelderland gaat verkeersgedrag met Natuurlijk Sturen beïnvloeden   / presentatie
- 15 jaar Shared Space   / presentatie

DE MEERWAARDE VAN MODELLEN VOOR DE PRAKTIJK
Sessiecoördinator: Martin Maarseveen
(zaal 19)

- De meerwaarde van dynamisch rekenen aan emissies / presentatie
- Goed op weg met de mobiliteitsscan / presentatie
- Smart modeling voor Noordelijke Randweg Utrecht (paper 110 volgt) / presentatie

OUDEREN OP DE (ELEKTRISCHE) FIETS: EEN RISICO?
Sessiecoördinator: Erik van Hal
(zaal 30)

- Goed zicht op de elektrische fiets / presentatie
- I-bike, U-bike, E-bike! / presentatie
- Senioren veilig in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? / presentatie
- Fiets je Fit / presentatie

MOBILITEITSMANAGEMENT
Sessiecoördinator: Jan Termorshuizen
(zaal 28)

- Effecten van Smart Work Centres op de mobiliteitsdruk in de Metropoolregio Amsterdam / presentatie
- Mobiliteitsmanagement: is het gras bij de buren groener? / presentatie
- Twents Mobiliteitsmanagement / presentatie
- Hoe worden reiskeuzes gemaakt? Onderzoek naar de bepalende factoren voor vijf reizigersdoelgroepen in het Enhanced WISETRIP project / presentatie

VERKEER IN DE TOEKOMST
Sessiecoördinator: Evert Heringa
(zaal 26)

- Waar gaat het heen met mobiliteit?  / presentatie
- Verkeerskunde, maar dan anders / presentatie
- Systeemsprong Ruimte en Mobiliteit: van visie naar concrete oplossingen voor de mobiliteit van (over)morgen  / presentatie
- Wie beheert de weg in 2015?  / presentatie
- Nieuwe rolverdeling uitvoerendetaken Wegbeheerder – Markt / presentatie

VERKEERSMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK
Sessiecoördinator: Marko Ludeking
(zaal 22-24)

- Netwerk breed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag / presentatie
- Lessen uit 2 jaar Regionaal Tactisch Verkeersmanagement in Noord-Holland  / presentatie
- Stand van zaken netwerkmanagement / presentatie

VRI-INNOVATIES
Sessiecoördinator: Aad de Winter
(zaal Rode Geus)

- Toepassen van verkeersregelinnovaties, doen! / presentatie
- Waarom staat het licht op groen? / presentatie
- Rotonde dosseerinstallatie (RDI) is benuttingsmaatregel / presentatie

Ronde 3 (15.00 - 16.00 uur)

ENKELVOUDIGE FIETSONGEVALLEN

Sessiecoördinator: Govert Schermers
(zaal 11-13)


- Aanpak enkelvoudige fietsongevallen, veel resultaten met weinig inspanning / presentatie
- Fietspaaltjes: nee, tenzij! / presentatie
- Aandacht voor gladheidsbestrijding op fietsroutes / presentatie

SCHOOLOMGEVING
Sessiecoördinator: Ineke Spape
(zaal 15-17)

- Groningen trekt lessen uit gemeentelijk project 'Veilige schoolomgevingen' / presentatie
- Verkeersveiligheid in de schoolomgeving / presentatie
- Leidraad inrichting veilige schoolomgeving / presentatie

SENSOREN IN HET VERKEER
Sessiecoördinator: Martin Maarseveen
(zaal 19)

- De auto als actuator / presentatie
- Intelligente Transport Systemen in praktijk getest: resultaten en ervaringen van het euroFOT project / presentatie
- De Smartphone als sensor voorpersoonlijk verplaatsingsgedrag / presentatie

PARKEREN NIEUWE STIJL
Sessiecoördinator: Erik van Hal
(zaal 30)

- Parkeernormen in tijden van crisis / presentatie
- Voordelen door integratie van parkeren in het planproces / presentatie
- Parkeren 2.0 / presentatie

OPENBAAR VERVOER / P&R
Sessiecoördinator: Jan Termorshuizen
(zaal 28)

- Park & E-bike / presentatie
- Gratis openbaar vervoer is niet gratis / presentatie
- Het station: De ideale verkeersmachine van de toekomst! / presentatie

WINKELS, BEREIKBAARHEID EN OMZET
Sessiecoördinator: Evert Heringa
(zaal 26)

- Onderzoek naar de effecten van verkeersmaatregelen op de omzet van winkels, onmogelijk? / presentatie
- Naar aantrekkelijke bereikbaarheid van winkels / presentatie

MENS EN GEDRAG IN HET VERKEER
Sessiecoördinator: Marko Ludeking
(zaal 22-24)

- DVM en de waarneembaarheid van verandering / presentatie
- Wie begrijpt de GRIP? Human Factors aspecten bij het ontwerp van verkeersmanagement-maatregelen / presentatie
- Assessment Verkeersveiligheid Delft: impact van nieuwe wegsituaties op beleving en gedrag van gebruikers / presentatie

BENUTTING AUTOSNELWEGEN
Sessiecoördinator: Aad de Winter
(zaal Rode Geus)

- Evaluatie verruiming openingstijden spits- en plusstroken / presentatie
- Een generieke aanpak voor DVM - Proactief regelen van de snelweg A15 in het havengebied met BOS-HbR / presentatie
- Verkeerskundige evaluatie proeftrajecten 130 km/uur / presentatie

Nationaal verkeerskundecongres 2012

Lees alle informatie over het Nationaal verkeerskundecongres (6 november 2013) op:

 

www.nationaalverkeerskundecongres.nl

 

 

Programma 

 

Papers / presentaties

 

Nieuws 

 

Verkeerskundeprijs 

 

Verkeersexpo 

 

Contact 

 

Terugblik NVC 2012

  

Terugblik NVC 2011

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.