Combi fiets+ov kan sterker

Onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

vrijdag 14 september 2018 Joeri van Mil, TU Delft/AT Osborne, Tessa Leferink, TU Delft/Witteveen+Bos,Jan Anne Annema, Niels van Oort, TU Delft 0 reacties 398x gelezen

Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar de combinatie fiets-ov stimuleren. Dit artikel geeft een overzicht van bekende factoren uit de wetenschappelijke literatuur, en geeft een voorbeeld van een methode om de invloed van deze factoren in kaart te brengen. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De flexibiliteit van de fiets in combinatie met snel en comfortabel ov kan een concurrerend alternatief voor de auto zijn. Om congestie en luchtvervuiling tegen te gaan kunnen overheden het gebruik van de combinatie fiets-ov aanmoedigen. Er zijn veel factoren bekend die de vraag naar fiets-ov beïnvloeden, maar tot nog toe was hiervan nog geen totaaloverzicht. 

 

Factoren 

Met een literatuuronderzoek hebben de onderzoekers bijna veertig factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de keuze voor fiets-ov-combinaties. Daarbij gaat het om trips waarbij reizigers de fiets gebruiken als voor- en/of natransport en de fiets parkeren op het station of de halte, of de fiets meenemen in het ov. Het laatste is met name in het buitenland relatief gezien een aanzienlijk deel van de fiets-ov-ritten. 

 

De factoren zijn verdeeld in drie groepen: 

1. de ov-rit en stationslocatie, 

2. het voor- en natransport inclusief klimaat, fietsinfrastructuur en andere modaliteiten, 

3. context met vooral sociaal-demografische factoren over de inwoners rondom een station. 

 

Uit de literatuur kwamen als meest invloedrijke factoren de afstand van voor- en natransport, huidig fiets- en ov-gebruik, concurrentie van andere modaliteiten, veilige en kwalitatief hoogwaardige fietsroutes naar het station, aandeel forensen onder de ov-reizigers en het aantal regenachtige dagen. 

De onderlinge relaties zijn in deze literatuurstudie buiten beschouwing gelaten. Daar speelt het volgende keuze-experiment op in. 

 

Keuze-experiment 

Met een stated-choice-experiment is de invloed van vijf factoren onderzocht; fietstijd naar het station, parkeertijd, parkeerkosten, treinreistijd en de aanwezigheid van een overstap in de treinreis. De onderzoekers legden via een vragenlijst negen keuzes voor aan 269 Nederlandse respondenten.

 

Zij moesten kiezen tussen bijvoorbeeld enerzijds een fietstijd van 5 minuten, gratis parkeren, 3 minuten parkeertijd en 45 minuten treinreistijd, en anderzijds 10 minuten fietstijd, parkeren voor € 0,50, 5 minuten parkeertijd en 35 minuten treinreistijd zonder overstap. 

 

Op basis van de resultaten van de vragenlijst is een model geschat waaruit bleek dat consumenten een betalingsbereidheid hebben van € 0,11 voor een minuut minder fietstijd, € 0,08 voor minuut minder treinreistijd, € 0,11 voor een minuut minder parkeertijd en € 0,60 voor een vermeden overstap. Dat impliceert onder andere dat reizigers bereid zijn om ongeveer 6 minuten langer te fietsen om op een trein te stappen die een verbinding biedt zonder overstap. 

 

De uitkomsten lieten ook zien dat jongeren en studenten minder bereid zijn te betalen voor gereduceerde fietstijd en het vermijden van overstappen dan oudere mensen. Daarnaast ervaren vrouwen minder weerstand bij een langere fietsparkeertijd dan mannen, en vinden frequente treinreizigers een overstap minder bezwaarlijk dan mensen die sporadisch per trein reizen. 

 

Tot slot 

Dit soort inzichten geven waardevolle informatie voor het modelleren van multimodaliteit en het uitvoeren van kosten-batenanalyses. Beleidsmakers kunnen de gebruikte methode inzetten om informatie te verzamelen op basis van factoren die specifiek zijn voor hun regio. 

 

Volgende stap in het onderzoek is vaststellen hoe factoren elkaar beïnvloeden en versterken. Daarnaast lopen er inmiddels meer vervolgonderzoeken bij het Delftse Smart Public Transport Lab, onder andere naar reizigersvoorkeuren voor deelfietsen en fietsafstanden naar tramhaltes. Deze en eerdere inzichten maken het mogelijk de duurzame combinatie van fiets en ov verder te versterken. 

 

Klik hier voor het onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.