Duurzaam Veilig 3: maximale verkeersveiligheid voor iedereen

donderdag 26 april 2018 Redactie 0 reacties 399x gelezen

De kwetsbare vervoerswijzen (lopen en fietsen) en de competenties van oudere verkeersdeelnemers vormen explicieter de norm in DV-3, de nieuwe Visie op Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 die op 26 april werd gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Amersfoort. Hoogste ambitie van DV3 is een slachtoffervrij verkeerssysteem waarbij iedere verkeersdeelnemer veilig thuis komt.
www.duurzaamveiligwegverkeer.nl

www.duurzaamveiligwegverkeer.nl

Letty Aarts, verkeersveiligheidsspecialist bij SWOV, presenteerde de verschillen in DV3 ten opzichte van de voorgaande versie ‘Door met Duurzaam Veilig’ uit 2005. Zo heeft DV3 meer aandacht voor fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer. En krijgt de verantwoordelijkheid van overheden en actoren meer nadruk.

DV3 bepleit verder een diepgaande analyse van alle dodelijke ongevallen in het wegverkeer om lessen te kunnen terekken uit wat er mis gaat. Daarnaast werkt DV3 proactief en risicogestuurd door naast ongevallen, ook risicofactoren in te zetten als verkeerveiligheidsindicator en deze te beïnvloeden. DV3 gaat nog steeds uit van vijf verkeersveiligheidsprincipes.

Drie van de vijf DV3-principes betreffen ontwerpprincipes die gaan over de functionaliteit van wegen, van (bio)mechanica: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en bescherming van verkeersdeelnemers en van psychologica: afstemming van verkeersomgeving en competenties van verkeersdeelnemers. De andere twee principes zijn organisatieprincipes en betreffen een effectief belegde verantwoordelijkheid en het leren en innoveren in het verkeerssysteem.

DV3 is te vinden op:  www.duurzaamveiligwegverkeer.nl.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.