Bijeenkomst Mobility meets Philosophy

maandag 9 september 2019 11x gelezen

Voor het project ‘Mobility meets Philosophy’ is de samenwerking gezocht met partijen die al werken in de ruimtelijke inrichting, ervaring hebben met de discipline filosofie en de overtuiging delen dat een meet-up tussen filosofen en de ruimte- en mobiliteitsvakwereld waardevol is. Voor deze meet-up wordt samengewerkt met RWS (Hans Peter Benschop), CROW (Frans Bekhuis), Platform31 (Nico van Buren), Prov. Noord-Holland (Tjeerd Vissert) en WOW (Jetske Eefting). NMTM wordt vertegenwoordigd door Mike Bérénos en Erik Donkers.

Datum

22 november 2019

Locatie

Den Haag

DOEL VAN DE MEET-UP

Doel van het initiatief is het werken aan een beter begrip van het fenomeen mobiliteit binnen een vitale mobiele samenleving en dit te delen met de ruimte- en mobiliteitsvakwereld door:

 

Subdoelen:

Beter begrip van de betekenis van mobiliteit voor een vitale mobiele samenleving;

Het beter doorgronden van de samenhang tussen mobiliteit, menselijk welbevinden, sociale  
en economische structuren en de omgeving;

Doel- en toekomstgericht leren kijken naar en omgaan met het fenomeen mobiliteit;

Inzicht krijgen op de (kennis)vragen en uitdagingen (praktijkvragen) die er liggen voor de samenleving en dus voor beleid, politiek en marktpartijen. Welke ‘Denkgereedschap’ helpt ons om anders om te gaan met het fenomeen mobiliteit?

 

INBRENG VAN DE FILOSOFEN

De volgende filosofen verzorgen een pitch en schrijven een essay:
Daan Rovers (Dichter des Vaderlands) thema: ‘Mobiliteit, politiek en politiek debat’; Naomi Jacobs (schrijver en filosoof), thema ‘Uitdagingen en kansen in plaats van angst’; Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie), thema ‘Inclusiviteit’; Jan Hendrik Bakker (auteur, docent en journalist), thema ‘Mobiliteit en wonen’; Coen Simon (schrijver en filosoof), thema ‘Mobiliteit en samenleving’.

 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.