Grijze weg bestaat niet

donderdag 25 oktober 2018 Jarno Brouwer] 0 reacties 386x gelezen

In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor alle vervoerwijzen bieden: stromen of uitwisselen. Beide functies gaan niet veilig samen. Dit toepassen in de praktijk blijkt na al die jaren nog steeds lastig. 

Jarno Brouwer, eigenaar van ‘meer met verkeer’

Jarno Brouwer, eigenaar van ‘meer met verkeer’

In de visie worden ‘grijze wegen’ getypeerd als wegen waar in de praktijk meerdere functies worden gecombineerd of wegen waarbij de inrichting niet overeenkomt met de functie van de weg. In de visie wordt alleen aangegeven dat bij ‘grijze wegen’ gezorgd moet worden voor veilige snelheden uitgaande van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Een echte oplossing wordt niet geboden. In mijn optiek is hierbij sprake van een omissie. 

 

Ik ben het eens met de conclusie dat wegvakken en kruispunten idealiter maar één verkeersfunctie voor alle vervoerwijzen bieden: stromen of uitwisselen. In de praktijk komt dit zelden voor, omdat verkeer eigenlijk altijd in meer of mindere mate ‘stroomt’. Veel wegbeheerders worstelen met de vraag hoe ze in de praktijk met de (starre) theoretische uitgangspunten moeten omgaan en vallen daarbij veelal terug op een fijnmazige indeling met tussencategorieën zoals buurtverzamelwegen en wijkontsluitingsstraten, zonder precies te weten hoe die wegen moeten worden vormgegeven. En die vormgeving is nu juist zo belangrijk om het juiste verkeersgedrag op te roepen.

 

Dat we de functionele indeling van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen star toepassen komt mede door de bijbehorende juridische maximumsnelheden. Ook de landelijke CROW-richtlijnen met betrekking tot de inrichting zijn op deze driedeling toegespitst. 

 

Veilige snelheden 

De suggestie uit DV3 om maatregelen te nemen die zorgen voor veilige snelheden vind ik te kort door de bocht. Veelal worden dan maar drempels en kruispuntplateaus aangebracht om in ieder geval de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te reduceren. Snelheid zegt lang niet alles over welk verkeersgedrag kan worden verwacht. Neem als voorbeeld een gebiedsontsluitingsweg binnen de kom 50 km/uur en een erftoegangsweg buiten de kom 60 km/uur. Een compleet andere weginrichting die inspeelt op een compleet ander weggedrag. Toch ligt de snelheid bij een weg met stroomfunctie in dit geval lager. 

 

In de praktijk worden de maximumsnelheden veel te makkelijk in relatie gebracht met de inrichtingskenmerken. Bij een bepaalde wegcategorie hoort wel een bepaalde snelheid, maar bij een bepaalde snelheid hoort niet automatisch een bepaalde wegcategorie. Net zoals er in de praktijk geen starre indeling is van wegtypen is er ook geen starre indeling van gereden snelheden. De wegbeheerder moet zorgen voor veilige snelheden, maar wel vanuit één van de twee functies. Elke situatie is maatwerk en niet alleen met verkeersmaatregelen kun je de weggebruiker iets vertellen. Stedenbouwkundige en landschapselementen zijn hierbij net zo belangrijk. 

 

Fietsstraat 

Net als bij grijze wegen is er veel discussie over fietsstraten. De naam ‘fietsstraat’ heeft iets positief, maar is net zo goed een grijze weg. Voor de fietsstraat wordt dezelfde snelheid gehanteerd als voor wegen van het verblijfsgebied, terwijl een fietsstraat wel degelijk moet worden benaderd vanuit de stroomfunctie. 

Door steeds op het netvlies te houden wat de primaire functie is, zijn maatregelen beter uit te leggen, te combineren, uit te wisselen en te compenseren. Het belangrijkste is dat weggebruikers het merendeel van de prikkels van de primaire functie doorkrijgen. Stromen kan namelijk ook bij lagere snelheid. Op een gebiedsontsluitingsweg hoeft niet per se 50 km/uur te kunnen worden gereden. Elke weggebruiker moet zich gedragen naar de omstandigheden. Snelheid is geen voorwaarde, maar een gevolg van de plaatselijke omstandigheden. 

 

Ik pleit er niet voor om extra categorieën toe te voegen zoals een GOW 30 (gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur) of andere indelingen zoals verkeersfamilies. Die discussies zijn er ook. Zolang we in theoretische hokjes en categorieën blijven denken, blijven er wegen buiten de boot vallen en missen we de aansluiting met de weggebruiker. Hanteer de theorie als uitgangspunt, maar vertel de weggebruiker met de inrichting hoe hij zich dient te gedragen. En niet alleen dat hij zijn snelheid moet aanpassen. Grijze wegen hoeven dan niet te bestaan. 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 240

1 2 3 4 5 6

 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker

Artikelen 1 tot 25 van 240

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.