Buitenlandse belangstelling voor Duurzaam Veilig groeit

woensdag 12 oktober 2011 Verkeerskunde 6/2011 237x gelezen

De Nederlandse verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig krijgt steeds meer weerklank in het buitenland, constateert de SWOV. Senior onderzoekster Letty Aarts: ‘Het idee om door wegontwerp het gedrag van mensen te beïnvloeden, vindt men razend interessant.’

In bergachtig gebied zijn parallelle wegennetwerken vaak niet mogelijk

In bergachtig gebied zijn parallelle wegennetwerken vaak niet mogelijk (Copyright: ANWB/AVD)

In het Engelse vaktijdschrift ITS International konden lezers onlangs de ‘essential recognisal elements’ tegenkomen, de essentiële herkenbaarheidskenmerken. Het artikel, met dit – van Duurzaam Veilig afgeleide – jargon, doet verslag van een lezing die Aarts gaf op een congres in Manchester. Daar, ter plekke werd ze al gevraagd om voor een videocamera het idee van de ‘selfexplaining roads’ uit te leggen.

 

De SWOV wordt geregeld gevraagd om lezingen of artikelen over DV-onderwerpen aan te leveren. Ook zijn er rondleidingen voor buitenlandse vakgenoten in samenwerking met gemeenten. Inmiddels prijzen organisaties als de World Health Organisation en de European Transport Safety Council het concept van de ‘safe system approach’ aan. Het concept overnemen en implementeren in beleid is nog een stap verder. Maar wel zijn er eerste voorbeelden, vertelt Aarts. ‘In Australië heeft men gezegd: die kant willen we echt op. Ook in de VS is er interesse. Uiteraard doen ze dat dan wel op eigen wijze, het moet passen in de context van het land.’

 

Luxe van parallelwegen

Kan wat in Nederland mogelijk is ook in het buitenland? Aarts: ‘In principe wel, al is Nederland wel enigszins bijzonder. De functionaliteit van wegen zoals wij hebben uitgedacht met parallelle netwerken, dat kan niet overal. In bergachtig gebied is het vaak niet mogelijk om je de luxe van een parallelweg te permitteren. En een ander belangrijk punt is dat de kostenefficiëntie van maatregelen in Nederland hoog ligt. Het is een dichtbevolkt land met een relatief dicht wegennet. Per kilometer heeft een maatregel dan voor meer mensen profijt. Dat betekent dat je maatregelen sneller terugziet in de statistieken.’

 

De SWOV is niet bezig met een campagne om DV internationaal uit te venten? Aarts: ‘Nee, wij zijn geen lobbyorganisatie, maar een onderzoeksinstelling. We willen onze kennis wel graag uitdragen en we worden veel gevraagd. De laatste jaren hebben we ook steeds meer te vertellen. De effecten van DV zijn geëvalueerd. Daarmee hebben we op wetenschappelijk gebied nu meer te melden dan in de eerste jaren.’

 

Wat er in Nederland zou moeten gebeuren, is dat er meer aandacht komt voor het toenemend aantal gewonden onder fietsers; met name voor ongelukken waarbij geen gemotoriseerd verkeer is betrokken, vindt de SWOV. Aarts: ‘Vanuit de analyse van onder meer deze ongevallen zullen we DV verder kunnen aanpassen.’

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.