Snorfiets naar de rijbaan is juist een goed medicijn

donderdag 2 oktober 2014 7 reacties 1156x gelezen

Wim Bot, Fietsersbond

Wim Bot, beleidsmedewerker Fietsersbond

Wim Bot, beleidsmedewerker Fietsersbond

Ferry Smith ageert in zijn blog ‘SOR, een ongeneeslijke ziekte’ tegen het Amsterdamse plan om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen, met helm. In tegenstelling tot de ANWB vindt de Fietsersbond het wel een goed plan: geen ongeneeslijke ziekte, maar een goed medicijn. Graag ga ik namens de Fietsersbond wat uitgebreider in op het betoog van Ferry Smith.

 

Nergens in zijn blog lijkt Ferry Smith zich te realiseren dat er echt een groot probleem is met de snorfietsen, met name in Amsterdam. De Fietsersbond vraagt daarvoor al vier jaar aandacht, op uitdrukkelijk verzoek van onze leden. Op onze actiewebsite www.scooteroverlast.nl werden in korte tijd meer dan 300 reacties geplaatst, vaak schokkende verhalen van fietsers die door scooters werden aangereden of van het fietspad gereden, verhalen ook van ouders die niet meer durven te fietsen met hun kinderen. 

 

De urgentie van een oplossing voor de fietsers klinkt nergens door in het stuk.

Ook ontbreekt een duidelijk inzicht in de hedendaagse snorfiets. Smith schaart de snorfiets onder de slimme vervoerswijzen in het stedelijk verkeer. Mij ontgaat wat er slim is aan een voertuig dat in de overgrote meerderheid van de gevallen opgevoerd is (vaak al in de winkel) en extreem energie-inefficiënt en vervuilend is en enorme geluidsoverlast oplevert.  Het is kortom een voertuig dat heel slecht is voor de gezondheid van de mensen in het stedelijk gebied.

 

Emissies

Een vorig jaar verschenen TNO-rapport liet zien hoe slecht het met de emissies van de gekeurde voertuigen  (ook viertakt) was gesteld. Dat rapport noemt Smith niet, evenmin als de snelheidsmetingen van Rijkswaterstaat, Fietsersbond Amsterdam en gemeente Amsterdam: metingen die allemaal aantonen dat het veel te hard rijden van de snorfiets een regel is en geen uitzondering. Wel schrijft hij dat er nog steeds weggebruikers zijn die bewust kiezen voor een snorfiets die niet harden kan dan 25 kilometer per uur. Tsja, het is maar wat je wilt benadrukken…

 

Helm

De snorfiets van tegenwoordig is al lang niet meer de fiets met hulpmotor (de Spartamet) van vroeger. Het is gewoon hetzelfde voertuig als een bromfiets, hij heeft alleen een andere kleur kenteken en mag daarom wel op het fietspad en de bestuurder hoeft geen helm op. Dat is ook de voornaamste reden voor het succes van de snorfiets, het is een bromfiets waarvoor de regels van de bromfiets niet gelden.

 

Geen eigen mobiliteitswaarde

Ten opzichte van de gewone bromfiets, die voor mensen die zich geen auto kunnen veroorloven in ieder geval in een mobiliteitsbehoefte voorziet, heeft de snorfiets op de keper beschouwd geen eigen mobiliteitswaarde. En voor zover die dat nog enigszins had, heeft de elektrische fiets die teniet gedaan. Er is immers geen enkele reden waarom de berijder van de snorfiets in de stad geen gebruik zou kunnen maken van de elektrische fiets, die ook 25 mag rijden met trapondersteuning.

 

Er is een situatie gegroeid die ongewenst is en niet makkelijk op te lossen. Het veranderen van de Europese regelgeving duurt vele jaren. Voorstellen om landelijk de plek op de weg te veranderen kunnen niet op een meerderheid rekenen. Vandaar dat de gemeente Amsterdam met het eigen voorstel gekomen is. Met volle steun van de burgemeester, het oude en het nieuwe college en de oude en nieuwe gemeenteraad.

