130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet!

woensdag 16 oktober 2019 Martin Kroon 0 reacties 105x gelezen

Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven ministerie, autobranche en ANWB 'kruidenieren' over de effectiviteit van de voorgestelde verlaging.

Het tot 2012 geldende stelsel met beperkte variaties (80/100/120) is optimaal voor alle relevante belangen

Het tot 2012 geldende stelsel met beperkte variaties (80/100/120) is optimaal voor alle relevante belangen

Automobiel rijgenot en denkbeeldige tijdwinst promoveerden van verkiezingsslogan tot beleidsprioriteit - in strijd met de echte grondwettelijke taken: bescherming van leefmilieu en volksgezondheid/verkeersveiligheid (Grondwetsart.21/22). Verkeerskundigen en klimaatwetenschappers pleitten recentelijk in Trouw overtuigend voor algemene snelheidsverlaging. Desalniettemin blijven ministerie, autobranche en ANWB kruidenieren over de effectiviteit ervan. VVD-minister van Nieuwenhuizen claimt hardrijden als ultieme vrijheid - alsof geallieerde soldaten dáárvoor gesneuveld zijn….Het veel grotere effect van snelheidsverlaging voor verkeersveiligheid en CO2/klimaat kon paradoxaal genoeg niet bereiken wat stikstof wel lukt: einde VVD-taboe. De 130 km-limiet zelf is ongrondwettelijk, frustreert effectief klimaatbeleid en verkeersveiligheid. Hoog tijd dat ook het Klimaatakkoord snelheidsverlaging prioriteit geeft!


Om welke effecten gaat het? Snelheidsverlaging betekent ‘motor-technisch’: rijden met een lager toerental door minder gasgeven. Alle auto’s (diesels het meest) stoten bij hogere snelheden meer stikstofoxiden(NOx) uit dan bij 80 - 100 km/uur. Het verschil in NOx/CO2-emissie tussen 100 en 130 km/uur kan inclusief acceleratie-effecten tot 40% oplopen. Dat weet het KIM/Ministerie drommels goed! De uitstoot van onze heilige koeien is variabel, dus deels vermijdbaar via ons rijgedrag, ook op landweggetjes. Dáár ’60-in-z’n-5’ rijden met lage toerentallen (conform Het Nieuwe Rijden) is het minst vervuilend. Remkes’ advies had aan kracht gewonnen als ook Het Nieuwe Rijden, dat overál NOx/CO2 vermindert, erin opgenomen was, want dat vermindert overal de stikstofconcentraties.


Het limietenstelsel tussen 1988 en 2012 heeft de NOx- en CO2-emissies aanzienlijk verminderd. Snelheidsbeheersing was jarenlang prominent onderdeel van Nederlands klimaatbeleid. Vanaf september 2012 heeft Minister Schultz dat afgeschaft en zijn 130 km-wegvakken gecreëerd met gedogen van PvdA/D66/CU, die eerst tégen waren. De resulterende bordenmix (80-100-120-130+dag/nacht) schiep zoveel verwarring, dat mijn TomTom er niet uitkomt. De negatieve milieu- en verkeersveiligheidseffecten werden (en worden!) door het ministerie stelselmatig weggeredeneerd. De onverwachte stijging na 2014 van 43 naar 81 autododen op (zogenaamd ‘veilige’) autosnelwegen werd en wordt niet aan snelheidsverhoging maar aan smartphonegebruik(!) geweten, een Hollandse ‘cover-up’….voer voor onderzoekjournalisten! Minister Schultz mocht vrolijk lachend aanblijven. Botsingen door roekeloos rijgedrag en dynamischer verkeerspatronen zijn steeds vaker file-oorzaak, daarover zwijgen ANWB en Rijkswaterstaat. Intussen is Nederland uit de Top-drie verkeersveiligste landen naar een elfde plaats gezakt(!). De veiligste landen hebben lagere limieten……


Bij snelheidsverlaging rond natuurgebieden mag geen onbegrijpelijke lappendeken ontstaan, dat is niet handhaafbaar. Alleen met trajectcontroles over langere wegvakken zijn snelheidsverlagingen effectief. Overal 100 is optimaal voor milieu, veiligheid en doorstroming, maar lijkt nog een-brug-te-ver. Het tot 2012 geldende stelsel met beperkte variaties (80/100/120) is optimaal voor alle relevante belangen: verkeersveiligheid, klimaat, milieu, doorstroming; rijgenot is geen algemeen belang. Rond natuurgebieden én op de drukste snelwegen als A1, A2, A4, A10, A13 moet 100 km/uur (terug)komen. Elektrische auto’s uitzonderen is onzinnig, want niet handhaafbaar; hardrijden vergroot snelheidsverschillen, is onveilig, kost energie, vreet actieradius.


Een algemene 120 km-limiet voor de overige snelwegen komt overeen met het Europees gemiddelde. Meer trajectcontroles en eerlijke voorlichting over doelen en wegvakken maken kosten-effectieve handhaving mogelijk, zoals tot 2012 gebeurde. De 80 km-limiet voor vrachtwagens vergt ook betere handhaving. Alle effecten tezamen leveren honderden miljoenen euro’s besparingen bij brandstofkosten, milieu, ongevallen, files. Bouwplannen kunnen weer doorgaan, en Rutte wint verkiezingen ook zonder 130-borden! Dat zou de Vroem-partij moeten aanspreken. Wie weet, wordt Rutte-III dan toch ‘het groenste kabinet ooit’.

 

Meer lezen
Lees hier ook de bijdrage van Martin Kroon aan het Nationaal verkeerskundecongres, de paper 'Downsizing power and speed, the safe road to fuel economy, road safety en sustainability' van Martin kroon en de blog zoals verschenen in Dagblad Trouw.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.