Gemeente Rotterdam: 'Een wegwijzer staat nooit alleen'

donderdag 16 februari 2017 Nettie Bakker 105x gelezen

‘Ik kom uit de hoek van het interactie-ontwerp. Dat zit dicht tegen Human Factors aan. Je leert er om producten te maken die begrijpelijk en toegankelijk zijn. Bewegwijzering heeft een sterke relatie met dit vakgebied.

Mensen hebben een vanzelfsprekende indruk van een bewegwijzeringsbord. Maar de hele systematiek erachter - de planvorming, het doelen- en plaatsingsplan en de realisatie tot aan het databeheer - zie je niet aan een bord. Bovendien is één bord vaak een informatiedrager in een groter geheel. Anders gezegd: een wegwijzer staat nooit alleen. Tegelijkertijd is een groot vertrouwen in een bewegwijzeringsbord en gaat er een autoriteit vanuit die je - als overheid - wel moet waarmaken.

Je hoort in de media wel eens dat bewegwijzering van voorbijgaande aard is, ik merk daar nog niets van. We krijgen juist meer aanvragen voor statische bewegwijzering, met name van commerciële partijen.

Ik verwacht dat de huidige statische bewegwijzering in de toekomst als een dynamische laag over het navigatie-kaartsysteem komt te liggen. Juist voor dit toekomstperspectief, is het belangrijk om de statische bewegwijzering goed op orde te hebben en actueel te houden. Het biedt denk ik, in toenemende mate een houvast.

We passen zo’n ‘dynamische laag’ over de statische bewegwijzering in de stad zelf al toe op de dynamische route-informatie-panelen (DRIP's). Zo tonen we nu bijvoorbeeld alternatieve routes vanwege de werkzaamheden aan de Maastunnel door nieuwe teksten op de displays als het ware over de reguliere statische bewegwijzering heen te leggen.

Dit vergde overigens wel wat voorbereiding. We hebben in navolging van Amsterdam, Den Haag en Almere, S-nummers ingevoerd voor de belangrijkste stadsroutes. Deze nummers liggen als ankerpunten over de routes heen, waardoor je nu kunt zeggen: de S106 loopt vol, volg de S107. Deze dynamische laag wordt geautomatiseerd op de borden getoond. Navigatiesystemen kunnen deze dynamische laag meenemen als ze willen. We leveren deze data aan het NDW en daar kunnen ze de informatie aftappen.’

Dynamisch en functioneel beheer bewegwijzering
‘Om te komen tot deze vorm van ‘functioneel beheer’ van de bewegwijzering, hebben we ook flink geïnvesteerd in dynamische displays naast en boven de weg. Bewegwijzering zal mede hiermee in de toekomst meer deel gaan uitmaken van dynamisch verkeersmanagement.’

Fiets
‘We zullen ons naast het autoverkeer ook bezig gaan houden met zo’n dynamische laag voor het fietsverkeer. Met name fietsers zijn gebaat met up-to-date informatie over alternatieve routes die bijvoorbeeld voorkomt dat je lang moet wachten voor een brugopening.’ 

Discrepantie
‘De uitdagingen voor de toekomst liggen in het voorkomen van discrepanties tussen de in-car-informatie en de dynamische laag van statische bewegwijzering. Slimme navigatiesystemen hebben zeker meerwaarde ten opzichte van statische systemen, maar ze laten zich door de overheid lastig sturen. Vooralsnog constateren we dat deze systemen nog maar beperkt meewerken aan functioneel of maatschappelijk wénselijke routeringsmogelijkheden. Wij willen soms liever dat het verkeer even stilstaat, dan dat het de wijken in trekt en daar vastloopt.’

Uitdaging
Dit is een spanningsveld. De uitdaging is dat overheid en bedrijfsleven elkaar hierin gaan vinden. Daarvoor moeten beide partijen de klassieke posities loslaten en samen naar meerwaarde zoeken. Een nieuwe taak van de overheid is om het bedrijfsleven die mogelijkheid te geven.’

Inhoud laatste dossier

Wegontwerp

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

  • Wegontwerp voor Dummies. Dummies? Voor het ontwerpen en aanleggen van wegen bestaan richtlijnen en aanbevelingen. Toch kom ik als Dummy-weggebruiker in de praktijk regelmatig situaties tegen waarbij ik niet...
  • Verkeersmaatregelen voor mens of richtlijn? Dit artikel is het eerste in een reeks onderzoeksartikelen die in opdracht van Korbee & Hovelynck en Van Rens mobiliteit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om...
  • Human Factors versus richtlijnen: Niet blindvaren In een eerdere blog heb ik betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden.
  • Terechte kritiek op MKBA-methodiek Onderstaand artikel is gebaseerd op de paper ‘ Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd ?’ die werd gepresenteerd...
  • Met de fiets van Lier naar Amsterdam 'De laatste week van augustus fietste ik met vrouw en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud van Lier naar Amsterdam (via Breda, Dordrecht en Gouda). We vertrokken maandag,...

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.