Duurzaamheidsverslag 2016 van ministerie IenM

vrijdag 19 mei 2017 Guus Puylaert 46x gelezen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2016 op alle onderdelen van zijn organisatie duurzamer gaan opereren dan het jaar daarvoor, door in te zetten op energiebesparing en het hergebruik van grondstoffen. In het ‘Duurzaamheidsverslag 2016’ staat ook welke stappen het ministerie moet zetten om zelf in 2030 volledig klimaatneutraal en honderd procent circulair te zijn.

Enkele resultaten die in het verslag genoemd worden, zijn achttien procent minder CO2-uitstoot aan broeikasgassen dan in 2015, een CO2-certificaat en het winnen van de Procura+ Award voor duurzame aanbestedings­procedure bij de A6 Almere.

Lees ook: Dit wordt de eerste energieneutrale snelweg van Nederland (Bron: Verkeer in Beeld).

Het is voor de tweede keer dat het ministerie dit duurzaamheidsverslag publiceert. Het geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Ook beschrijft het de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door IenM, Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Het verslag bestaat uit drie delen: een deel behandelt de activiteiten van IenM in het algemeen, een tweede deel zoomt in op de activiteiten van Rijkswaterstaat en in het laatste deel komen initiatieven van de overige agentschappen en PBL aan de orde.

Lees hier het ‘Duurzaamheidsverslag 2016: Duurzaam Onderweg’, van het ministerie Infrastructuur en Milieu.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.