Fietersbond pleit voor meer aandacht voor fiets

donderdag 26 april 2018 Pieter Steenbergen 0 reacties 132x gelezen

De Fietsersbond betreurt de stijging van het aantal doden onder fietsers, zoals het CBS gisteren bekend maakte. De bond bepleit een lagere snelheid in de bebouwde kom, betere fietsinfrastructuur en investeringen in educatie.

Met name oudere fietsers zijn in 2017 slachtoffer geworden van een ongeluk. Dit is onder andere het gevolg van de populariteit van de fiets bij deze doelgroep, die dankzij elektrische fietsen en driewielfietsen steeds meer kilometers fietst en tot op steeds hogere leeftijd blijft fietsen. De stijging van het aantal doden op de fiets is dan ook niet los te zien van de toename van het fietsgebruik in Nederland. 

 

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: ‘’Dat mensen in Nederland tot op hoge leeftijd fietsen is zowel voor mensen zelf als voor de samenleving een positieve ontwikkeling die we moeten stimuleren. Fietsen zorgt bij senioren voor minder eenzaamheid, minder gezondheidsklachten en een betere motoriek, waardoor bijvoorbeeld valproblemen thuis voorkomen kunnen worden."

 

"Tegelijkertijd stellen oudere fietsers, vanwege hun brozere fysiek, andere eisen aan de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. De stijgende ongevalscijfers bij oudere fietsers roepen dan ook nadrukkelijk de vraag op of overheden dit wel doorhebben en zich genoeg inspannen om deze groep een veilige fietsomgeving te bieden.’’

 

Volgens de Fietsersbond is het nu tijd om het tij te keren. Kluit: “Wij denken dat met een verlaging van de snelheid, in combinatie met investeringen in bredere, vergevingsgezinde fietsroutes en gerichte educatieprogramma’s heel veel leed te voorkomen is. Er is nu werk aan de winkel, de minister moet daarom alle mogelijkheden die ze heeft inzetten."

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.