De NBd-adviseur: ‘De kunst van het weglaten’

donderdag 16 februari 2017 Nettie Bakker 127x gelezen

‘Om een goed bewegwijzeringsplan te ontwerpen dient een wegbeheerder goed nagedacht te hebben over de verkeersstromen binnen zijn beheersgebied: welk verkeer/bestemming dient over welke weg gestuurd te worden. Hoe meer bij een wegbeheerder hierover nagedacht is (liefst vastgelegd in nota’s), hoe beter.

Akan Demir, Senior adviseur NBd

Akan Demir, Senior adviseur NBd

Vaak wil men te veel bestemmingen/objecten in de bewegwijzering opnemen. In samenwerking met de wegbeheerder zoeken we dan naar de juiste balans tussen de wens en het aanduidingsbeleid uit de CROW-richtlijn.

Maar bij bewegwijzering zit de kunst juist in het weglaten: zoeken naar de juiste balans tussen de te verwijzen doelen, leesbaarheid, overzicht en begrijpelijkheid voor de weggebruiker.

Momenteel werk ik aan de herziening van de auto- en fietsbewegwijzering in Leiden. Dit is mede nodig door de aanleg van de Rijnlandroute (verbinding tussen de A44 en A4) en andere aanpassingen binnen de gemeente. We hebben voor een grondige aanpak gekozen: per bestemming bepalen we hoe de route loopt (Routeringsplan), welke bestemmingen worden op betreffende kruispunten vermeld (Doelenplan) en daarna vertaald naar een Bewegwijzeringsplan. Hierin is de wegwijzer in autocad ontworpen, en de locatie van de constructie is zo nodig bepaald in combinatie met andere objecten als OV en VRI.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.