 

De SWOV geeft in het rapport dat op verzoek van de gemeente is gemaakt, aan dat de maatregel naar verwachting zal leiden tot 38 procent minder slachtoffers onder de bestuurders van de snorfietsen. Voor de fietsers zal er uiteraard ook een groot positief effect zijn.  Het klopt dat deze inschattingen ‘educated guesses’ zijn. Er is immers geen ervaring mee,  er kan alleen een analogie worden gemaakt met de bromfiets op de rijbaan.  De Fietsersbond vindt het daarom verstandig de maatregel  goed voorbereid in te voeren in de stad waar de overlast verreweg het grootst is en deze conform de aanbevelingen van de SWOV zorgvuldig te monitoren en verder onderzoek te verrichten.

 

Van harte

De oproep van Smith tot een heroriëntatie op het stedelijk verkeer en een andere verdeling van de beschikbare ruimte onderschrijf ik van harte. De discussie daarover voert de Fietsersbond ook al geruime tijd met Smiths ANWB en de branchepartijen Rai Vereniging en BOVAG. Die discussie zullen we echter niet op korte termijn kunnen afronden, terwijl er voor de snorfietsproblematiek nu een oplossing nodig is.

 

SOF

De snorfiets op de rijbaan is geen ongeneeslijke ziekte, maar het beste medicijn dat we op dit moment hebben. Doen dus, want de Snorfiets op het Fietspad: dat is een sof.


Reacties

Reacties

Raimond 24/08/2016 20:36

Nu met de opkomst van de electrische fiets rijden de fietsers ook gemiddeld 25 km per uur... Moeten die mensen dan ook op de rijbaan??
Ik heb zelf een spartamet die 25 rijd... Zie mezelf al rijden met een helm....

Niels van Leeuwen 24/10/2014 09:16

Een helmplicht voor fietsers invoeren, dan moeten de snorfietsers dat ook en stappen ze vanzelf over op de bromfiets. Daarmee zijn de problemen in Amsterdam op het fietspad opgelost en is de totale veiligheid voor fietsers in NL verder toegenomen.

Jo Arndts 21/10/2014 12:08

Zorg eerst eens voor betere handhaving(politiecontroles).
Als we in Nederland per ongeluk 5 km te hard rijden met onze auto hebben we binnen 14 dagen een acceptgiro op de mat liggen!!!!!!!!
En deze handhaving is ook bedoeld voor fietsers die alle regels aan hun laars lappen.

Andre 15/10/2014 13:28

Wat een ophef. omdat er in Amsterdam een probleem met snorfietsen is zouden er maar regels daarvoor ingevoerd moeten worden voor het hele land. hier waar ik woon is de snorfiets op het fietspad geen enkel probleem zoals in veel delen van Nederland. een snorfiets hoort gewoon thuis op het fietspad tussen de fietsers. het is een 25km voertuig ,en er rijden ook nog een hoop snorfietsen rond die daar echt helemaal op gemaakt zijn. deze snorfietsen zijn dus niet makkelijk op te voeren en hebben kleinere remmem enz. het beste medicijn is volgens mij om de snorfiets weer net zo te maken als vroeger.tegenwoordig doen ze makkelijk en pakken een bromfiets en verzetten daarvan de ontsteking zodat hij vermogen verliest en knijpen het spruitstuk en we hebben een snorfiets. maak dus de motor van snorfietsen echt op 25km per uur en knijp daarbij het vermogen niet middels bromfietsonderdelen en je hebt een snorfiets die 25km per uur rijd en niet makkelijk op te voeren is

Mr. Roeland De Korte, jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 07/10/2014 16:57

Voor de volledigheid wil ik nog opmerken, dat Hanne Obbink in dagblad Trouw van dinsdag 7 oktober jl. een zeer helder stuk heeft geschreven, waarin zij de dilemma's rond het al dan niet toestaan van snorfietsers op het fietspad genuanceerd beschrijft.

Ook geeft zij duidelijk aan wat de exacte verschillen zijn tussen enerzijds een scooter (die officieel meestal een bromfiets is) en anderzijds een snorfiets.

Ik kan dit goede stuk aan eenieder aanbevelen, die interesse heeft in deze problematiek.

Ik deel de mening van de auteur, dat - ook al hoort een snorfiets strikt genomen thuis op de rijbaan, indien een gemengd fiets/bromfietspad ontbreekt - hiermee de problemen (nog) niet zijn opgelost, omdat een snorfietser maximaal 25 km per uur mag rijden, terwijl het autoverkeer binnen de bebouwde kom maximaal 50 km per uur mag rijden. Dit zou betekenen, dat er onveilige situaties op de rijbaan (weg) kunnen ontstaan, De invoering van een helmplicht voor de snorfietser zou dat kunnen ondervangen.

