'Combineer geluidssanering met thermische isolatie'

donderdag 13 september 2018 Jan Willem Kerssies 66x gelezen

“In opdracht van het ministerie van IenW ondersteunen wij gemeenten bij het saneren van door hen aangedragen geluidsknelpunten. Dat doen wij met advies en het verstrekken van subsidies voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, stillere wegdekken en woningisolatie.
Wibo Soede, hoofd Bureau Sanering Verkeerslawaai, BSV

Wibo Soede, hoofd Bureau Sanering Verkeerslawaai, BSV

Sanering is in 1986 in de Wet Geluidhinder opgenomen. Alleen woningen die op dat moment al een hoge geluidsbelasting hadden, komen voor sanering in aanmerking. Voor nieuwe situaties gelden sinds die tijd wettelijke geluidsnormen. Een tekortkoming van de wet is dat door verkeersgroei de geluidsbelasting ongehinderd kan toenemen. Daardoor moeten enerzijds zwaardere saneringsmaatregelen worden genomen en kunnen anderzijds nieuwe geluidsknelpunten ontstaan. 

Mede om deze tekortkoming aan te pakken zijn in 2012 voor rijkswegen en spoorwegen geluidsproductieplafonds ingesteld. Waar deze plafonds hoger zijn dan de saneringsgrenswaarde stellen Rijkswaterstaat en ProRail als verantwoordelijke wegbeheerders saneringsplannen op. Wij toetsen deze plannen en stellen deze namens de minister vast. 

Als in 2021 de Omgevingswet van kracht wordt, zullen ook voor provinciale wegen geluidsproductieplafonds gaan gelden en worden de saneringsgrenswaarden aangepast, zodat ook nieuwe geluidsknelpunten kunnen worden aangepakt. 

Voor overige (niet-rijks)wegen hebben gemeenten in totaal ruim 400.000 saneringswoningen aangemeld. Daar is ongeveer eenderde van afgehandeld. Door een goede planning van alle subsidieaanvragen worden de beschikbare middelen jaarlijks volledig benut.” 

In stedelijke omgevingen bestaan saneringsmaatregelen vooral uit isolatie van woningen. Ik zie hier grote kansen voor kostenbesparing en duurzaamheid, door geluidsisolatie te combineren met thermische isolatie.” 

Inhoud laatste dossier

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

  • Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het...
  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • City Logistics Game toont duurzame stadslogistiek Doordat goederenstromen in steden nog vaak gefragmenteerd zijn, is de stadslogistiek niet efficiënt en daarmee een aanslag op het stedelijke milieu. Door volumestromen te...
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.