Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten

dinsdag 27 maart 2018 Arno Schroten, CE Delft 0 reacties 137x gelezen

Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het Europese onderzoeksproject NEWBITS heeft CE Delft samen met internationale partners onderzocht wat de belangrijkste barrières zijn voor een marktintroductie van ITS-diensten.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of deze barrières verschillen tussen marktsegmenten. Meer kennis van de barrières voor de marktintroductie van ITS diensten kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen.

 

Stakeholdersenquête

Voor het onderzoek naar de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten is allereerst een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal veertien mogelijke barrières zijn geïdentificeerd. Deze barrières zijn vervolgens in een online enquête voorgelegd aan spelers op de mondiale ITS-markt, met de vraag om aan te geven wat de vijf belangrijkste barrières zijn voor de introductie van innovatieve diensten op verschillende segmenten van de ITS-markt (zie tabel 1). In totaal is de enquête ingevuld door 54 respondenten, waarvan er 52 procent werkzaam waren in de R&D (inclusief universiteiten en adviesbureaus), 22 procent in de IT-industrie, 13 procent bij overheidsorganisaties en 13 procent bij overige organisaties.

Tabel 1 – Overzicht segmenten ITS markt

Marktsegment

Omschrijving

Voorbeelden

Advanced Traveller Information System (ATIS)

ITS-diensten die reizigers realtime reis- en verkeersinformatie bieden.

 • Realtime navigatie systemen
 • Parkeerhulpsystemen

Advanced Traffic Management System (ATMS)

ITS-diensten gericht op het managen/regelen van het verkeer.

 • Slimme verkeerslichten
 • Parkeermanagementsystemen

Advanced Transportation Pricing System (ATPS)

ITS-diensten die beprijzing van verkeer mogelijk maken.

 • Elektronische tolsystemen

Advanced Public Transportation System (APTS)

ITS-diensten die bijdragen aan een efficiënter openbaar vervoer.

 • Multimodale routeplanners
 • Geoptimaliseerde vloot management systemen

Cooperative Vehicle System (CVS)

ITS-diensten waarbij er direct contact plaatsvindt tussen voertuigen of tussen voertuigen en de infrastructuur.

 • Groen licht snelheidsadvies
 • Platooning systemen

 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten per marktsegment zijn weergegeven figuur 1. In deze figuur is het deel van de stakeholders dat een bepaalde barrière tot de meest relevante barrières op een specifiek marktsegment rekent weergegeven. Daarnaast geeft het zwarte blokje de gemiddelde score van de barrière op alle marktsegmenten tezamen weer.

 Figuur 1 – Relevantie van de barrières per marktsegment

 

Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen marktsegmenten met betrekking tot de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Zo blijkt het gebrek van politieke aandacht een belangrijke barrière voor het ATMS en ATPS marktsegment, terwijl deze barrière voor het ATIS en CVS marktsegment veel minder vaak wordt genoemd door de respondenten.

 

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen is daarentegen een zeer belangrijke barrière voor het ATIS en CVS marktsegment, terwijl deze barrière minder relevant is voor het ATMS en ATPS marktsegment.

 

Opvallend is ook dat het draagvlak bij de gebruikers voor ITS diensten op veel marktsegmenten niet als een probleem wordt gezien, behalve op de markt voor Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS), waar schendingen van de privacy van reizigers worden gevreesd. Vanwege dezelfde reden wordt waarschijnlijk ook het gebrek aan een goed juridisch raamwerk genoemd als barrière voor ITS-diensten op dit marktsegment. Deze barrière scoort ook bovengemiddeld hoog voor het CVS marktsegment, wat te verklaren valt door het zeer innovatieve karakter van de diensten op deze markt.

 

Conclusies

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen, politieke aandacht, samenwerking tussen stakeholders en interoperabiliteit tussen ITS-diensten vormen over het algemeen de belangrijkste barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Er bestaan echter grote verschillen tussen marktsegmenten. Voor de ontwikkeling van robuuste businessmodellen en effectieve beleidsinstrumenten is het belangrijk dat deze verschillen in acht worden genomen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke kenmerken en vereisten van de verschillende marktsegmenten.

 

De volledige rapportage kan gevonden worden via de volgende link: http://newbits-project.eu/publications/deliverables/

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...
 • Het Lint: Goed voorbeeld doet volgen Het Lint is een ruim 8 km lang beweeglint in het Máximapark in Utrecht dat intensief wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, skaten, hardlopen. Een groot succes dus, maar wat...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.