Veilig naar school

Veilig naar school

Subjectieve verkeersveiligheid in schoolzones

 

Auteur:

Erik Reimert, student verkeerskunde Christelijke Hogeschool Windesheim

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 8/2009

 

 

De verkeersveiligheid bij basisscholen is een groot goed. Om de veiligheid te bevorderen zijn op sommige plaatsen schoolzone’s aangelegd. Een schoolzone bestaat uit een aantal maatregelen, waaronder een schoolzone markering, gekleurde paaltje en blauwe cirkels. Student verkeerskunde Erik Reimert van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft onderzocht welke van de deelmaatregelen het meeste invloed hebben op de subjectieve verkeersveiligheid van ouders die hun kinderen naar de betreffende school brengen.

Nader inzicht in de bronnen van de subjectieve verkeersveiligheid rond schoolzones is interessant vanwege de discussie over blauwe cirkels. Volgens sommigen zijn de blauwe cirkels glad bij regenachtige omstandigheden en als zodanig een potentiële bron van objectieve verkeersonveiligheid. Als de blauwe cirkels niet functioneel zijn dan is het gebruik ervan te heroverwegen.

 


Schoolzone De Esmoreit Luttenberg

Voor het onderzoek zijn 101 ouders en verzorgers geënquêteerd die hun kinderen naar een school met een schoolzone brengen. In totaal is bij vijf schoolzone’s met ‘blauwe cirkels’ geënquêteerd: ‘t Kompas in Radewijk (een eenvoudige schoolzone), de Bongerd in Nijverdal (een uitgebreide schoolzone), de Esmoreit in Luttenberg, de Gerardus Majellaschool in Broekland en De Drie Linden in Hellendoorn (alle drie gemiddelde schoolzones). In de enquête zijn de deelmaatregelen aan de ouders voorgelegd, met daarbij de vraag of de betreffende maatregel volgens de geënquêteerde voor een toe- of een afname van de veiligheid zorgt. De bevraagde maatregelen zijn: gekleurde paaltjes, controle van de politie, voorlichting en educatie door school, gemeente en/of politie, de schoolzone markering, de blauwe cirkels, en de bebording (overstekende kinderen en schoolzone-borden)

 

Enquêtering Gerardus Majellaschool Broekland

 

Uit de enquête blijkt dat de gekleurde paaltjes, de schoolzone markering zelf, de blauwe cirkels en de voorlichtende activiteiten door de ouders en verzorgers het meest bijdragen aan het bevorderen van de veiligheidsbeleving in een aangelegde schoolzone. In de bovenstaande tabel is alleen het percentage ouders/verzorgers weergegeven die aangegeven hebben dat de verschillende maatregelen voor een sterke toename van de veiligheid en een kleine toename van de veiligheid zorgen. De geënquêteerden konden ook kiezen voor de antwoorden: geen verandering, kleine afname veiligheid en sterke afname veiligheid. Deze percentages zijn omwille van de leesbaarheid achterwege gelaten.

De gekleurde paaltjes en de schoolzone markering lijken op basis van deze gegeven het meeste effect te hebben. De blauwe cirkels dragen eveneens bij aan het bevorderen van de subjectieve veiligheid, maar zijn niet de meest effectieve factor. Op de vraag waarom het veiliger is geworden zeiden de meeste mensen dat het verkeer door de maatregelen alerter is geworden op de kinderen.

Conclusie
Uit de uitkomsten van de verschillende vragen bleek dat een kleine meerderheid, 59,5 %,  van de 101 geënquêteerde ouders/ verzorgers vond dat de blauwe cirkels een positieve bijdrage leveren aan de subjectieve verkeersveiligheid. Deze 59,5 % is op 7 % nauwkeurig. Het werkelijke aantal kan dus minimaal 52,5 % of maximaal 66,5 % zijn. 52.5 % is meer dan 50 % waardoor gezegd kan worden dat de meeste mensen vinden dat de ‘blauwe cirkels’ voor een toename van de veiligheid zorgen. Dit resultaat is op 90 % betrouwbaar.

Bronnen
[ A ]      Auteur onbekend. In: www.motorrijdersactiegroep.nl. Beschikbaar via: http://www.motorrijdersactiegroep.nl/cmsms/index.php?page=blauwe-cirkels (Bezocht op 7 juli 2009).

[ B ]     Auteur onbekend. In: http://www.sallandcentraal.nl. Beschikbaar via: http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=10891 (Bezocht op 7 juli 2009).

Integrale artikelen

Veilig op weg,ook bij gladheid

 

Serious game voor regionale wegbeheerders

 

Informatietechnologie stuurt gedrag

 

Resultaten TFMM

 

Mijn thuis is waar mijn auto staat

 

Hink Stap Imagineering

 

Effect van fietsers op de capaciteit van enkelstrooksrotondes

 

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen, Dynasmart toont

 

Spreiding achterlandknooppunten

 

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid

 

Herinrichting Provinciale Weg N981

 

Wildongevallen (2e prijs scriptieprijs 2010)

 

Kiss + Ride (winnaar scriptieprijs 2010)

 

Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?

 

Interactieve blik op toekomst goederenvervoer

 

Computerinstrumenten ondersteunen strategische planning

 

Operationeel netwerkmanagement

 

Fietsers en oversteekongevallen

 

CVIS

 

Renovatie geleiderail loont

 

P+R en de effecten van multimodale reisinformatie

 

Rijden en varen op gas

 

Programma Management Database Gld

 

Enquête-onderzoek DRIS in provincie Utrecht

 

Schoon verkeer ligt binnen handbereik

 

(Net)werken op de Pleijroute

 

Meer fietsen met minder risico

 

Betaald parkeren in woonomgevingen

 

Inzet duurzaam busmaterieel

 

Evidence based marketing voor het busvervoer

 

PRIOS pakt onveilige situaties aan

 

De kust is vrij

 

Duurzaam mobiliteitsbeleid Rotterdam

 

Reistijdbetrouwbaarheidsmodel

 

Handboek maakt Eindhoven toegankelijker

 

Komen verkeersprognoses uit?

 

Strategische Nota Politieverkeerstaak

 

Weginrichting vanuit de mens

 

Dynamax

 

Beprijzen, belonen of een budget?

 

Overijssel, LED-proeftuin

 

Handhavingsmonitor verkeer '08

 

De comfort VRI

 

Veilig naar school

 

Sneller & Beter

 

Enkelvoudige fietsongevallen

 

Milieuvriendelijk verkeermanagement

 

Fietsgebruik slim stimuleren

 

Brabant pioniert met parkeren

 

Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.