Wat is een uitrit? (VK 4/2013)

zondag 23 juni 2013 1 reactie 3387x gelezen

In de rubriek Achteruitkijkspiegel vindt u steeds een verkeerskundig onderwerp uit het verleden. 

 

Deze keer Verkeerskunde 1992/12 over een artikel van M.A.J. (Maarten) Ligt. Ligt was destijds beleidsmedewerker van de toenmalige verkeersafdeling van de ANWB en tevens secretaris van de toenmalige CROW-werkgroep die een nieuwe publicatie over uitritten samenstelde. Lees het volledige artikel 'Uitritten gedefinieerd'.

 

1992:
 De toenmalige CROW-werkgroep waar Ligt secretaris van was, ontwierp richtlijnen waarmee gemeenten kunnen bepalen hoe nieuwe situaties moeten worden vormgegeven en of bestaande situaties moeten worden aangepast. Ook de rechterlijke macht krijgt hiermee een handvat, waarmee kan worden bepaald of een aansluiting een uitrit is of ‘een weg van rechts’. Noodzakelijk omdat in de praktijk vaak niet duidelijk is of iemand van rechts voorrang heeft of juist niet.

2013:
De vraag blijft: wat is een uitrit?

Maarten Ligt, 21 jaar later: ‘Vóór 1992 was er al jarenlang onduidelijkheid over de status van wegaansluitingen die voor de weggebruiker vragen opriepen; met name over de geldende voorrangsregeling ter plaatse. Het CROW wilde met goede aanbevelingen duidelijkheid scheppen in deze, vaak verwarrende situaties.

Al in 1979 werd deze uitritten-problematiek aan de orde gesteld in een artikel in Verkeerskunde. 12 jaar later, in 1991, werd er bij de algehele vernieuwing van het RVV( Reglement verkeersregels en verkeerstekens) bijna een definitie opgenomen van de uitrit. Maar deze haalde het nét niet, mede vanwege bezwaren van wegbeheerders die zich daardoor genoodzaakt zouden zien om tal van situaties op korte termijn aan te passen.

Het is nog steeds jammer dat dit toen niet is doorgezet. Want juist de grote variatie in de vormgeving van uitritten en de al dan niet daaraan gekoppelde voorrang, geeft het probleem weer waar de weggebruiker mee worstelt. De CROW-publicatie van 1992 over uitritten, die sindsdien bij gerechtelijke uitspraken wordt gehanteerd, is in 2006 nog eens herzien met foto’s van goede en slechte situaties. Maar ook daarna blijft het probleem van de slechte herkenbaarheid bestaan en daarmee ook de onduidelijkheid voor de weggebruiker.

De ANWB vindt dat het in het verkeer absoluut duidelijk moet zijn wie er voorrang heeft. Bij uitritten is dit in te veel gevallen niet duidelijk. Het doel van een uitrit is: automatisch voorrang verlenen aan iedereen op de doorgaande weg. Maar is de uitrit niet duidelijk herkenbaar dan kan de situatie ook worden opgevat als verkeer van rechts dat juist voorrang heeft. Bij constructies waar de functie en dus de voorrang niet volstrekt duidelijk is, pleit de ANWB ervoor om de voorrangsituatie te bereikten met middelen die we al jaren tot onze beschikking hebben: voorrangsborden en haaientanden.

Het enige verschil tussen een uitrit en een normale voorrangssituatie is dat kruisende voetgangers op de doorgaande weg in het laatste geval geen voorrang hebben en bij een uitrit juist wel. Dit verschil is in onze ogen te klein om het gebruik van de uitrit ( zonder voorrangsborden en haaientanden) in grote aantallen te rechtvaardigen.

Wij pleiten er dus niet voor om alle uitritconstructies weg te halen, maar wel om op bestaande uitritconstructies de gewone voorrangsregels toe te passen met borden en haaientanden. De constructie blijft dan zijn ondersteunende functie behouden. Het remt het naderend verkeer vanaf de zijweg af waardoor voorrang geven logisch is. De borden bevestigen dan dit ‘vermoeden’.

Voorrang is te belangrijk om er twijfel over te laten bestaan.

Maarten Ligt,
adviseur Public Affairs, ANWB


Reacties

Reacties

Bertie van de Vorst 31/12/2014 11:31

Ik vind het te gek voor woorden dat een simpel bord de hele onzekerheid bij uitritten in het verkeer kan wegnemen. Het gaat dan niet om het bord B6 maar een aanwijzingbord. Jurisprudentie bestaat al, bij twijfel of het een uirit is, moet men handelen alsof het een uitrit is. Indien een bord met aanwijzing is geplaatst, is er geen twijfel meer mogelijk. Bij alle uitritten in Nederland een bord plaatsen "u verlaat hier een uitrit" en de onduidelijke situatie, de zinloze en eindeloze discussie is ten einde.

Ik ben rij-instructeur en leer dus mensen autorijden. Bij de uitrit constructie moet ik mijn onzekere aspirant verkeersdeelnemer helaas het verhaal vertellen dat er in het RVV niks geregeld is. Dat er wel jurisprudentie over is maar dat zegt de gemiddelde leerling helemaal niks.

Ik vind het te gek voor woorden, dat de overheid dit zo onbelangrijk vindt.

Met vriendelijke groet, Bertie van de Vorst

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Achteruitkijkspiegel

In de Achteruitkijkspiegel vindt u steeds een verkeerskundig onderwerp uit het verleden.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.