Blijf in gesprek over dataprivacy

De opmars van autonome, commerciële systemen

dinsdag 19 december 2017 Nettie Bakker 59x gelezen

De grote platforms zoals Google rukken op in het verkeersdomein. Zij richten zich op het individu. Ondertussen verliezen operators in de verkeerscentrales steeds meer werk aan autonome systemen en draagt de overheid steeds meer taken over aan de markt. Wie garandeert op termijn zorg voor het collectief en voor netwerkoptimalisatie? Die vragen verdienen discussie, zegt Paul van Koningsbruggen, director Mobility bij Technolution.

Paul van Koningsbruggen, director Mobility, Technolution

Paul van Koningsbruggen, director Mobility, Technolution

Alle ontwikkelingen binnen verkeersmanagement, zijn volgens Paul van Koningsbruggen belangrijke trends. ‘We gaan van verkeersmanagement op basis van anonieme stromen in het autoverkeer naar multimodaal verkeersmanagement. Daarbij volgen we niet alleen de afzonderlijke modaliteiten en waar ze elkaar kruisen, maar we bewegen mee van de snelweg, via de fietspaden diep de wijken in.’

 

Sensoren in kleding
‘In Kopenhagen experimenteren we onder meer met DRIP’s voor fietsers, maar het eindbeeld zit nog dichter bij de fietser. Dan gaat het niet alleen meer over mobiele data, maar zelfs over sensoren in kleding. Je gaat in de wijken op zoek naar andere waarden dan de doorstroming voor het auto-snelverkeer’, legt Van Koningsbruggen uit. 'We kijken bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden van dynamisch ruimtegebruik van parkeerplaatsen. Is een auto overdag op pad, dan kan er een terras op die plek staan of ruimte worden vrijgemaakt voor kinderen om te spelen. Dit wisselende gebruik kun je digitaal weergeven, maar ook met traditionele houten hekjes. Het is even zoeken naar de vorm, maar met deze uitdagingen krijg je te maken als je dieper de buurt in trekt.

In Kopenhagen leveren we, heel plat gezegd, een serie diensten op basis van een tender. Maar tegelijkertijd valt het ons op dat de Denen voorop lopen in hun visie op verkeersmanagement. Dit uit zich vooral in hele korte lijntjes met de burgers en de  politiek. Zo hebben we een eerste opzet gemaakt van een design-fietsDRIP. Hier kwam veel reactie op. Een tweede ontwerp was meer in lijn met gebruikelijke DRIP’s. Hiervan zijn nu vijf prototypes, vervaardigd van duurzame materialen, op straat gezet. Op basis van een evaluatie worden ze opnieuw aangepast, of verder uitgerold.

Ik zie in deze ontwikkelingen veel kansen, maar ook een serie uitdagingen. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat we floating car data kregen. Naarmate je verder de wijken in trekt, wil je meer data hebben van individuele fietsers en voetgangers . En dan kom je toch al snel in spanningsvelden van data en privacy. Wettelijk lijkt het allemaal niet eens een barrière. Het is meer de perceptie van burgers en politici die leidt tot openlijke zorg, ook al voer je de privacyprotocollen volledig uit.'

Oprekken dataprivacy
'Een voorbeeld: In Noord-Holland wilden we de verkeerscamerabeelden van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samenvoegen. Dat ging uiteindelijk niet door. De afzonderlijke beelden waren ieder op zich gewettigd, maar het onderling uitwisselen stuitte op zorg en op verzet. De oplossing ligt in een goed gesprek over de letter en de geest van de wetgeving.

Als je spreekt over een smart city voor mensen, dan moet je dataprivacy tot het maximale oprekken. Misschien moet je ook sensoren weghalen, maar dan krijg je een minder breed beeld van de stad. De balans hierin vind je alleen in gesprekken. Praat je niet, dan krijg je zwart-witstellingen.

De ironie is overigens wel dat de grote, mondiale platforms als Google binnendringen in de verkeerswereld en deze verkeersdata combineren met rijke databronnen uit de commerciële wereld. Zo sprak Amsterdam eerst trots over Airbnb, maar worstelt er nu mee, omdat vooraf niet goed de impact van deze nieuwe dienst was in te schatten.'

 

Machine learning

'Een tweede belangrijke trend is verdere automatisering. Op het gebied van machine learning gaat wel het een en ander gebeuren. Ik las recent over een medewerker bij Amazon die ondergeschikt was aan de robots die er rondrijden. Het is aan ons om optimaal gebruik te maken van de diensten die automatische systemen leveren, maar de vraag is wel hoelang je ze kunt tegenhouden op het terrein van collectief verkeersmanagement en netwerkoptimalisatie. De gemeente Amsterdam geeft bijvoorbeeld geanonimiseerde data aan Google. De vraag is of deze data binnen de rijke Googledatabronnen niet alsnog gedeanonimiseerd kan worden. Het is belangrijk dat we deze discussie gaan voeren.

 

De trend van de steeds hogere mate van automatisering in de auto geldt ook voor de operator in de verkeerscentrale. Hij krijgt te maken met steeds meer autonome systemen waardoor hij een groter gebied kan ‘managen’. Ondertussen bevorderen we zelf ook deze trend. We verkopen steeds minder producten aan de centrales en leveren steeds meer diensten door centrales in te laten loggen op ons verkeersmanagementplatform.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.