Sluipverkeer (3/2011)

maandag 2 mei 2011 0 reacties 356x gelezen

In de rubriek Achteruitkijkspiegel vindt u steeds een verkeerskundig onderwerp

uit het verleden.

 

Verkeerskunde 1979: nr.1: Het dichtbevolkte westen wordt geconfronteerd met een nieuw verkeersprobleem: het sluipverkeer. Hieronder wordt doorgaand verkeer verstaan, dat in functioneel opzicht oneigenlijk gebruik maakt van wegen van lagere orde met als doel, oponthoud, van welke aard dan ook, op de functionele route te ontgaan.

 

Lees het volledige artikel 'Sluipverkeer op wegen buiten de bebouwde kom', door 

ing. H.A. van de Hoef en ing. M.J.C. Kuiten van Proviciale Waterstaat Utrecht.

 

Geen sluipverkeer in het Gein

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.