De busreiziger in beeld

maandag 27 mei 2019 Toon Zijlstra en Peter Bakker, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 0 reacties 32x gelezen

‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de beleidsmakers willen de gebruiker vooropstellen. Maar op wie focus je? Wij kozen bij ons onderzoek voor een ongebruikelijke aanpak. Voor wie de resultaten wil gebruiken, is dat goed om even bij stil te staan.
Toon Zijlstra, onderzoeker KIM

Toon Zijlstra, onderzoeker KIM

Peter Bakker, onderzoeker KIM

Peter Bakker, onderzoeker KIM

Voor het in beeld brengen van de Nederlandse busreiziger staan grofweg twee routes open. Je benadert de mensen in de bus, bij de halte of op het busstation: de buspassagiers. Of je benadert willekeurige mensen op straat of thuis, op zoek naar degenen die weleens in de bus zitten: de busgebruikers.

In het eerste geval is de kans groter dat je iemand treft die vaak de bus neemt dan iemand die dat slechts sporadisch doet. In termen van de fotografie: je stelt scherp op de gebruikers en het meest op veelgebruikers. In het tweede geval is de focus ongericht en zijn selectievragen nodig.

Eenmaal of vaker
Wij kozen in ons onderzoek voor de tweede benadering. We definieerden mensen als busgebruiker als ze ‘ja’ antwoordden op de vraag of ze in de afgelopen zes maanden de bus eenmaal of vaker namen. Vervolgens vroegen we deze mensen naar hun busgebruik in het algemeen en hun laatst gemaakte busrit in het bijzonder.

Deze aanpak is voor sommige mensen even wennen. Dan krijgen we te horen dat onze uitkomsten niet juist zijn en dat ze niet in lijn liggen met andere statistieken. Begrijpelijk, want de gangbare statistieken gaan over passagiers, terwijl het in onze aanpak over álle gebruikers gaat, ook de incidentele.

Enkele voordelen
De ene benadering is niet per se beter of slechter dan de andere, maar het bevragen van willekeurige mensen thuis of op straat heeft wel enkele voordelen. In de eerste plaats geeft het meer informatie over mensen die de bus maar af en toe gebruiken dan wanneer je in de bus of bij de bushalte passagiers aanspreekt. In de tweede plaats speelt een praktisch voordeel mee. We konden bij deze benadering gebruik maken van bestaande onderzoekspanels. Zo waren we niet afhankelijk van de medewerking van de vele verschillende busvervoerondernemingen in Nederland.

Tijdens het onderzoek bleek het mogelijk ons beeld van de busgebruiker aan te vullen met het (bekendere) beeld van de buspassagier. Zo zijn er in Nederland 2,4 miljoen dagelijkse buspassagiers, met 1 miljoen unieke reizigers per dag, maar als je ook de vele incidentele busgebruikers meerekent hebben we het over een totaal van zo’n 4 tot 4,5 miljoen mensen.

Sociaal-recreatief motief
In de statistieken over de buspassagiers domineren de veelgebruikers, zoals werkforensen en studenten die dagelijks op en neer reizen. Onder de busgebruikers zien we daarentegen veel mensen die incidenteel met de bus gaan, vaak met een sociaal-recreatief motief. Zijn de motieven ‘onderwijs’ en ‘werk’ goed voor meer dan de helft (53%) van de buspassagiers, onder de busgebruikers komen juist ‘winkelen’ en ‘sociale activiteiten’ als belangrijkste gebruiksmotieven naar voren. Bijna de helft van alle respondenten zegt voor winkelen (wel eens) de bus te nemen. Ook zegt een op de drie busgebruikers voor dit vervoermiddel te kiezen om op visite of naar sociale gelegenheden te gaan, zoals verjaardagen, bruiloften en uitvaart.

Twee vragen, twee beelden
Deze voorbeelden illustreren de noodzaak om – zeker als gebruiker van onderzoeksresultaten - even stil te staan bij de vraag hoe gegevens zijn verzameld. Hoe is de blik van de onderzoeker gericht? Het maakt uit of hij kiest voor een focus op ‘passagiers’ of ‘gebruikers’. Weegt hij naar gebruiksfrequentie, of telt iedere inwoner van Nederland even zwaar mee? Twee vragen die twee verschillende beelden opleveren. De wensen en prioriteiten van de passagiers zijn niet hetzelfde als de wensen van de gebruiker. Net zoals een fotograaf maakt ook de onderzoeker keuzen. Het kan verrassende plaatjes opleveren.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 245

1 2 3 4 5 6

 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor

Artikelen 1 tot 25 van 245

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.