ANWB-leden: 'Op de weg moet iedereen gelijk zijn'

donderdag 20 december 2018 Hannes van de Ven 4 reacties 188x gelezen

“We hebben de ANWB-leden van het panel ‘Denk mee met de ANWB’ gevraagd naar hun visie op het voorspellen van menselijk gedrag in het verkeer op basis van grote hoeveelheden data (zogenoemde ‘big data’) en formules.
Hannes van de Ven, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Hannes van de Ven, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Het merendeel van de ANWB-leden heeft vertrouwen in de voorspellingen op basis van verkeersmodellen. “Ondanks dat we onszelf allemaal individuen voelen, vertonen we toch vaak kuddegedrag ". indien men vindt dat dat gedrag niet (volledig) te voorspellen is, is dat omdat menselijke gevoelens gedrag juist onvoorspelbaar maakt. Beide groepen zijn het er wel over eens dat betrouwbaarheid toeneemt, naarmate de hoeveelheid variabelen en gegevens groter wordt.  

 

Verzamelen van informatie over weggebruikers 
Of verkeerskundigen informatie mogen verzamelen van weggebruikers, zoals GSM-verkeer en/of GPS, routepunten, tijdstippen etc. hangt af van een aantal factoren, aldus ANWB-leden. Zo mogen gegevens alleen anoniem en niet zonder toestemming worden verwerkt. Ook mogen gegevens niet herleidbaar zijn naar een persoon en uitsluitend voor de gecommuniceerde doelen worden gebruikt. Voorstanders zien ook veel potentie in dit idee: verkeersdeskundigen kunnen met deze informatie onwenselijke situaties verbeteren: “alleen als het echt een goed beeld gaat geven over de toekomst, bijvoorbeeld files en kans op ongelukken.” Toch zit niet iedereen hierop te wachten. Tegenstanders maken zich zorgen over de zorgvuldigheid waarmee omgegaan wordt met gegevens. 

 

Data reisgedrag koppelen aan andere databronnen  
We legden de mogelijkheid voor om data uit het reisgedrag te koppelen aan andere databronnen zoals bevolkingscijfers en CBS-gegevens, om zo tot een scherp beeld van de werkelijke situatie te komen.  Veel leden zien daar het nut van in: gegevens koppelen komt vooral de betrouwbaarheid van de data ten goede. Maar hier zijn leden nog kritischer als het aankomt op privacy.

 

Men heeft weinig vertrouwen in de zorgvuldigheid waarmee instanties, zoals de overheid, omgaat met gegevens: “het automatisch koppelen vind ik onjuist, de overheid kan niet garanderen dat mijn gegevens veilig zijn.” Daarnaast kunnen dit soort instanties over gevoelige informatie beschikken, die de privacy van het individu ernstig zouden kunnen schenden. En ook hier weer, speelt toestemming de hoofdrol. Naast anonimiteit vindt men ook dat niet alle informatie automatisch gekoppeld mag worden: “Ik wil eerst bekijken of ik het doel van het opslaan nuttig en belangrijk genoeg vind”. 

 

Een beloning voor het vrijgeven van data stuit op kritiek 
We vroegen de ANWB-leden in hoeverre zij open staan voor het gebruik (en koppelen) van hun persoonlijke data voor een compensatie of voorrecht, bijvoorbeeld het mogen gebruiken van een speciale filevrije rijbaan in de spits. Verreweg de meesten voelen helemaal niets voor dit idee. Privacy is belangrijker dan een beloning. Daarnaast noemt men een filevrije strook als beloning onrealistisch: men ziet niet hoe dit bewerkstelligd zou moeten worden. Het belonen van vrijgave van privacy vinden velen maar een ‘raar’ idee: “het voorbeeld van een filevrije baan vind ik moreel verwerpelijk en een vorm van chantage. Bovendien werkt het misbruik in de hand”. Leden zijn het eens: op de weg moet iedereen gelijk zijn.” 


Reacties

Reacties

M.H. van den Brink 04/01/2019 15:40

Als uit gepubliceerde cijfers blijkt dat overtreders van de maximum snelheid vooral in bepaalde merken auto's rijden, met name dure Duitse merken en heel dure elektrische auto's, zou je zomaar de conclusie kunnen trekken dat het stimuleren van elektrisch rijden door middel van een subsidie de verkeersveiligheid niet zal bevorderen.

H.Reuling 03/01/2019 22:55

Het feit dat zwakke weggebruikers zich nog steeds aan hun verantwoording kunnen onttrekken, doordat de opsporingsambtenaren het geen prioriteit ( is corruptie) vinden om de zwakke weggebruikers beter te controleren op hun gedrag is op zich al een tweedeling in onze maatschappij van verplaatsing van A naar B. Dit moet maar eens ophouden. Gewoon weer een ouderwetse agent met fiets die zijn rondjes overal doet en ook iedereen die zijn arm vergeet uit te steken een prent geeft!

G.Schreuder 03/01/2019 14:19

Ik deel de mening van dhr. Rigterink, je moet je gewoon aan de regels houden en dan mag je best wat harder rijden als aangeven maar moet wel binnen de perken blijven. Maar ongewenst/asociaal weggedrag moet zeker gestraft worden maar wel controleerbaar zijn kan naar mijn inziens ook door de vele camera"s die boven de weg hangen. En uiteraard veel zwaarder straffen, niets aan een taakstraf gewoon voelen in de knip en langere rij ontzeggingen ongeacht je beroep.

Jan Rigterink 03/01/2019 13:44

Belonen van goed gedrag vindt ik vooral in verwerpelijk zoals ook al wordt vermeld. Wanneer iedereen zich aan de bestaande spelregels houdt en dat zijn er al heel veel, hoeven er geen nieuwe meer worden bij bedacht. Ongewenst gedrag moet worden bestraft maar dan moet het wel controleerbaar zijn

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.