Gasthoofdredacteur Fred Wegman

dinsdag 10 april 2012 131x gelezen

Onorthodoxe maatregelen in nieuwe arrangementen

In de afgelopen decennia hebben we de verkeersveiligheid in ons land volgens mij met succes verbeterd. Met name het aantal dodelijke slachtoffers daalde enorm: in 40 jaar met 80 procent. We hebben ook verschillende malen onze taakstelling gehaald.

 

Maar successen in het verleden behaald, ….

Effectieve maatregelen kun je niet eenvoudigweg herhalen. Als meer dan 90 procent van de auto-inzittenden bijvoorbeeld een gordel draagt, zijn de mogelijkheden voor verdere winst bescheiden. Als nagenoeg alle ‘black spots’ zijn geëlimineerd, is daar weinig verdere winst te behalen. Grote problemen zijn opgelost. Anderzijds blijkt uit voortschrijdende kennis dat ‘kleine’ problemen veel groter zijn dan we dachten. Zoals de vele fietsers die van hun fiets vallen en daarbij ernstig gewond raken.

 

Met andere woorden: het aantal slachtoffers zal in de toekomst op een andere wijze en met ander beleid teruggedrongen moeten worden dan in het verleden. De aard van de aan te pakken problemen is anders dan in het verleden. Veel grote problemen zijn opgelost, veel gemakkelijke maatregelen zijn uitgevoerd. De overgebleven problemen zijn diffuser, de oplossingen zullen ingewikkelder zijn, waardoor er ook meer kennis nodig is.

 

Naast de aard van de nog op te lossen problemen, liggen ook de verantwoordelijkheden nu anders. In het verleden speelde de nationale overheid een centrale rol. Beleid werd op het departement ontwikkeld, uitvoeringsplannen werden daar gesmeed en de uitvoering door provincies en gemeenten, werd gefaciliteerd; bijvoorbeeld met subsidies. De ontwikkeling en de uitvoering van beleid zijn intussen gedecentraliseerd en nu gaan ook de overheidsbudgetten omlaag.

Willen we het aantal slachtoffers verder terugbrengen dan zullen we creatief moeten zijn in het bedenken van onorthodoxe maatregelen die in nieuwe arrangementen moeten worden uitgevoerd.

 

Fred Wegman

Directeur SWOV en hoogleraar verkeersveiligheid TU Delft

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

  • Wegontwerp voor Dummies. Dummies? Voor het ontwerpen en aanleggen van wegen bestaan richtlijnen en aanbevelingen. Toch kom ik als Dummy-weggebruiker in de praktijk regelmatig situaties tegen waarbij ik niet...
  • Verkeersmaatregelen voor mens of richtlijn? Dit artikel is het eerste in een reeks onderzoeksartikelen die in opdracht van Korbee & Hovelynck en Van Rens mobiliteit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om...
  • Human Factors versus richtlijnen: Niet blindvaren In een eerdere blog heb ik betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden.
  • Terechte kritiek op MKBA-methodiek Onderstaand artikel is gebaseerd op de paper ‘ Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd ?’ die werd gepresenteerd...
  • Met de fiets van Lier naar Amsterdam 'De laatste week van augustus fietste ik met vrouw en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud van Lier naar Amsterdam (via Breda, Dordrecht en Gouda). We vertrokken maandag,...

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.