Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions'

donderdag 13 september 2018 Leonie Walta 0 reacties 61x gelezen

In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar liggen barrières en waar liggen kansen? In deel drie een gesprek met Harry Timmermans, hoogleraar Urban Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

 

Klik hier voor deel 1: de visie van Bert van Wee  Klik hier voor deel 2: de visie van Eric van Berkum 

Harry Timmermans geeft als hoogleraar leiding aan de vakgroep Urban Planning op de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Dat suggereert geen directe relatie met het vakgebied verkeerskunde, maar toch is 70 procent van de onderzoeksactiviteiten van zijn groep transportgerelateerd. De focus ligt daarbij op de vraagkant van verkeer en vervoer, de kant van de consument. De vakgroep van Timmermans kreeg internationaal naam door de activiteitsgebaseerde modellen, die ervan uitgaan dat verkeer een afgeleide is van hoe mensen hun dagelijks leven inrichten. 

 

Hoe blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied?  

"Je moet er actief mee bezig zijn. Er zijn ongeveer twintig tijdschriften met een hoge impact score, wat betekent dat veel onderzoekers artikelen uit die tijdschriften citeren. Dat zijn de tijdschriften waarin de wetenschappelijke wereld probeert te publiceren, en wij dus ook. Via e-mail krijg ik de inhoudsopgaves van nieuwe issues van die tijdschriften binnen, die scan ik en dan selecteer ik wat relevant is voor mij of mijn collega’s. Verder zijn er nog zo’n dertig regionale of open access tijdschriften die ook relevant kunnen zijn, maar waarvan de status minder duidelijk is. 

 

Congressen zijn ook een belangrijke bron van informatie, vooral het jaarlijkse TRB-congres in Washington. Alles komt daar voorbij, van asfalt tot de nieuwste digitale technologie. Er zijn zo’n vijftienduizend deelnemers, ik schat vijfduizend academici en tienduizend praktijkmensen." 

 

Is het TRB-congres dan ook een belangrijke plek waar kennis bij de praktijk terecht komt? 

"Je hebt onder de vlag van TRB diverse werkgroepen op verkeerskundige thema’s, sommige zijn puur academisch, andere praktisch, maar er zijn er ook die bewust beide bij elkaar proberen te brengen. Daarin komen academici die geïnteresseerd zijn in toepassing en praktijkmensen die oog hebben voor academische ontwikkelingen samen.

 

Er is bijvoorbeeld een sessie waarin ze een aantal van de best beoordeelde wetenschappelijke bijdragen aan het congres van het jaar ervoor bespreken. Er ontstaat dan een discussie over hoe de wetenschap verder wil en wat de praktijk eraan heeft. Praktijkmensen gaan er naar huis met meer vakkennis, en wetenschappers met inzicht in hoe ze met hun onderzoek de praktijk beter van dienst kunnen zijn. Het is succesvol omdat er aan beide kanten mensen zitten, champions, die gemotiveerd zijn om tijd te besteden aan dit soort initiatieven." 

 

Zou het organiseren van zulke sessies ook binnen Nederland kunnen?  

"In principe wel, hoewel je je kunt afvragen of Nederland er niet te klein voor is. Er zijn wel initiatieven, maar die hebben naar mijn smaak nog niet de kwaliteit, de ambitie en de constantheid om er een succes van de maken. De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk vindt hier meestal plaats binnen de structuur van onderzoeksprojecten. 

 

Nederlanders doen wel mee aan de werkgroepen van TRB. Dat is op internationaal niveau, maar dat is prima. Sommigen mogen dan zeggen dat verkeersonderzoek vaak alleen lokaal interessant is, bijvoorbeeld in verband met wetgeving, maar dat argument deel ik niet. Centrale ideeën, trends en concepten zijn heel internationaal, denk ik. Dat toont internationaal vergelijkend onderzoek ook aan." 

 

Terug naar de wetenschappelijke publicaties, is er een vertaalslag nodig naar de praktijk? 

"In veel van die publicaties wordt basiskennis over bijvoorbeeld onderzoeksmethoden bekend verondersteld, als je niet over die kennis beschikt zijn die moeilijk te volgen. Dan kun je een artikel niet kritisch beoordelen, en eigenlijk alleen maar de conclusies voor waar aannemen. 

 

Een uitzondering is het tijdschrift Transport Reviews, met vooral overzichtsartikelen die doorgaans toegankelijk zijn geschreven. Ze beginnen vaak met een basisuitleg van de begrippen en schetsen dan de ontwikkeling van bepaalde concepten of geven een indeling van de literatuur op een bepaald onderzoeksterrein." 

 

Wat kan Verkeerskunde doen om wetenschappelijke kennis meer naar de praktijk te brengen? 

"Het zou mooi zijn om zo nu en dan een wetenschapper te vragen om een overzicht te geven over een bepaald thema. Om snel de kennis te sorteren over nieuwe vormen van mobiliteit, zoals MaaS, zelfrijdende auto’s en carsharing, of om inzicht te geven in nieuwe onderzoeksmethoden. Daarmee kunnen vakmensen hun kennis beter op peil houden. 

 

Een echt goed overzichtsartikel kost tijd, promovendi zijn een jaar bezig met het uitspinnen van de literatuur op hun vakgebied. De hoofdstukken die zij in een dissertatie schrijven vind ik vaak beter dan overzichtsrapporten van onderzoeksinstanties. Die zijn vaak minder volledig, of schrijven een idee niet altijd aan de juiste persoon toe. Daarmee zijn die rapporten overigens nog wel bruikbaar voor de praktijk, voor beleidsdoeleinden voldoen ze. 

 

Je kunt ook denken aan signaalartikelen, over onderwerpen die mogelijk over een tijdje belangrijk worden. Zo heb ik laatst een paper gelezen over multitasking tijdens het rijden, dat is een onderwerp op zich, maar het wordt nog interessanter als je het koppelt aan de komst van de zelfrijdende auto." 

 

Komt u wel eens verkeerskundige onwaarheden tegen in de media? Zo ja, hoe komt dat dan?  

"Echte onwaarheden ben ik nooit tegengekomen. Wel heb ik de indruk dat wetenschappers in de media worden uitgenodigd om uitspraken te doen die ze op basis van hun onderzoek niet kunnen waarmaken. Het is het verschil tussen of je weet dat een trend bij herhaling is vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek, of dat je alleen maar denkt dat het zo is." 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.