Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’

vrijdag 15 november 2019 Erik WahleResource Manager team Onderzoek, Mobycon|Concordis Groep 1 reactie 73x gelezen

Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen jaren toegenomen. Van 147 in 2016 naar 172 in 2018 en ook het aantal ongelukken met gewonden tot gevolg blijft toenemen. Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers fietsers en voetgangers zijn vaak de klos. In het artikel komt ook hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft aan het woord. Hij noemt de toename van verkeersdoden op kruispunten fors. "Het is zo groot, dat we denken dat het niet meer alleen door toeval kan worden verklaard. Dus er moet iets aan de hand zijn."

Erik Wahle, Resource Manager team Onderzoek, Mobycon|Concordis Groep

Erik Wahle, Resource Manager team Onderzoek, Mobycon|Concordis Groep (Copyright: Mobycon)

Nader onderzoek
Wat de oorzaak precies is zou nader onderzoek moeten uitwijzen. Van Wee: "Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld fietsers vaker hun smartphone gebruiken. Het kan ook zijn dat automobilisten op een aantal punten wat harder gaan rijden, maar dat weten we allemaal nog niet." Daarnaast wordt het ‘niet juist toepassen van richtlijnen’ genoemd als een van de mogelijke oorzaken. Ook zijn er steeds meer verschillende weggebruikers bijgekomen, neem bijvoorbeeld de speedpedelec en de elektrische fiets. De opkomst van deze vervoersmiddelen zorgen voor nieuwe snelheden op kruispunten. Kortom per kruispunt kan de reden van verkeersonveiligheid enorm verschillen.
 
Ook wij vinden dat er meer onderzoek nodig is en daarin zijn we al een aardig eind op weg met slimme camera’s die beelden maken van de verschillende verkeersstromen op een kruispunt. Deze beelden zijn vervolgens de basis voor een nieuwe tool waarmee inzicht wordt verkregen in mogelijke (bijna) ongevallen die er zijn geweest tijdens de opnameperiode. Inclusief inzicht in de mate van risico op ongevallen bij dit conflict.

 

Met deze technologie worden microscopische verkeerstrajecten geanalyseerd uit videobeelden om risico’s in beeld te krijgen. De methodologie voor deze conflictanalyse is gebaseerd op de principes van DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) dat een gestandaardiseerde en objectieve methode volgt om gevaarlijke verkeerssituaties te kwantificeren en het Zweedse Traffic Conflict Technique.

 

Detector-, volg- en ruimtelijke aanpassingsmodule
Om tot gedetailleerde inzichten te komen in de risico’s van mogelijke conflicten wordt gebruik gemaakt van een detectormodule, een volgmodule en een ruimtelijke aanpassingsmodule. De detectormodule gebruikt een diepgaand Artificial Intelligence (AI) algoritme dat is getraind om voetgangers, fietsers en voertuigen in elk frame van de video automatisch te herkennen. De volgmodule creëert continue weggebruikerspaden van frame naar frame met behulp van diepgaande heridentificatie-algoritmen.

 

Proactief inzicht
Het resultaat van het computerzichtproces is een reeks microscopische weggebruikerstrajecten in tijd en ruimte. Deze trajecten vormen de basis voor het afleiden van snelheden, versnellingen, relatieve nabijheid, tellingen en alle daaropvolgende verkeersveiligheidsstatistieken.
Met de inzet van deze tool kan meer gedetailleerd - en vooral proactief - inzicht worden verkregen in risico's dan wat nu beschikbaar is via ongevalgegevens. De meeste locaties waar in de toekomst waarschijnlijk ernstig gewonden of zelfs doden zullen voorkomen, hebben latente risicofactoren die proactief kunnen worden gediagnosticeerd met vervangende maatregelen en gecorrigeerd voordat een tragedie zich voordoet.

 

Het grote voordeel van deze methode is dat de wegbeheerder niet meer achteraf aan de slag gaat met blackspots, maar vooraf kan onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de kruispunten verkeersveiliger te maken. Onlangs hebben we voor provincie Fryslân een studie uitgevoerd met deze technologie waar zowel wij als de provincie zeer content mee zijn.

 

Lees hier de integrale blog.

 


 


Reacties

Reacties

Wilbert Walta 20/11/2019 13:42

Ook deze bijdrage over de veiligheid volgt het gebruikelijke patroon: je hebt kruispunten en kruispunten. Tot de laatste reken ik overwegen. Deze archaïsche en extreem gevaarlijke kruispunten tussen weg en spoor bestaan eigenlijk niet in de wereld van de verkeersveiligheid.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.