‘Elimineer de burger’

Ferenc van Damme, projectleider communicatie en participatie, provincie Overijssel

dinsdag 20 oktober 2015 Marc Maartens 1 reactie 1261x gelezen

Hoe breng je als overheid de buitenwereld naar binnen? Als iemand dat weet, dan is het Ferenc van Damme. En hij deelt graag zijn kennis. Dat doet hij bijvoorbeeld op het Nationaal verkeerskundecongres op 5 november in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Ferenc van Damme, projectleider communicatie en participatie, provincie Overijssel

Ferenc van Damme, projectleider communicatie en participatie, provincie Overijssel

Ferenc van Damme (55) is niet zomaar een ambtenaar. Officieel is hij projectleider communicatie en participatie bij de provincie Overijssel. Met als aanvankelijke opdracht: ‘ga de dialoog met de burger aan’. Maar ‘burger’ vindt Van Damme een rotwoord: alleen gebezigd door bureaucraten en militairen en dodelijk voor tweerichtingsverkeer. Zijn project is daarom omgedoopt tot ‘Elimineer de burger’.

 

Dat klinkt al anders. ‘Het begrip burger is om twee redenen niet goed,’ steekt Van Damme van wal. ‘Ten eerste ken ik niemand die zich door die onzinnige term aangesproken of geraakt voelt. Dé burger is net zo’n algemeenheid als dé klant of dé reiziger. Ten tweede houdt het de kwalijke kloof in stand tussen overheid en burger, wij en zij. Als je burgers mensen of inwoners noemt, ontstaat eerder een sfeer van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.’

 

De boer op

Een paar keer per week gaat Van Damme de boer op om te horen wat er leeft in de provincie. ‘Bijna 70 procent van de mensen denkt ‘Ik betaal belasting en dan moet de overheid het maar voor mij regelen’. Dat geldt zeker voor infrastructuur en mobiliteit. Mensen vinden het allemaal best zolang ze er niet over na hoeven te denken. Zodra het raakt aan hun backyard, heeft iedereen een heftige, vaak negatieve mening.’

 

Bestellijst

Van Damme: ‘Overijssel leert hoe mensen zelf een rol kunnen pakken in de participatiesamenleving. Neem mobiliteit op het platteland. Het budget voor openbaar vervoer krimpt. Mensen slaan alarm: ‘Mijn buslijn gaat eraan’. Op avonden met hen deel je eerst de feiten: wat kost het ov, wie gebruikt het? Dan probeer je vooroordelen over ambtenaren en overheden weg te nemen: wie gaat er eigenlijk over? En vervolgens spar je over oplossingen. Zo breng je mensen op allerlei frisse en nieuwe ideeën: e-bikes, buurtbussen, apps om auto’s te delen. De neiging bestaat ons een bestellijst mee te geven. Wij leggen de bal bij hen, en bieden aan te helpen bij het ontwikkelen van hun plannen. Dat vuurtje blijven we aanblazen.’

 

Oom en tante

Ferenc van Damme schakelt en makelt driftig tussen bestuur en bevolking. ‘Soms staat Overijssel op de onderste sport van de participatieladder, als kadersteller of handhaver. Soms staan we in het midden, als partner. En soms staan we bovenaan de ladder. Niet als baas, maar als wijze oom en tante die anderen helpen dromen waar te maken.’


Reacties

Reacties

Gerard 21/10/2015 10:24

De heer van Damme lijkt het de burger kwalijk te nemen dat zij denkt op een manier die de overheid de burger zelf aangeleerd heeft.
Niettemin succes met de missie.
Ik hoop dat de provincie de burger wel de ruimte geeft om te participeren. De energie die een werkloze bijvoorbeeld moet stoppen in de aanvraag bij zijn lokale overheid om legaal als vrijwilliger ergens te participeren overtuigt mij nog niet van de goede bedoelingen van de overheid. Het resultaat klinkt vaak meer als 'elimineer die burger meer zijn lastige vragen', is mijn eigen ervaring inmiddels.
Trouwens het feit dat er geen geld meer is in ons landje voor een buslijn ligt volledig bij falende toezichthouders van diezelfde overheid.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.