Verkeer en Ruimte (VK1/2011)

Gasthoofdredacteur Martin van Maarseveen heeft dit dossier samengesteld.

 

Lees verder >

Wegenbouw (VK8/2010)

Gasthoofdredacteur Jan Hendrik Dronkers heeft dit dossier over wegenbouw samengesteld.

 

Lees verder >

Parkeren (VK7/2010)

Gasthoofdredacteur Willem Klinkhamer heeft het dossier over parkeren samengesteld.

 

Lees verder >

Verlichting (VK 6/2010)

Gasthoofdredacteur Rob Metz heeft het dossier over verlichting samengesteld.

 

Lees verder...

Goederenvervoer (VK 5/2010)

Gasthoofdredacteur Alexander Sakkers heeft dit dossier samengesteld.

 

Lees verder...

Water (4/2010)

Gasthoofdredacteur Lindy Molenkamp heeft het dossier over water samengesteld.

 

Lees verder...

Opleidingen (VK3/2010)

Gasthoofdredacteur Ben Immers heeft het dossier over opleidingen samengesteld.

 

Lees verder...

Verkeersveiligheid (VK2/2010)

Gasthoofdredacteur Karla Peijs heeft het dossier over verkeersveiligheid samengesteld.

 

Lees verder...

Mobiliteitsmanagement (VK 1/2010)

Gasthoofdredacteur Lars Lutje Schipholt heeft het dossier over mobiliteitsmanagement samengesteld.

 

Lees verder...

Wet kilometerprijs (VK 08/2009)

Spitsmijden, spitsrijden. Ofwel, piekbeloningen en –betalingen bovenop een structurele prijs per kilometer. Zij vervangen de bekende periodieke belastingaanslag en bijzondere aanschafnota. De Wet Kilometerprijs beïnvloedt absoluut de geldstromen. Vraag is of het ook de verkeersstromen beïnvloedt.

 

Lees verder...

Kwetsbare deelnemers (VK7/2009)

Verkeerskundigen denken nog niet vanzelfsprekend aan visueel gehandicapten als het gaat om veilig verkeer. Zelfs niet als ze worden gevraagd naar 'kwetsbare deelnemers'. Veel kennis en aandacht is er in de verkeerswereld voor producten en diensten voor ouderen en kinderen in het verkeer.

 

Lees verder...

Openbaar vervoer (VK06/2009)

Het openbaar vervoer spoort nog niet helemaal. Dat lijt niet aan materiële en technische kennis, aldus Joep Ten Brink, maar aan het handelen vanuit reizigersperspectief. Ook past het ov niet overal in de ruimtelijke structuur, signaleert Wijnand Veeneman. En het moet nog meer integreren in het totale mobiliteitsvraagstuk, stelt Vialis.

 

Lees verder...

Parkeren (VK 05/2009)

Parkeren lijkt een duur en noodzakelijk kwaad. Er zijn oplossingen: in de techniek, in de infrastructuur, ruimte en organisatie. Maar vooral in het draagvlak. En dan gaat het om goed informeren van bewoners, bezoekers en winkeliers.

 

Lees verder...

Dichtbij (VK4/2009)

Verkeer dichtbij. Dan gaat het vooral om het delen van steeds schaarsere ruimte waar we steeds hogere eisen aan stellen. Steeds meer komt de auto hier in de problemen en lijkt de fiets de grootste kanshebber. En wat vindt de weggebruiker?

 

Lees verder...

Dynamisch verkeersmanagement (VK 03/2009)

DVM staat voor: steeds beter benutten en een betrouwbare reistijd met behulp van steeds slimmere technische systemen, op basis van steeds slimmere regelscenario’s die tot stand komen op basis van steeds beter inzicht in actuele verkeersstromen. Tot nu toe gebeurt dit voornamelijk vanuit verkeerscentrales die steeds grotere gebieden bestrijken. Ook de stedelijke en de provinciale wegen komen langzaam binnen DVM-bereik. En ondertussen dient zich een nieuwe ontwikkeling aan. Die van de coöperatieve systemen, ofwel verkeersmanagement voor de individuele weggebruiker via in-carsystemen in samenwerking met de systemen langs de kant van de weg. 

 

Lees verder...

Duurzame mobiliteit (VK 02/2009)

Onze traditionele, of fossiele grondstoffen raken op en produceren als voertuigbrandstof ook nog eens te veel klimaatbedreigende emissies. Hoe sneller hier een eind aan komt hoe beter. Maar wat is het alternatief? De verzamelnaam voor alle alternatieven hebben we al: dat noemen we duurzame mobiliteit. Dat is mooi. En over de urgentie twisten we ook al niet meer. Maar nu de toepassingen nog. Opmerkelijk vaak wordt in dit thema-artikel gesproken over elektrische voertuigen. De brandstofcel wordt bijvoorbeeld al niet eens meer genoemd. Toch is er meer mogelijk dan alleen de transitie naar elektrisch vervoer.

 

Lees verder...

Mobiliteitsmanagement in 2009 (VK 01/2009)

Vorig jaar is onmiskenbaar een flinke stap gezet op het gebied van mobiliteitsmanagement. De gelijknamige Task Force presenteerde haar advies aan de minister, vergezeld van een indrukwekkend pakketje convenanten. Bedrijfsleven, vervoerders en decentrale overheden slaan hierin de handen ineen en overtroeven elkaar waar mogelijk met opmerkelijke initiatieven en hoogstandjes op het gebied van mobiliteitsmanagement. Maar hoe houd je dit draagvlak en elan levend dit jaar? En hoe breed was het brede draagvlak eigenlijk? Met andere woorden: weet de weggebruiker eigenlijk wel wat mobiliteitsmanagement is en merkt hij er iets van op de weg?   

 

lees verder...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.