Over de invoering van de helmplicht wordt verschillend gedacht. Dit ook, omdat op grond van de verkeerswetgeving (artikel 60, tweede lid, onder a, Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990) een snorfietser thans geen helm hoeft te dragen. Feit is wel, dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aangeeft, dat "verbanning" van de snorfietser naar de rijbaan plus invoering van de helmplicht tot 38% minder slachtoffers van snor(fiets)ongelukken leidt.

Juist dat gegeven - het SWOV is een gerenommeerde instantie - is een argument, dat pleit voor de invoering van een dergelijke helmplicht.

Naar mijn mening is invoering van de helmplicht voor de snorfietser en verplaatsing van de snorfietser naar de rijbaan inderdaad - zoals Wim Bot van de Fietsersbond terecht stelt - het beste medicijn wat wij op dit moment hebben.

Marina Govaert de Groene 03/10/2014 19:35

Brommers en snorbrommers kunnen allebei harder rijden en dat weet men al jaren. Een brommobiel is ook zo'n plaaggeest. Ze stinken verschrikkelijk, vooral de snorbrommers hebben dikwijls verstoppingen. Waarom men steeds meer van deze vervuilers in de handel brengt en regels voor dergelijken moet aanbrengen, is me een raadsel. We hebben ons aan te passen aan het andere verkeer en dat is met een brede scooter die ook nog meestal uitstaande spiegels heeft een ramp in de stad. Snelheid aanpassen aan fietsers of met een helm de rijbaan op dan.

Mr. Roeland De Korte, jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 02/10/2014 20:43

Eerlijk gezegd begrijp ik de hele discussie niet rond de plaats of de plek van de snorfietser.

Volgens mij is een snorfietser, gelet op het RVV 1990, een bromfietser. Een bromfietser hoort thuis op een gemengd fiets/bromfiets, Dat staat ook in het RVV 1990. Als een dergelijk gemengd fiets/bromfietspad ontbreekt, dan moet de bromfietser van de rijbaan gebruik maken. Ergo: ook de snorfietser moet in een dergelijk geval van de rijbaan gebruik maken. Een snorfietser mag maximaal 25 km/u rijden. Het is evident, dat deze snelheid te hoog is om van een fietspad gebruik te maken. Een fietser rijdt doorgaans niet harder of sneller dan 12 tot 15 km/uur. En zelfs op een gemengde fiets/bromfietspad is het zaak om goed op te letten. Hoe het ook zij, een snorfietser hoort nimmer thuis op een fietspad. Eventueel is een gemengd fiets/bromfietspad een geschikte plek voor de snorfietser en bij gebreke daarvan hoort de snorfietser thuis op de rijbaan. Dit laatste ook vanwege het feit, dat snorfietsers nogal eens opgevoerd zijn en om deze reden de facto als een bromfietser zijn te kwalificeren. Ik onderschrijf de conclusie van Wim Bot, dat de verhuizing c.q. de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan - bij gebreke van een breed genoeg gemengd fiets/bromfietspad - het beste medicijn is uit oogpunt van de bevordering en de verbetering van de verkeersveiligheid.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 224

