Gasthoofdredacteur Paul Potters

maandag 25 juni 2012 418x gelezen

Coöperatieve systemen? Samenbrengen!

Om slimme, veilige en duurzame mobiliteit te bereiken is het samenbrengen van verkeersmanagement, informatiediensten en intelligentie in de voertuigen de volgende stap die bekend staat onder het verzamelbegrip ‘coöperatieve systemen’. De weggebruiker kan met coöperatieve systemen gebruik gaan maken van innovatieve technologie voor comfort en veiligheid, terwijl de wegbeheerders de bestaande infrastructuur beter kunnen benutten en tegelijkertijd de uitdagingen voor veiligheid en duurzaamheid het hoofd kunnen bieden.

Het concept van coöperatieve systemen bestaat uit de voortdurende interactie tussen de mobilisten, de voertuigen en de wegkant; gebruikmakend van mobiele communicatietechnologie, waardoor onder andere slimme routekeuze, gepersonificeerde informatie, actieve rijtaakondersteuning, optimaal gebruik van VRI’s en actieve veiligheid mogelijk worden.

In diverse onderzoeksprojecten in Europa, Amerika en Azië zijn al veel technologieën voor coöperatieve systemen ontwikkeld die te zien waren tijdens diverse demonstraties op congressen en beurzen, onder meer in Amsterdam tijdens de grote demo op de Intertraffic 2010.

In Nederland verwachten wij dat er met name mogelijkheden zijn in relatie met sturend verkeersmanagement. Dit heeft enerzijds te maken met de aard van de verkeersproblematiek in Nederland en anderzijds met het feit dat wij reeds beschikken over een groot areaal wegkantapparatuur dat noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de communicatie tussen voertuigen en infrastructuur en infrastructuur en voertuigen.

Met de gecombineerde partijen, die actief zijn in de netwerken van AutomotiveNL, Connekt en DITCM, heeft Nederland een unieke positie om de samenwerking die nodig is voor de implementatie van deze systemen vorm te gaan geven. Momenteel wordt er door de industrie, overheid, wegbeheerders, serviceproviders en onderzoeksinstellingen volop nagedacht hoe we in Nederland, coöperatieve systemen een plek kunnen geven en – als voorloper – ook als exportproduct kunnen ontwikkelen.

Graag presenteer ik de visie van een aantal betrokken partijen op het enorme potentieel dat slimme mobiliteit in het algemeen en coöperatieve systemen in het bijzonder kunnen bieden.

Drs. Paul Potters
Manager ITS Netherlands, Connekt 


terug naar dossier>

Inhoud laatste dossier

Wegontwerp

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.