E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik

Genomineerde scriptie voor de Cuperusprijs

donderdag 25 oktober 2018 Arjan van Velzen, TU Delft 0 reacties 59x gelezen

Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s. Hoe de kosten van deze voertuigen zich gaan ontwikkelen is vaak onduidelijk. Onderzoek van Arjan van Velzen (TU Delft) biedt inzicht door een analyse op basis van de totale eigendomskosten van elektrische auto’s.
Onderzoek van Arjan van Velzen biedt inzicht in het verloop van de kosten van e-voertuigen

Onderzoek van Arjan van Velzen biedt inzicht in het verloop van de kosten van e-voertuigen

Huidige studies naar de ontwikkeling van kosten van elektrische auto’s over de komende 15 jaar verschillen aanzienlijk van elkaar en zijn niet altijd even consistent. Wat vooral ontbreekt is inzicht in de totale eigendomskosten en onzekerheden. In het afstudeeronderzoek van Arjan van Velzen zijn de factoren die de totale eigendomskosten beïnvloeden in kaart gebracht en gebruikt om meerdere scenario’s voor de ontwikkeling van de kosten van elektrische voertuigen op te stellen. 

 

Factoren 

Literatuuronderzoek op het gebied van elektrische voertuigen, kosten en technologieselectie leverde diverse directe factoren op, zoals productiekosten, onderhoud en laadkosten, maar ook indirecte factoren, zoals technologische superioriteit van het product, de ontwikkeling van laadinfrastructuur en klantspecificaties. Deze indirecte factoren bepalen de bereidheid om een elektrische auto aan te schaffen. Is die positief dan heeft dat invloed op de toekomstige totale eigendomskosten door een grotere vraag naar elektrische auto’s en daaruit voortvloeiend hogere investeringen in R&D. Dat leidt uiteindelijk weer tot lagere productiekosten en hogere schaal- en leereffecten. 

 

Op basis van het literatuuronderzoek maakte Van Velzen een raamwerk van factoren die de totale eigendomskosten beïnvloeden. Dit raamwerk is gevalideerd en geoptimaliseerd op basis van interviews met 17 experts op het gebied van elektrische auto’s. Van de 34 geïdentificeerde factoren zijn er twaalf in het verdere onderzoek meegenomen. Dit zijn: productiekosten, batterijtechnologie, winstmarge, herverkoopwaarde, laadkosten en laadinfrastructuur, onderhoud, verzekering, kortingen, range, variëteit modellen, klantbegrip en overheidsbeleid. 

 

Scenario’s 

Op basis van data van andere studies, open data en databases van CE Delft zijn de totale eigendomskosten bepaald van een C-klasse elektrische auto met batterij (BEV) en een gewone referentieauto, voor de periode 2015-2030. Hierbij maakte Van Velzen onderscheid tussen frequente gebruikers en niet-frequente gebruikers en aanwezige of afwezige invloed van de overheid. 

 

Vanuit een technologisch perspectief, met afwezigheid van overheidsinvloed, laten de resultaten zien dat de BEV niet voor 2030 concurrerend is ten opzichte van de gewone auto. Vanuit het perspectief van de autobezitter, met overheidsinvloed, is de BEV voor frequente gebruikers concurrerend in 2019 in het optimistische scenario, en in 2024 in het neutrale scenario. In het pessimistische scenario is de BEV niet voor 2030 concurrerend. 

 

De resultaten laten ook een driehoeksrelatie zien tussen de kostenontwikkeling, range ontwikkeling en indirecte kosten van de producent. Het verbeteren van de ene factor leidt tot een verslechtering van de andere. De indirecte kosten zijn nu niet meegenomen in de verkoopprijs van elektrische auto’s en verbetering van de range leidt tot hogere productiekosten. Kostenreducties leiden daarom niet direct tot reducties in de totale eigendomskosten. Overheidsbeleid kan de druk op deze factoren wegnemen en daarmee een groter speelveld creëren. 

 

Tot slot 

Dit onderzoek biedt een uitgebreider raamwerk voor het bepalen van de totale eigendomskosten van elektrische voertuigen dan voorgaande onderzoeken. Het is het eerste dat factoren uit literatuur over kostenontwikkeling en technologieselectie combineert. 

 

 

Cuperusprijs 

De scriptie van Arjan van Velzen is genomineerd voor de Cuperusprijs 2018 die wordt uitgereikt door KIVI. Klik hier voor de paper 'Electric Vehicles: a cost competitive game changer or technology’s false hope?' van Arjan van Velzen  

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.