1 2 3 4 5 6

 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker
 • Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg We mogen wel zeggen dat het vakgebied dat zich bezig houdt met verkeer, vervoer, transport, mobiliteit anno 2018 al zo’n vijf jaar bezig is met de transitie. Immers het eerste... 15 juni Mike Bérénos
 • Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Veel Nederlandse steden gaan in 2025 op slot voor dieselvoertuigen. Elektrische voertuigen zijn dan het alternatief. Bijna de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers denkt de... 8 juni Walther Ploos van Amstel, Martijn...
 • Inrichting van omgeving doet wat met de mens Inrichting van omgeving doet wat met de mens In de vorige Verkeerskunde liet ik zien dan het inrichten van een weg en wegomgeving erg lijkt op het werk van een kok. Het zijn aspecten als mondgevoel en... 8 juni Miranda Thüsh
 • Mobility as a Service als modekreet Mobility as a Service als modekreet Na een autoreis van meer dan zes uur ben ik aangekomen op mijn eindbestemming, een hotel voor vannacht. Vermoeid maar voldaan plof... 8 juni Robin Huizenga, PTV Group
 • Gouden greep: minor voor professional en student Gouden greep: minor voor professional en student Stenden NHL-docent Ruimte en Mobiliteit Frans Larmené zal de verkeerskundegeschiedenis ingaan als oprichter van de minor Traffic Psychology in het hbo-onderwijs. Een... 7 juni Nettie Bakker
 • Een verbod op grote vrachtwagens in de stad? Niet doen Een verbod op grote vrachtwagens in de stad? Niet doen Met GroenLinks als grootste partij in veel steden staat stadslogistiek hoog op de coalitieverlanglijstjes. Stadslogistiek moet minder openbare ruimte in beslag nemen, met schoon... 16 april Walther Ploos van Amstel, Hogeschool...
 • In een ultiem gerecht versterken alle aspecten elkaar optimaal In een ultiem gerecht versterken alle aspecten elkaar optimaal Blog1/4. In een aantal blogs beweeg ik me langs de snijvlakken van de verkeerskunde en onderzoek hoe ruimtelijke maatregelen verkeersgedrag kunnen beïnvloeden. Ik laat zo zien... 6 april Guus Puylaert
 • Je woont zoveel fijner zonder auto in het gezichtsveld Je woont zoveel fijner zonder auto in het gezichtsveld “Heb je wel eens goed gekeken naar hoe je woont? Kijk eens naar buiten. Wat zie je? Een tuin? Een balkon? Een straat?” Met deze woorden startte Vincent Wever, hoofdredacteur... 6 april Vincent Wever
 • Grote sprong voorwaarts naar Duurzaam Veilig 4.0 Grote sprong voorwaarts naar Duurzaam Veilig 4.0 Onlangs vroeg Peter van der Knaap, directeur/bestuurder van de SWOV, mij mee te werken aan de actualisatie van Duurzaam Veilig [1], de in Nederland toonaangevende visie op... 5 april Berry den Brinker
 • Verstedelijking en mobiliteit in de marge van Noord- en Zuid-Holland Verstedelijking en mobiliteit in de marge van Noord- en Zuid-Holland Steeds meer mensen trekken naar een stedelijke omgeving, ook naar die van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Bereikbaarheid van voorzieningen is van vitaal belang voor de... 5 april Joseph Evers
 • Brabant gaat nog steeds voor NUL verkeersdoden Brabant gaat nog steeds voor NUL verkeersdoden Op 25 januari startte een nieuw campagnejaar voor onze verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’. 2018 staat geheel in het teken van snelheid.... 23 februari Christophe van der Maat, gedeputeerde...
 • Een belofte die levens kan redden Een belofte die levens kan redden Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceerden in 2017 een bijzondere voorlichtingscampagne onder het motto: Beloofd. 23 februari Werner de Dobbeleer, woordvoerder...
 • Kansen voor kilometerprijs Kansen voor kilometerprijs Op de auto wordt wereldwijd belasting geheven, onder meer bij het tanken, meestal ten behoeve van onderhoud van de infrastructuur. Traditioneel gebeurt dit door een... 23 februari Jaap Ketel, gepensioneerd technisch...
 • Hoe gevaarlijk is de smartphone in de auto? Hoe gevaarlijk is de smartphone in de auto? Een Skype-vergadering in de auto, whatsappen op de fiets, facetimen terwijl je oversteekt: we multitasken er massaal op los in het verkeer. En dat blijkt de verkeersveiligheid... 30 januari Nathalie van Dijk, verkeerspsycholoog...
 • Het pretpark dat altijd open is Het pretpark dat altijd open is Er valt natuurlijk weer heel wat terug te kijken in deze laatste dagen van 2017. Hoogte- en dieptepunten waren er genoeg, zoals ieder jaar. Wat de verkeersveiligheid betreft was... 29 december Gerard Tertoolen
 • Komt er ook veilige ruimte voor gezonde mobiliteit? Komt er ook veilige ruimte voor gezonde mobiliteit? Voorjaar 2017 verscheen het Manifest Verkeersveiligheid. Najaar 2017 bleek dit in het regeerakkoord Rutte III richtinggevend. Een slimme en effectieve lobby onder leiding van de... 21 december Janneke Zomervrucht, MENSenSTRAAT

Artikelen 1 tot 25 van 224

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.