ANWB-leden: ZE-zones: mooi streven, moeilijk haalbaar

donderdag 28 februari 2019 Hannes van de Ven 192x gelezen

We gingen in gesprek met leden van het ‘Denk mee met de ANWB’ panel en vroegen wat zij vinden de Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek)dit initiatief vinden.
Hannes van de Ven, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Hannes van de Ven, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Het initiatief heeft voor- en nadelen  
Leden zien een aantal voordelen van het initiatief. Zo levert het veel op voor het milieu en wordt er minder geluidoverlast veroorzaakt in de stad. Anderzijds zien leden ook nadelen. Zo kan het invoeren van het initiatief grote economische gevolgen hebben voor ondernemers in de stad. Zij zullen grote investeringen moeten doen die zij niet altijd kunnen bekostigen. Strengere eisen worden gewaardeerd, maar er moeten wel goede en betaalbare alternatieven komen. Daarnaast is men bang dat de regeling hoge kosten met zich mee brengt en dat deze kosten zullen worden verhaald op de consument.  

 

Citaat: “Ik zie problemen met handhaving, met naleving, met kosten die uiteindelijk op de consument worden verhaald, met winkeliers en ondernemers die niet bereid zijn extra te gaan betalen en zullen verhuizen naar plekken waar zij en hun consumenten wel met de auto kunnen komen.”  

 

Goed initiatief of verplaatsing van het probleem? 
Enerzijds geloven leden in het initiatief. Het is volgens hen vooral de combinatie van Green Deal ZES en milieuzones die voor verbetering zal zorgen.  
 
Citaat: “Vervuilende personenauto’s horen niet in een stad waar veel mensen wonen en werken. Hetzelfde geldt voor vrachtverkeer.”  

 

Anderzijds wordt getwijfeld aan de effectiviteit van de maatregel. Leden stellen dat met dit initiatief het probleem wordt verplaatst van de stad naar de buiten de stad. 

 

Citaat: “Dit initiatief moet natuurlijk niet de leefbaarheid van bewoners buiten de zone verslechteren.”  

 

Daarnaast heerst de vraag of dit initiatief de juiste aanpak is om het gebruik van duurzame oplossingen te stimuleren.  
 
Citaat: “Laat ze maar eens de prijzen van elektrische voertuigen omlaag gooien en voor vrachtwagens ook een beter idee verzinnen om vervuiling tegen te gaan.”  

 

Leden zien dus de positieve kanten, maar zien ook het risico dat het probleem zich verplaatst en vrezen dat de maatregel op de lange termijn geen effect heeft.   

 

Hoe werkt het in de praktijk? 
Voor het realiseren van de Green Deal ZES zullen er overslagpunten moeten komen; plekken waar goederen kunnen worden overgeladen. Leden geven aan de voorkeur te hebben voor overslagpunten die zich aan de rand van de stad bevinden, maar ook dit idee heeft haken en ogen.  

 

Citaat: “Op de grens krijg je dat ondernemers met hun “vuile” bussen en vrachtwagens de lading gaan overladen op ‘elektrische’ wagens. Hiermee wordt het probleem verplaatst in plaats van dat er een structurele oplossing wordt geboden.”  

 

Leden zijn het met elkaar eens: het initiatief is een mooi streven, maar moeilijk haalbaar. 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 21 tot 25 van 62

2 3 4 5 6 7

Artikelen 21 tot 25 van 62

2 3 4 5 6 7

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.