Deze mogelijkheden biedt de Vlaamse verkeersbordendatabank

donderdag 16 maart 2017 Guus Puylaert 179x gelezen

Vlaanderen kent jaarlijks zo’n 120 verkeersdoden en nog veel meer verkeersongelukken vanwege snelheidsovertredingen. Uit onderzoek van Smart Mobility en UGent, samen Vebimobe, blijkt dat de Vlaamse verkeersbordendatabank bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid.  De conclusies uit het onderzoek, bieden aanknopingspunten voor toepassingen in de praktijk.

In 2008 begon de Vlaamse overheid om de 1,6 miljoen verkeersborden die Vlaanderen kent, te registreren in een gewestelijke databank. In Vebimobe (intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van de verkeersbordendatabank) werd de bijdrage van de databank aan de implementatie van intelligente snelheidsassistentie en duurzaamheidskaarten onderzocht. Ook werd gekeken naar hoe de databank geactualiseerd kan worden middels de connected car.

Slimme infrastructuur
Projectmanager Peter Defreyne van Smart Mobility, meent dat de databank geüpdatet kan worden via het slim maken van verkeersborden en door slimme auto’s uit te rusten met camera’s. “Afhankelijk van de toepassing kunnen deze sensoren ingezet worden om wijzigingen aan de infrastructuur op te sporen en door te geven aan de databank. Met deze informatie kunnen snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten opgemaakt worden.”

Snelheidscontrole
Namens UGent meent Johan De Mol dat snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten het mogelijk maken om snelheden te begrenzen. “Jaarlijks worden 30% van alle dodelijke verkeersongevallen en 15% van alle ongevallen met gewonden in Vlaanderen veroorzaakt door overdreven snelheid. Door kaarten in te bouwen, ontvangen bestuurders automatisch snelheidsadvies en duurzame routes.”

Autonoom rijden
“Tegen 2025 zullen de meeste voertuigen uitgerust zijn met technologie die in staat is om de weg te ‘lezen’”, vervolgt Defreyne. “Als de verkeersbordendatabank up-to-date is, zal ze niet alleen essentieel bijdragen tot een betere verkeersveiligheid, ze zal ook een belangrijke rol spelen bij de uitrol van autonoom rijdende voertuigen in Vlaanderen.”

Vervolg?
De partners nemen het initiatief om de onderzoeksresultaten van het project te ontwikkelen tot bruikbare toepassingen voor steden, gemeenten en bedrijven. Hiervoor wordt het initiatief ‘Smart Spaces’ voorbereid.

Het project Vebimobe kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.