Weginrichting vanuit de mens

Weginrichting vanuit de mens

Vlaamse wegvategorisering op basis van beleid en gedrag

 

Yannick Volont, student Verkeerskunde UHasselt / Mike Bérénos, UHasselt

Deze samenvatting is gepubliceerd in Verkeerskunde 1/2010.

Onderaan kunt u het hele artikel lezen in pdf. 

 

Hoe kun je op een verantwoorde en inzichtelijke manier functies toekennen aan verkeersruimtes? Wegencategorisering wordt ontworpen op basis van alle beleidsdoelen, maar er moet ook rekening worden gehouden met het menselijk gedrag.

 

Wegencategorisering vindt plaats op twee niveaus: A. de verkeersstructuur op netwerkniveau, functionele indeling van de wegen rekeninghoudend met alle relevante beleidsdoelen en vervoerwijzen, en B. de vormgeving op het verkeerstechnisch inrichtingsniveau, het ontwerp van wegvakken en kruispunten. In zijn totaliteit moeten functie, vorm en gebruik met elkaar in evenwicht zijn.

 

Deze niveaus zorgen ervoor dat tekortkomingen in bestaande verkeersstructuren en -ontwerpen duidelijk worden, maar  brengen met behulp van een checklist ook het menselijke gedrag zo optimaal mogelijk naar voren. Dat blijkt uit een project in het Vlaamse Sint-Truiden. In deze gemeente was de wegencategorisering aan vernieuwing toe. Na een literatuurstudie en een gesprek met de lokale mobiliteitsambtenaar,  bleek dat het nieuwe plan moest worden ontworpen vanuit de doelen veiligheid  en bereikbaarheid. De checklist spoort fouten op maar reikt ook oplossingen aan in verband met het menselijk verkeers- en reisgedrag. De lijst is opgesteld volgens het vaste gedragsproces van de mens: waarnemen - beslissen - handelen. Met de checklist, lopend, fietsend en met de auto, in de hand is een overzicht gemaakt van plaatsen waarbij omgevingskenmerken invloed hebben op het gedrag van de mens; op een kruising kan het zicht van een bestuurder bijvoorbeeld worden verbeterd door een boom te verwijderen. Tijdens de ontwerpfase moet de ontwerper de checklist in zijn achterhoofd houden en vanuit de mens ontwerpen.

De checklist is niet limitatief maar onderhevig aan aanpassing, aanvulling en verbetering. Einddoel is om een lijst te creëren, waarmee verkeerskundigen en ontwerpers knelpunten op basis van menselijke gedragscomponenten kunnen opsporen en oplossen.

 

Klik hier voor het volledige artikel van Yannick Volont en Mike Bérénos.

Integrale artikelen

Veilig op weg,ook bij gladheid

 

Serious game voor regionale wegbeheerders

 

Informatietechnologie stuurt gedrag

 

Resultaten TFMM

 

Mijn thuis is waar mijn auto staat

 

Hink Stap Imagineering

 

Effect van fietsers op de capaciteit van enkelstrooksrotondes

 

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen, Dynasmart toont

 

Spreiding achterlandknooppunten

 

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid

 

Herinrichting Provinciale Weg N981

 

Wildongevallen (2e prijs scriptieprijs 2010)

 

Kiss + Ride (winnaar scriptieprijs 2010)

 

Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?

 

Interactieve blik op toekomst goederenvervoer

 

Computerinstrumenten ondersteunen strategische planning

 

Operationeel netwerkmanagement

 

Fietsers en oversteekongevallen

 

CVIS

 

Renovatie geleiderail loont

 

P+R en de effecten van multimodale reisinformatie

 

Rijden en varen op gas

 

Programma Management Database Gld

 

Enquête-onderzoek DRIS in provincie Utrecht

 

Schoon verkeer ligt binnen handbereik

 

(Net)werken op de Pleijroute

 

Meer fietsen met minder risico

 

Betaald parkeren in woonomgevingen

 

Inzet duurzaam busmaterieel

 

Evidence based marketing voor het busvervoer

 

PRIOS pakt onveilige situaties aan

 

De kust is vrij

 

Duurzaam mobiliteitsbeleid Rotterdam

 

Reistijdbetrouwbaarheidsmodel

 

Handboek maakt Eindhoven toegankelijker

 

Komen verkeersprognoses uit?

 

Strategische Nota Politieverkeerstaak

 

Weginrichting vanuit de mens

 

Dynamax

 

Beprijzen, belonen of een budget?

 

Overijssel, LED-proeftuin

 

Handhavingsmonitor verkeer '08

 

De comfort VRI

 

Veilig naar school

 

Sneller & Beter

 

Enkelvoudige fietsongevallen

 

Milieuvriendelijk verkeermanagement

 

Fietsgebruik slim stimuleren

 

Brabant pioniert met parkeren

 

Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.