Grijze weg bestaat niet

donderdag 25 oktober 2018 Jarno Brouwer] 0 reacties 516x gelezen

In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor alle vervoerwijzen bieden: stromen of uitwisselen. Beide functies gaan niet veilig samen. Dit toepassen in de praktijk blijkt na al die jaren nog steeds lastig. 

Jarno Brouwer, eigenaar van ‘meer met verkeer’

Jarno Brouwer, eigenaar van ‘meer met verkeer’

In de visie worden ‘grijze wegen’ getypeerd als wegen waar in de praktijk meerdere functies worden gecombineerd of wegen waarbij de inrichting niet overeenkomt met de functie van de weg. In de visie wordt alleen aangegeven dat bij ‘grijze wegen’ gezorgd moet worden voor veilige snelheden uitgaande van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Een echte oplossing wordt niet geboden. In mijn optiek is hierbij sprake van een omissie. 

 

Ik ben het eens met de conclusie dat wegvakken en kruispunten idealiter maar één verkeersfunctie voor alle vervoerwijzen bieden: stromen of uitwisselen. In de praktijk komt dit zelden voor, omdat verkeer eigenlijk altijd in meer of mindere mate ‘stroomt’. Veel wegbeheerders worstelen met de vraag hoe ze in de praktijk met de (starre) theoretische uitgangspunten moeten omgaan en vallen daarbij veelal terug op een fijnmazige indeling met tussencategorieën zoals buurtverzamelwegen en wijkontsluitingsstraten, zonder precies te weten hoe die wegen moeten worden vormgegeven. En die vormgeving is nu juist zo belangrijk om het juiste verkeersgedrag op te roepen.

 

Dat we de functionele indeling van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen star toepassen komt mede door de bijbehorende juridische maximumsnelheden. Ook de landelijke CROW-richtlijnen met betrekking tot de inrichting zijn op deze driedeling toegespitst. 

 

Veilige snelheden 

De suggestie uit DV3 om maatregelen te nemen die zorgen voor veilige snelheden vind ik te kort door de bocht. Veelal worden dan maar drempels en kruispuntplateaus aangebracht om in ieder geval de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te reduceren. Snelheid zegt lang niet alles over welk verkeersgedrag kan worden verwacht. Neem als voorbeeld een gebiedsontsluitingsweg binnen de kom 50 km/uur en een erftoegangsweg buiten de kom 60 km/uur. Een compleet andere weginrichting die inspeelt op een compleet ander weggedrag. Toch ligt de snelheid bij een weg met stroomfunctie in dit geval lager. 

 

In de praktijk worden de maximumsnelheden veel te makkelijk in relatie gebracht met de inrichtingskenmerken. Bij een bepaalde wegcategorie hoort wel een bepaalde snelheid, maar bij een bepaalde snelheid hoort niet automatisch een bepaalde wegcategorie. Net zoals er in de praktijk geen starre indeling is van wegtypen is er ook geen starre indeling van gereden snelheden. De wegbeheerder moet zorgen voor veilige snelheden, maar wel vanuit één van de twee functies. Elke situatie is maatwerk en niet alleen met verkeersmaatregelen kun je de weggebruiker iets vertellen. Stedenbouwkundige en landschapselementen zijn hierbij net zo belangrijk. 

 

Fietsstraat 

Net als bij grijze wegen is er veel discussie over fietsstraten. De naam ‘fietsstraat’ heeft iets positief, maar is net zo goed een grijze weg. Voor de fietsstraat wordt dezelfde snelheid gehanteerd als voor wegen van het verblijfsgebied, terwijl een fietsstraat wel degelijk moet worden benaderd vanuit de stroomfunctie. 

Door steeds op het netvlies te houden wat de primaire functie is, zijn maatregelen beter uit te leggen, te combineren, uit te wisselen en te compenseren. Het belangrijkste is dat weggebruikers het merendeel van de prikkels van de primaire functie doorkrijgen. Stromen kan namelijk ook bij lagere snelheid. Op een gebiedsontsluitingsweg hoeft niet per se 50 km/uur te kunnen worden gereden. Elke weggebruiker moet zich gedragen naar de omstandigheden. Snelheid is geen voorwaarde, maar een gevolg van de plaatselijke omstandigheden. 

 

Ik pleit er niet voor om extra categorieën toe te voegen zoals een GOW 30 (gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur) of andere indelingen zoals verkeersfamilies. Die discussies zijn er ook. Zolang we in theoretische hokjes en categorieën blijven denken, blijven er wegen buiten de boot vallen en missen we de aansluiting met de weggebruiker. Hanteer de theorie als uitgangspunt, maar vertel de weggebruiker met de inrichting hoe hij zich dient te gedragen. En niet alleen dat hij zijn snelheid moet aanpassen. Grijze wegen hoeven dan niet te bestaan. 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 255

1 2 3 4 5 6

 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman

Artikelen 1 tot 25 van 255

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.