Geen project zonder architect

donderdag 25 oktober 2018 Lukas Meursing, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Midden-Nederland 0 reacties 57x gelezen

Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve ontwerpers voor nodig, schrijft Lukas Meursing in zijn paper ‘Geen project zonder architect’ . Hiermee won hij de prijs voor de beste bijdrage aan de 8e landelijke Omgevingsmangementdag in de categorie ‘Algemeen’.  

De architect bleef doorvragen over de spuiconstructie in de Afsluitdijk

De architect bleef doorvragen over de spuiconstructie in de Afsluitdijk (Copyright: Shutterstock )

Bij projecten zoals de aanleg van een nieuwe tunnel, uitbreiding van een weg of spoorweg of versterking van een waterkering gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs. Er wordt door ingenieurs een grondige analyse van de opgave gemaakt. Toch blijkt maar al te vaak dat een oplossing uiteindelijk niet blijkt te voldoen of niet optimaal is. Soms zelfs als het beton al wordt gestort.

 

Dit is vaak het gevolg van het ontbreken van een echt integraal en creatief ontwerpproces. Technische, juridische of financiële overwegingen zijn vaak dominant. Er worden al snel paden ingeslagen die zich eerder hebben bewezen of die als het minst risicovol worden beleefd. 

 

Kan het ook anders? De laatste jaren heb ik vaak architecten of andere creatieve ontwerpers bij projecten betrokken. Enerzijds hebben creatieve ontwerpers een grote nieuwsgierigheid naar de opgave in al haar facetten en de beweegredenen daarachter, anderzijds zijn zij in staat om creatieve oplossingen te bedenken waarbij ze zich steeds blijven afvragen of het ook anders of beter kan. Hierbij spelen niet alleen objectieve criteria een rol maar ook beroepsmatig ontwikkelde overtuigingen en intuïtie: het moet kloppen en goed aanvoelen. 

 

Vormgeving voorop 

Bij de Erasmusbrug is niet de technische opgave maar de vormgeving voorop gezet. Dit gold niet alleen voor de brug zelf, ook de onderbouw en aanpalende gebouwen zijn in samenhang met de brug ontworpen. Dat heeft een symbool voor Rotterdam opgeleverd. 

 

Op de Afsluitdijk kan niet langer voldoende water worden afgevoerd naar de Waddenzee door de deuren in de spuisluizen open te zetten bij laag water. Het idee was om pompen in te bouwen in de bestaande spuikokers. Dat bespaart veel geld omdat de bestaande constructie wordt benut. De architect bleef echter doorvragen. Hij voelde dat er iets niet klopte en dat bleek bij nader onderzoek ook het geval te zijn. Zijn voorstel om een gemaal te bouwen tussen of naast de spuigroepen zou te kostbaar zijn. Toch werd dat het ontwerp dat uit de aanbesteding kwam en gebouwd gaat worden. Met ‘spectaculaire eenvoud’ als leidend ontwerpprincipe. 

 

Deze voorbeelden laten zien dat een werkelijk integraal en creatief ontwerpproces de kans op een in alle opzichten geslaagd project aanzienlijk vergroot. Niet alleen sluiten projecten beter aan bij de behoeften van de gebruikers en de omgeving en hebben ze meer esthetische kwaliteit. De technische oplossing is ook vaak beter doordacht en in veel gevallen niet duurder of zelfs goedkoper. 

 

De vaardigheden en werkwijze van creatieve ontwerpers, ingenieurs en omgevingsmanagers zijn complementair aan elkaar. Een gouden driehoek. Het is wel even wennen als ze echt moeten samenwerken maar het kan iets moois opleveren. Er staat een grote hoeveelheid bruggen en sluizen op de rol om te worden vervangen of gerenoveerd. Nederland verdient meer Erasmusbruggen en Afsluitdijken. 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.