VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter!

woensdag 5 juni 2019 Janneke Zomervrucht 1 reactie 498x gelezen

SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt door kinderen uit de buurt. Deze acties hebben noch een significant effect op het gevoel van verkeersveiligheid onder bewoners, noch op de motivatie om niet te hard te rijden, en de daadwerkelijk gereden snelheid wordt ook niet lager. En dat ondanks veel inspanning van bewoners, inzet van uren en geld, bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren [1]. Kan het niet beter?

 

Door Janneke Zomervrucht, Algemeen Secretaris van MENSenSTRAAT.

 

VVN is sinds de fusie in 2000 dé landelijke belangenorganisatie voor verkeersveiligheid. In 2012 werd de oude “Wees een heer in het verkeer”-benadering weer centraal gesteld. Deze buurtacties werden dan ook met ijver gepromoot. [2]. Dat ze niet erg doeltreffend zijn, verrast niet: het is algemeen bekend dat verkeersveiligheid een aanpak vereist van de 3 E’s: Engineering (zoals infrastructuur, ISA), Education (educatie en voorlichting)  en Enforcement (handhaving), waarbij een goede infrastructuur altijd als basis dient [3].

 

Wanneer je zoals VVN eenzijdig  inzet op educatie, en de mogelijkheden van infra en handhaving negeert, kun je geen wonderen verwachten, zelfs geen kleine. Ook de aanname van buurtacties dat bewoners zelf de verkeersonveiligheid veroorzaken en het dus zelf, met elkaar, kunnen oplossen, zou mooi zijn, maar zo simpel is dat niet.
 
Lector logistiek Walther Ploos van Amstel geeft bijvoorbeeld een nuttige analyse van al het werkverkeer met bestelbusjes in de woonwijken. Hij toont aan dat het probleem veel breder is dan de bewoners alleen. Hij daagt uit om eerst met een integrale mobiliteitsvisie te komen op autoluwe, gezonde en vitale wijken [4].


Dat verkeersveiligheid ook systematischer en minder eenzijdig aangepakt kan worden is te lezen in een verslag van een gesprek van SWOV met Erik Asmussen, lange tijd directeur bij de SWOV en hoogleraar verkeersveiligheid [5]. Asmussen, overleden in 2018,  gaf leiding aan verbreding  van 'Wees een heer in het verkeer' naar 'Beheerst verkeer', een aanpak die niet (alleen) afhankelijk maakt van het vriendelijk gedrag van verkeersdeelnemers. Dit werd ‘Duurzaam Veilig’, met infrastructurele maatregelen  als basis van het systeem. 

 

Nieuwe normmens
Na zijn pensionering verscheen in 1996 zijn belangrijkste publicatie over het veilig en inclusief, voor iedereen toegankelijk maken van de openbare ruimte: De nieuwe normmens [6]. Peter van der Knaap, directeur SWOV, pleit herhaaldelijk voor middelen om infrastructurele maatregelen juist op lokaal niveau beter uit te voeren, om zo het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen.


Maar hoe liggen de actuele prioriteiten? Het is in dit verband schrijnend, dat de financiering in het SPV2030, strategisch plan verkeersveiligheid, wat betreft verkeersveiligheid van kwetsbaren vooral is gericht op gedragsmaatregelen, terwijl kwetsbaren en alle onbeschermden het juist moeten hebben van een veilige infrastructuur. Voor het autoverkeer is een veelvoud aan euro’s beschikbaar om wegen veiliger te maken, en bijvoorbeeld bomen te kappen.

 

Een structureel verkeersveilige inrichting van woonwijken zou als basis moeten dienen voor  het toekomstperspectief van het kabinet waarin buurten en wijken worden uitgenodigd tot een gezonde leefstijl. Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, RLi, hamert hierop ook in ‘De stad als gezonde habitat’ [7]. Een effectief werkende (engineering), en handhaving van lagere snelheidsnorm (enforcement) in de stad passen daarbij.

 

Kortom, goedwillende bewoners verdienen beter gereedschap voor verkeersveiligheid, naast de VVN-buurtacties. Teneinde bewoners echt te helpen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren, nodigen we VVN uit om samen in Den Haag op te komen voor veilige ruimte in buurten om gezonde mobiliteit beter mogelijk te maken [8].

