'Combineer geluidssanering met thermische isolatie'

donderdag 13 september 2018 Jan Willem Kerssies 69x gelezen

“In opdracht van het ministerie van IenW ondersteunen wij gemeenten bij het saneren van door hen aangedragen geluidsknelpunten. Dat doen wij met advies en het verstrekken van subsidies voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, stillere wegdekken en woningisolatie.
Wibo Soede, hoofd Bureau Sanering Verkeerslawaai, BSV

Wibo Soede, hoofd Bureau Sanering Verkeerslawaai, BSV

Sanering is in 1986 in de Wet Geluidhinder opgenomen. Alleen woningen die op dat moment al een hoge geluidsbelasting hadden, komen voor sanering in aanmerking. Voor nieuwe situaties gelden sinds die tijd wettelijke geluidsnormen. Een tekortkoming van de wet is dat door verkeersgroei de geluidsbelasting ongehinderd kan toenemen. Daardoor moeten enerzijds zwaardere saneringsmaatregelen worden genomen en kunnen anderzijds nieuwe geluidsknelpunten ontstaan. 

Mede om deze tekortkoming aan te pakken zijn in 2012 voor rijkswegen en spoorwegen geluidsproductieplafonds ingesteld. Waar deze plafonds hoger zijn dan de saneringsgrenswaarde stellen Rijkswaterstaat en ProRail als verantwoordelijke wegbeheerders saneringsplannen op. Wij toetsen deze plannen en stellen deze namens de minister vast. 

Als in 2021 de Omgevingswet van kracht wordt, zullen ook voor provinciale wegen geluidsproductieplafonds gaan gelden en worden de saneringsgrenswaarden aangepast, zodat ook nieuwe geluidsknelpunten kunnen worden aangepakt. 

Voor overige (niet-rijks)wegen hebben gemeenten in totaal ruim 400.000 saneringswoningen aangemeld. Daar is ongeveer eenderde van afgehandeld. Door een goede planning van alle subsidieaanvragen worden de beschikbare middelen jaarlijks volledig benut.” 

In stedelijke omgevingen bestaan saneringsmaatregelen vooral uit isolatie van woningen. Ik zie hier grote kansen voor kostenbesparing en duurzaamheid, door geluidsisolatie te combineren met thermische isolatie.” 

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.