Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw

donderdag 28 februari 2019 Johan De Mol, Dominique Gillis (Universiteit Gent), Willy Price (coördinator vzw Verkeersplatforms) 0 reacties 127x gelezen

Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht en middelen. Het verkeersplatform van de Belgische gemeente Lebbeke heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om de kwaliteit van voetpaden in kaart te brengen. De voetpaden in de 174 straten van de gemeente zijn door middel van deze nieuwe techniek in kaart gebracht.

Het verkeersprobleem in de gemeente Lebbeke is kaart gebracht door middel van een ruim opgezette enquête onder haar burgers. Een slechte kwaliteit en afwezigheid van de voetpaden kwam als grootste verkeersprobleem naar voren. Ook in veel andere gemeenten speelt ditzelfde probleem.   

 

Het doel van de inventarisatie van de voetpaden is het creëren van inclusieve mobiliteit voor voetgangers. Iedere mobiele voetganger moet immers op een comfortabele en veilige manier gebruik kunnen maken van de voetpaden. Tevens is dit een bruikbare tool voor het beleid om enerzijds het probleem te kennen en anderzijds prioriteiten voor beleid en investeringen vast te leggen. 

 

Parameters 

Een inventarisatie en kwaliteitsbeschrijving van voetpaden is niet eerder in Vlaanderen uitgevoerd. Om een inventarisatie te maken van de 174 straten in de gemeente is gebruik gemaakt van negen parameters: de aanwezigheid, breedte, vrije hoogte, deels parkeren, soort verharding, ouderdom, zichtbare toestand, drempelloos karakter en knelpunten van voetpaden. Deze parameters geven ondersteuning aan de inventarisatie van de minimale kwaliteitseisen.  

Op basis van de negen parameters is een score voor de voetpaden in de straten bepaald. 

 

Scores  

Uit de inventarisatie is gebleken dat een op de drie straten in gemeenten niet beschikken over een voetpad. Hier moeten voetgangers gebruik maken van de rijweg. Van de straten die wel beschikken over een voetpad scoort meer dan veertig procent net boven de helft van de totaalscore van maximaal tien punten die werden toegekend aan de negen parameters.  

Veel van deze straten hebben over het algemeen meerdere knelpunten, waar bij de aanleg weinig aandacht aan wordt besteed. Deze knelpunten maken dat de kwaliteit van de voetpaden verminderd en in sommige gevallen ook de begaanbaarheid minder is.  

 

Voetgangersbeleid  

In een advies geven de onderzoekers aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de voetganger en voetgangersvoorzieningen. Wat maakt dat er weinig data beschikbaar is en belangrijke ingrepen voor voetgangers pas plaatsvinden op het moment dat de straat wordt vernieuwd. De waarde van de voetganger in het verkeer wordt dan ook onderschat. In het beleid moet de voetganger voorrang krijgen op het andere verkeer, aldus de onderzoekers.  

 

De onderzoekers stellen dat bij de aanleg of verbetering van nieuwe voetpaden ervoor gezorgd moet worden dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan, kruisingen drempelloos doorlopen, van juiste verlichting gebruik wordt gemaakt en dat bij werkzaamheden door nutsbedrijven ingrepen op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij de planning van wegen en voetpaden is het van belang dat ook de bevolking vanaf het begin betrokken wordt en er een onderhoudsplan is dat gebreken tijdig opmerkt en wegneemt.  

 

Op www.verkeerskunde.nl/VK72019voetgangers vindt u deze tekst met een link naar het onderzoeksartikel.   

 

https://cvs-congres.nl/e2/site/cvs/custom/site/upload/file/cvs_2018/id_138_johan_de_mol_geen_andere_keuze_dan_lopen.pdf 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.