 

Bronnenlijst

 

 

1.      SWOV: https://www.swov.nl/publicatie/evaluatie-buurtacties-30kmuur-straten

2.      Zomervrucht: http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/komt-er-ook-veilige-ruimte-voor-gezonde.51871.lynkx

3.      Wildervanck: https://fietsberaad.crow.nl/Kennisbank/Streven-naar-veiliger-verkeersgedrag

4.      Ploos van Amstel: http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/het-ongelijk-van-veilig-verkeer-nederland.56482.lynkx

5.      SWOV: https://www.swov.nl/nieuws/erik-asmussen-een-leven-voor-de-verkeersveiligheid

6.      Erik Asmussen, https://www.mensenstraat.nl//wp-content/uploads/2017/12/Asmussen-1996-De-Nieuwe-Normmens-4MB17639.pdf

7.      RLI https://www.rli.nl/nieuws/2019/kabinetsreactie-op-advies-de-stad-als-gezonde-habitat-gezondheidswinst-door-omgevingsbeleid

8.      Lobby voor veilige ruimte: http://www.mensenstraat.nl/mensenstraat-benadert-tweede-kamer-over-voetgangersbeleid/


 


Reacties

Reacties

J. A. van Schendel 30/07/2019 14:02

Geachte mw. Zomervrucht,
Uw relaas inzake verkeersveiligheid heb ik met aandacht en veel voldoening gelezen. Geen onderwerp dat zoveel discussie in beweging brengt als pensioenen en verkeersveiligheid. Het laatste omdat er weer een toename is gemeld van het aantal dodelijke slachtoffers en zwaargewonden. Wereldwijd gezien nog steeds één miljoen verkeersdoden!

Het geregistreerde bonusplan BBIE:
Als auteur bonusplan houd ik van de uitdaging om dingen te verbeteren en door die meerwaarde verschil te maken, dan ben je namelijk als pionier/schrijver scheppend bezig. Het plan mag als vinding van de 21ste eeuw omschreven worden en beschikt met zijn maatschappelijk karakter over voldoende sociale impact.

De inhoudelijke kerngedachte van het plan, niet alleen bestraffen maat ook belónen! De weggebruiker die anderen geen letsel toebrengt, laat staan met dodelijke afloop, die verdient een jaarlijkse bonus in ‘klinkende munt’ ter grootte van ca, € 220,- tot € 270,-. Deze gaat bij 65+/67 over in een maandelijkse, streven van € 75,- tot € 125,- (Strafkorting 40% geeft aan betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeval).

Wat men zaait zal men oogsten:
Wil je op het gebied van verkeersveiligheid het dodental echt verminderen, en wil je serieus gaan oogsten, dan moet je toch eerst innovatie zaaien. doe je dat met minder goede, zeg maar, verouderde ‘ingrediënten’ dan weet je vooraf al dat het een misoogst kan worden! Voorkomen is ook hier beter dan genezen en uitstellen tot een plaatsje op de politieke agenda, biedt aldus maar weinig soelaas.

Normbesef:
Als je vervolgens een risicoanalyse maakt naar verschillende categorieën verkeersdeelnemers en het aantal verkeersdoden afzonderlijk, dan is normbesef de basis en moet het primair plaatsvinden vóór gedragsverandering. Door iedere weggebruiker mag deze aanwijzing gezien worden als twee belangrijke en ondersteunende factoren voor bereiken voor het gewenste resultaat/ de oplossing.

Beleidsstudie met visie:
Het is verstandig om niet haalbare systemen en formules, zoals omschreven, eens te laten varen en vervolgens een plaats te creëren voor het bonusplan op de politieke agenda, resultaat is verzekerd. (Hier wordt bedoeld verouderde begrippen en gewoontes aangevuld met nog wat stoffige dogma’s snijden heden helaas geen hout)
.
Er staan aldus belangrijke innovaties op het spel voor Nederland en Europa, ieder is wakker om met passie, ambities én inzet te werken, om zeker de voorgestelde (kabinets-) doelen te bereiken.
Zo gewenst kan e.e.a. nog aangevuld worden met aanwezig deelrapport.

Met vriendelijke groet,

J.A. van Schendel/ auteur bonusplan
t. 0162-682219 / E: javschendel37@ziggo.nl
Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.