Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw

donderdag 28 februari 2019 Johan De Mol, Dominique Gillis (Universiteit Gent), Willy Price (coördinator vzw Verkeersplatforms) 0 reacties 106x gelezen

Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht en middelen. Het verkeersplatform van de Belgische gemeente Lebbeke heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om de kwaliteit van voetpaden in kaart te brengen. De voetpaden in de 174 straten van de gemeente zijn door middel van deze nieuwe techniek in kaart gebracht.

Het verkeersprobleem in de gemeente Lebbeke is kaart gebracht door middel van een ruim opgezette enquête onder haar burgers. Een slechte kwaliteit en afwezigheid van de voetpaden kwam als grootste verkeersprobleem naar voren. Ook in veel andere gemeenten speelt ditzelfde probleem.   

 

Het doel van de inventarisatie van de voetpaden is het creëren van inclusieve mobiliteit voor voetgangers. Iedere mobiele voetganger moet immers op een comfortabele en veilige manier gebruik kunnen maken van de voetpaden. Tevens is dit een bruikbare tool voor het beleid om enerzijds het probleem te kennen en anderzijds prioriteiten voor beleid en investeringen vast te leggen. 

 

Parameters 

Een inventarisatie en kwaliteitsbeschrijving van voetpaden is niet eerder in Vlaanderen uitgevoerd. Om een inventarisatie te maken van de 174 straten in de gemeente is gebruik gemaakt van negen parameters: de aanwezigheid, breedte, vrije hoogte, deels parkeren, soort verharding, ouderdom, zichtbare toestand, drempelloos karakter en knelpunten van voetpaden. Deze parameters geven ondersteuning aan de inventarisatie van de minimale kwaliteitseisen.  

Op basis van de negen parameters is een score voor de voetpaden in de straten bepaald. 

 

Scores  

Uit de inventarisatie is gebleken dat een op de drie straten in gemeenten niet beschikken over een voetpad. Hier moeten voetgangers gebruik maken van de rijweg. Van de straten die wel beschikken over een voetpad scoort meer dan veertig procent net boven de helft van de totaalscore van maximaal tien punten die werden toegekend aan de negen parameters.  

Veel van deze straten hebben over het algemeen meerdere knelpunten, waar bij de aanleg weinig aandacht aan wordt besteed. Deze knelpunten maken dat de kwaliteit van de voetpaden verminderd en in sommige gevallen ook de begaanbaarheid minder is.  

 

Voetgangersbeleid  

In een advies geven de onderzoekers aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de voetganger en voetgangersvoorzieningen. Wat maakt dat er weinig data beschikbaar is en belangrijke ingrepen voor voetgangers pas plaatsvinden op het moment dat de straat wordt vernieuwd. De waarde van de voetganger in het verkeer wordt dan ook onderschat. In het beleid moet de voetganger voorrang krijgen op het andere verkeer, aldus de onderzoekers.  

 

De onderzoekers stellen dat bij de aanleg of verbetering van nieuwe voetpaden ervoor gezorgd moet worden dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan, kruisingen drempelloos doorlopen, van juiste verlichting gebruik wordt gemaakt en dat bij werkzaamheden door nutsbedrijven ingrepen op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij de planning van wegen en voetpaden is het van belang dat ook de bevolking vanaf het begin betrokken wordt en er een onderhoudsplan is dat gebreken tijdig opmerkt en wegneemt.  

 

Op www.verkeerskunde.nl/VK72019voetgangers vindt u deze tekst met een link naar het onderzoeksartikel.   

 

https://cvs-congres.nl/e2/site/cvs/custom/site/upload/file/cvs_2018/id_138_johan_de_mol_geen_andere_keuze_dan_lopen.pdf 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...
 • Het Lint: Goed voorbeeld doet volgen Het Lint is een ruim 8 km lang beweeglint in het Máximapark in Utrecht dat intensief wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, skaten, hardlopen. Een groot succes dus, maar wat...
 • Twentse werknemers geven inzicht in effect positieve prikkels Met een toenemende filedruk blijft het terugdringen van  autogebruik één van de belangrijkste doelstellingen onder beleidsmakers. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.