Gasthoofdredacteur Eelco den Boer en Hans Voerknecht, CE Delft

  • ZE-zone keiharde noodzaak ZE-zone keiharde noodzaak Hot in het Klimaatakkoord: Zero Emissie Zones (ZE-zones) voor stadslogistiek. Door het invoeren van middelgrote ZE-zones in 30 tot 40 gemeenten kan 1 megaton CO2-uitstoot worden bespaard. Die reductie is keihard nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen. Het belang van het aanwijzen van ZE-zones is groter dan alleen de stadslogistiek.   Dit akkoord zorgt ervoor dat fabrikanten zero-emissievoertuigen kunnen gaan ontwikkelen omdat er een markt gaat komen. En het geeft aanbieders van laadinfrastructuur meer zekerheid over het gebruik ervan. Beide partijen zullen door het ontwikkelen van kennis beter geëquipeerd zijn voor de volgende stap: het zero-emissie maken van zware trucks. Ook voor de aanbieders van alternatieve logistieke concepten komen er betere tijden aan.    Gelukkig zijn veel partijen het eens met het doel van zero emissie stadslogistiek. In het klimaatakkoord is een haalbaar instroommodel voor ZE-voertuigen afgesproken. De zones moeten uiterlijk in 2020... 28 februari Eelco den Boer en Hans Voerknecht

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer vakartikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 10

1 2

  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...
  • Weinig prikkels voor pakketbezorgers om vrachten te bundelen In de zomer van 2016 heeft het programma Slimme en Gezonde Stad (Ministerie van IenM) aan de zes SGS-pilotsteden gevraagd een kennisvraag in te dienen. TNO heeft deze...
  • Open brief aan kabinets(in)formateur Over de auteur Rinus Jaarsma is onafhankelijk vervoersplanologisch adviseur en UHD ‘Technische Infrastructuur’ Wageningen University & Research (em.)   Hieronder vindt...

Artikelen 1 tot 5 van 10

1 2

Meer nieuws over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 145

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 145

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.