Europese samenwerking is een groot goed

woensdag 20 december 2017 Ronald Jorna 84x gelezen

‘70 Jaar Europese samenwerking heeft ons veel gebracht. Als Europees burger ervaar ik het gemak van reizen zonder buitenlandse valuta en paspoort, maar ook de economische groei en welvaart. Landen werken samen en leren van elkaar, ook op het gebied van verkeer en vervoer, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid of het stimuleren van duurzame mobiliteit, fiets en ov.
Ronald Jorna, senior adviseur bij Mobycon

Ronald Jorna, senior adviseur bij Mobycon

Als econoom zie ik vooral het vrije verkeer van goederen en personen, dat heeft bijgedragen aan de economische groei van Europa, waarbij cynisch genoeg diezelfde economische groei vervolgens leidt tot congestie op onze wegen. Europese samenwerking is een groot goed. Het draagt bij aan (onder andere) wederzijds begrip, economische verbondenheid, kennisoverdracht, standaardisatie en schaalvoordelen.  

 

Met deze verworvenheden moeten we als verkeers- en vervoerkundigen nu de strijd aan gaan met de negatieve effecten van de toegenomen integratie en mobiliteit, zoals congestie, verkeersslachtoffers, uitstoot en oneerlijke concurrentie in de transportsector. Met de ‘Mobility Package’ heeft de Europese Commissie hiervoor de lijnen uitgezet.  

 

In dit nummer leest u hoe we in Nederland, door samen te werken in Europa, kennis en kunde kunnen delen, en hoe we de (financiële) middelen kunnen krijgen voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en innovaties om zo het vervoersysteem schoner, veiliger en efficiënter te maken.'

 

 

 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.