Een positieve keuze voor veilig verkeer in 2018

‘Het komt in 2018 aan op doorpakken’

donderdag 22 februari 2018 Peter van der Knaap 318x gelezen

"Internationaal wordt ons land geprezen om ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’. En niet zonder reden. Met deze in de jaren negentig ontwikkelde systeemaanpak werd ons land een van de veiligste landen. Maar sinds een aantal jaar gaat het niet langer goed.
Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV

Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV (Copyright: Hessel Bes)

Door andere problemen, en misschien ook wel door het succes, verdween de prioriteit. Investeringen en verkeershandhaving kwamen onder druk te staan terwijl het verkeer bleef groeien. Vergrijzing van de bevolking en onze verslaving aan smartphones gaan gepaard met stijgende aantallen verkeersslachtoffers. 

629 doden en meer dan 21.000 ernstig gewonden per jaar.

 

Dat is de tol die ons wegverkeer inmiddels eist. Een bron van groot verdriet én een kostenpost van jaarlijks 14 miljard euro. Niet voor niets riepen meer dan 30 organisaties – waaronder ANWB, RAI, VNG, het Verbond van verzekeraars, VVN, TLN, Fietsersbond, CROW, het OM en SWOV – vorig jaar de Tweede Kamer op om van verkeersveiligheid opnieuw een nationale prioriteit te maken. En met succes! Het door die partijen opgestelde manifest staat pontificaal in het regeerakkoord van Rutte III. Maar: papier is geduldig.

 

Het komt in 2018 aan op doorpakken. Iedereen die ik spreek deelt de ambitie van minister Van Nieuwenhuizen: we moeten de negatieve trend doorbreken. Het goede nieuws is dat het kan! Door de positieve keuze te maken voor een inherent veel veiliger verkeerssysteem. Door af te maken waar we aan begonnen zijn. Door nieuwe technieken en innovaties te benutten. En door fietsers en voetgangers de plek in het verkeerssysteem te gunnen die hen toekomt. 

 

SWOV brengt dit voorjaar zijn nieuwe visie op duurzaam veilig wegverkeer uit. Het ultieme doel is een slachtoffervrij wegverkeer. Maar in deze editie van ons onvolprezen vakblad geef ik graag het woord aan belangrijke hoofdrolspelers. Zij weten dat 2018 een belangrijk jaar is voor de verkeersveiligheid in ons land. En u weet na lezing wat hen beweegt." 

 

 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.