Het Waterschap in de Stuurgroep: Dijkgraaf Jan Geluk

woensdag 15 februari 2017 Nettie Bakker 93x gelezen

‘De NBd is de eerste grote overheidsalliantie’

Scheidend dijkgraaf Jan Geluk vertegenwoordigde tot eind december 2016 de Unie van waterschappen binnen de stuurgroep NBd. Feitelijk stond hij voor een kleine groep omdat van de 22 waterschappen er maar 5 wegen in eigen beheer hebben. Van oorsprong lagen in deze waterschappen veel wegen op dijken. Vandaar de wegentaak. Die taak werd later vaak uitgebreid naar het beheren van alle wegen buiten de bebouwde kom.

‘Bestuurlijk gezien is het belangrijkste kenmerk van de Nationale Bewegwijzeringsdienst dat het de eerste grote alliantie is op één terrein’, zegt Geluk. ‘Je kunt het zien als een pilot, een eerste oefening voor toekomstige allianties; denk aan het - te verwachten - ‘gezamenlijk vorm geven’ aan bijvoorbeeld de Omgevingswet. Gelukkig liep die pilot goed en geeft het vertrouwen op komende samenwerkingen. Ik heb mijn functie dan ook met een gerust hart overgegeven aan de heer de Nood van waterschap de Scheldestromen.’

‘In mijn periode heeft de NBd veel geleerd en veel ervaring opgedaan’, vervolgt Geluk. Bewegwijzering is best complexe materie en voor veel bestuurders een beetje ‘ver van hun bed’. Dat maakt de aandacht voor de nieuwe dienst er niet makkelijker op. Ik kijk terug op een enerverende periode waarin we van niets naar een nieuwe organisatie zijn gegaan.’

Ontzorgen
‘Met name voor de uitvoering door de NBd van de niet-wettelijke taken moet je niet alleen een goed verhaal hebben, maar vooral je klanten goed kunnen bedienen en daadwerkelijk ontzorgen. Er is veel tijd gestoken in die samenwerking, maar het werkt nu heel goed.
Onderhoud beschouw ik als het belangrijkste aandachtspunt voor de toekomst van het wegbeheer van de waterschappen. Voor de meesten van de 5 wegbeherende waterschappen is wegbeheer een afgeleide en oneigenlijke taak. Deze taak is feitelijk te klein om goed zelf te doen, wij zijn daarom blij met de diensten en kennis van de NBd.’

Navigatie
‘Ik ben benieuwd wat nieuwe systemen in auto’s - ook voor zelfrijdende auto’s - kunnen betekenen voor het wegbeheer in waterschapsgebieden.  Onze wegen zijn vaak smal waar nu al veel stuurmanskunst van weggebruikers wordt gevraagd. Wij zien nu al vrachtwagens, gestuurd door navigatiesystemen, op weggetjes door kleine dorpjes waar ze eigenlijk niet horen. Kortom op dit punt is nog heel wat winst te boeken.’

Inhoud laatste dossier

Wegontwerp

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 60

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 60

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.