Beleidsontwikkelaar Ruimte Verkeer en Vervoer

donderdag 25 april 2019 393x gelezen

Bedrijf

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Locatie

Leidschendam

Functieomschrijving

De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers.

 

 

Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruikmakend van nieuwe technologieën.

 

Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar.

 

Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het contourenplan is het kader en de vijf organisatieprincipes als kompas zijn de leidraad:

1. we werken opgavegericht;

2. we geven ruimte en vertrouwen;

3. we zijn samen verantwoordelijk;

4. we werken met heldere opdrachten;

5. we worden elke dag beter.

 

De afdeling De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte.

De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving.

De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners. Het team Het team Ruimte bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Wij zijn de (beleids-)ontwikkelafdeling voor ruimtelijke vraagstukken.

Ons team levert een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene stad. Dit doen we samen met burgers, bedrijven en regionale partners. We weten wat er speelt en wanneer iets kan en moet. In samenspraak met burgers en bedrijven stellen wij kaders op die ruimte geven, en begeleiden wij ruimtelijke en maatschappelijke trajecten om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente. Het werkveld Leidschendam-Voorburg is een middelgrote gemeente, met zowel een sterk stedelijke omgeving als een agrarisch buitengebied (Stompwijk).

 

De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en wordt doorsneden door meerdere snelwegen. Door de strategische ligging op de grens tussen stad en land zijn de verkeerskundige uitdagingen divers. Door de schaalgrootte van de gemeente sta je dicht bij de politiek, maar ook dicht bij de burgers en ondernemers. Als beleidsontwikkelaar ruimte ontwikkel je primair beleid op het gebied van verkeer en vervoer, maar je hebt affiniteit met meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact.

 

Je werkt met het team aan verschillende opgaven in het ruimtelijk domein met de focus op verkeer en vervoer. Binnen het verkeer en vervoer werk je samen met twee andere verkeerskundigen. Het beleid waar je aan werkt is veelal strategisch, dan wel tactisch van aard en heeft een middellange doorlooptijd. Je werkt dus aan meerjarige ‘producten’ rond beleidsontwikkeling. Het team Ruimte bestaat uit beleidsontwikkelaars met diverse expertises. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis van onderzoek en effectmeting.

 

De volgende opdrachten staan concreet op de planning:

•verkeerskundige advisering bij kleine en grote ruimtelijke projecten;

•beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van duurzame mobiliteit; •beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van parkeren (waaronder nieuw parkeerbeleid en nota parkeernormen);

•beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van verkeersveiligheid; •verkeerskundige advisering bij regionale projecten, zoals de N14 en A4.

Profiel kandidaat

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 

1.een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;

2.aantoonbare kennis en kunde op het vlak van verkeer en vervoer;

3.aantoonbare werkervaring als beleidsontwikkelaar verkeer en vervoer of een vergelijkbare functie (opleiding en/of werkervaring);

4.ervaring met het werken binnen een gemeente en het werken met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen;

5.een sterk analytisch vermogen.

6.Je kan goed samenwerken in een team, maar daarnaast ben je in staat om proactief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij ben je in staat om zelf verbindingen te zoeken met andere disciplines en belanghebbenden.

7.Zowel mondeling als schriftelijk beschik je over een uitstekende communicatie. Je bent in staat om bewoners, maar ook wethouders te woord te staan, brieven te schrijven en beleidsnota’s op te stellen.

 

Competenties:

•Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

•Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken. •Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

•Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

•Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Aanvullende informatie

Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie, die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Het betreft een functie voor 36 uur (1,0 FTE) per week.

Jouw salaris bedraagt, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, maximaal € 4.541 bruto per maand (salarisschaal 10A o.b.v. een volledige werkweek).

Plaatsing in de aanloopschaal kan aan de orde zijn, afhankelijk van kennis en ervaring. Naast je salaris heb je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder het kopen van extra verlof. Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad of MTC.

Contact

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Joke Bults, telefoonnummer (070) 300 9657. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Mandy Dapper of Samantha van Noort, HR medewerkers, via telefoonnummer 14 070.

Solliciteren?
Spreekt bovenstaande jou aan en wil jij deze kans pakken? Reageer voor 25 mei 2019 met een motivatiebrief en curriculum vitae via onze website https://www.lv.nl/vacatures.
 
Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.