Blog: georganiseerd ongemak in de openbare ruimte begint bij het onderwijs

donderdag 20 oktober 2016 198x gelezen

Studenten bouwkunde die hogere cijfers krijgen voor het aanbrengen van hoogteaccenten, architecten die prijzen krijgen voor ontwerpen met schuine kolommen op looproutes. Maar ook bouwkundestudenten die na een wandeling met een blinddoek op, zich erover verbazen hoe makkelijk het geweest zou zijn om problemen in de ontwerpfase aan te pakken. Berry den Brinker beschrijft zijn ervaringen met 'georganiseerd ongemak in de openbare ruimte' in zijn nieuwste blog.

Berry den Brinker, SILVUR/VU onthult met vier foto’s de naakte waarheid over ‘Vallen en Verdwalen’ in de openbare ruimte' vanaf 17 november in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Voorafgaand beschrijft hij zijn ervaringen met 'georganiseerd ongemak in de openbare ruimte'  in zijn nieuwste blog.

Berry den Brinker, SILVUR/VU onthult met vier foto’s de naakte waarheid over ‘Vallen en Verdwalen’ in de openbare ruimte' vanaf 17 november in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Voorafgaand beschrijft hij zijn ervaringen met 'georganiseerd ongemak in de openbare ruimte' in zijn nieuwste blog.

Verbeteren bouwkunde-onderwijs
Veel problemen die mensen met en zonder beperkingen ervaren in de gebouwde omgeving zijn structureel, zegt Den Brinker in zijn blog: 'Het is een kwestie van georganiseerd ongemak, gestoeld op tekortkomingen in het onderwijs'. Op 18 maart kreeg Den Brinker de gelegenheid zijn ideeën over het verbeteren van het bouwkunde-onderwijs voor te leggen aan een jury tijdens de ‘Inspiratiemiddag Toegankelijkheid’ van Bartimèus. De organisatie vroeg de genodigden die middag mee te denken over initiatieven die de toegankelijkheid daadwerkelijk kunnen verbeteren en loofde stimuleringsprijzen uit voor het uitvoeren van de meest concrete en aansprekende ideeën.

 

Rondetafelconferentie

In de categorie ‘Openbare ruimte’ werd het voorstel ‘Georganiseerd Ongemak’ van Den Brinker en de directeur van het Oogfonds bekroond met een stimuleringsprijs. Dit voorstel behelst de organisatie van een ronde-tafelconferentie voor toparchitecten, topontwerpers en belangrijke opdrachtgevers, die hen moet inspireren tot het meer bewust kiezen voor toegankelijke gebouwen en omgevingen. Deze rondetafelconferentie moet tevens leiden tot het ontwikkelen van verplichte modules ‘toegankelijk ontwerpen’ voor het professioneel bouwonderwijs. Het project gaat dit najaar van start.’

 

Lees de volledige blog van Berry den Brinker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.