Heijmans loopt voorop met eigen technische opleidingen

Bedrijven steeds meer betrokken bij ontwikkeling van opleidingen

maandag 17 maart 2014 540x gelezen

Overheden besteden het onderhoud van (snel)wegen en alle bijbehorende technische infrastructuur steeds vaker uit in totaalpakketten met een looptijd van meerdere jaren. Dat is kostenefficiënt en geeft de zekerheid dat hun wegen structureel worden onderhouden, wat de levensduur verlengt. In de provincies Limburg en Noord-Brabant, maar ook op de snelwegen in Zeeland, helpt  Heijmans  met een professionele en vaak innovatieve aanpak  om de doorstroming te bevorderen, terwijl de opdrachtgever zelf wordt ontzorgd.

Onze  verantwoordelijkheid als aannemer is met deze aanpak  groter dan ooit. Goed opgeleide medewerkers zijn dan ook onmisbaar voor ons. We hebben voor de operaties in het veld mensen nodig die in staat zijn om te analyseren of de installaties goed werken, welke verkeersbewegingen er zijn, of deze afwijken van de normale gang van zaken en hoe eventuele problemen zijn op te lossen. Zij moeten bovendien in staat zijn om hierover op een gelijkwaardig niveau te communiceren met de wegbeheerder.

Daarom hebben wij en collega-bedrijven in samenwerking met DTV Consultants, een bijdrage geleverd aan de nieuwe opleiding Technicus Verkeersregelinstallaties op het Koning Willem I College in Den Bosch. Dit is een tweejarige opleiding op mbo-niveau 4, die twee maal per jaar wordt aangeboden en die voldoet aan de eisen van vakorganisaties als CVN en IVER. Het is zelfs denkbaar dat het diploma Verkeersregelinstallatie Technicus in de toekomst verplicht wordt gesteld voor technici die werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties verrichten.

De eerste lichting is in januari 2014 van start gegaan met 10 medewerkers van Heijmans Wegen. Wij verwachten dat we ons op deze manier kunnen onderscheiden door de goede kwalificaties van ons personeel. Ondertussen zijn we alweer bezig met het opzetten van een nieuwe niveau 4-opleiding gericht op wegonderhoud, ook in samenwerking met de ROC’s. Op deze manier blijven we bewust voorop lopen in kennis en bieden we een deskundig antwoord op ontwikkelingen in de markt voor infrastructuur.

Henny Timmermans, opleidingscoördinator Heijmans Wegen

terug naar dossier

Inhoud laatste dossier

Geluid

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over geluid

  • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.