Hoe brengen we data en mobiliteit samen?

NVC-debat: data-technologie en reizigerswensen in één netwerk

donderdag 25 oktober 2018 Nettie Bakker 0 reacties 182x gelezen

Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas Rookhuijzen van Google Nederlands, Bram Hendrix van AutomotiveNL, John Pommer van CROW/KpVV, Eric Mink van het ministerie van IenW en Wouter van Mierlo, afdelingshoofd mobiliteit bij de gemeente Utrecht. Een gesprek met debatleider Ward Koopmans van CGI.
Ward Koopmans, Expert Advanced Analytics bij CGI leidt op 1 november 2018 het NVC Datadebat.

Ward Koopmans, Expert Advanced Analytics bij CGI leidt op 1 november 2018 het NVC Datadebat.

Ward Koopmans, verantwoordelijk voor Advanced Analytics bij CGI Nederland, werkte eerder onder meer voor de afdeling Actuele Informatie van de ANWB. Rode draad in zijn werkzame leven is de relatie innovatie en mobiliteit. Ofwel: hoe komen eindgebruiker en IT bij elkaar? Koopmans: “Mijn drijfveer blijft om met de oneindige technologisch mogelijkheden tegemoet te komen aan de wensen van de reizigers. Het gebruik van actuele en betrouwbare data speelt daar een ongelooflijk belangrijk rol bij.” 

 

Ogenschijnlijk zijn we op de goede weg, vervolgt Koopmans, maar hij signaleert nog genoeg haken en ogen. “Bereikbaarheid en verkeersveiligheid staan in Nederland op een hoog niveau, iets dat ook internationaal waardering oogst. Dat geldt ook voor de kwaliteit van ons wegennet. Reizigers houden steeds meer rekening met reisadviezen van overheden en ov-aanbieders. Totdat het regent of er wegwerkzaamheden zijn. Dan stappen er juist méér mensen in de auto en maken we minder gebruik van alternatieve vervoermiddelen. En vervolgens loopt onze infrastructuur in dit soort situaties gigantisch vast, grotendeels dus als gevolg van individueel gedrag.” 

 

Juiste snaar raken 

Wat is er nodig? "Op maat gesneden dienstverlening, dat wil zeggen mobiliteitsdiensten die helemaal zijn toegespitst op de individuele behoeften van reizigers en rekening houden met parameters als doorstroming op de wegen en luchtvervuiling. Verkeersmanagers kunnen dit niet alleen oplossen. Hiervoor is een intensievere samenwerking tussen overheden, wegbeheerders en ov-bedrijven nodig met marktpartijen op het gebied van verkeer en vervoer. Als het ons lukt om de samenwerking tussen wegbeheerders en aanbieders van op-het-individu-gerichte diensten zoals Google te optimaliseren, dan kunnen we een grote stap maken richting een robuust functionerend IT-netwerk dat continu voorziet in betrouwbare en betaalbare mobiliteit voor ieder individu. Dat is wel het ideaal.” 

 

Hoe komen we daar? Koopmans: “Ik geloof niet in een oplossing door één partij. De complexiteit is te groot. Dus moeten we de handen ineenslaan om de juiste snaar te raken bij de juiste doelgroep. Want mijn vader heeft andere mobiliteitswensen dan ik. Voor het bereiken van individuen is een partij als Google natuurlijk een speler, maar die bepaalt niet of het licht langer op groen gaat voor fietsers als het regent of hoe lang de weg afgesloten blijft na een ongeval.” En er speelt meer. “Er komen nu allerlei trends samen, denk ook aan de energietransitie. Die levert enerzijds meer data, zoals die van elektrische voertuigen en laadpunten, en anderzijds meer uitdagingen, zoals de forse reductie van CO2-uitstoot.” 

 

"Tegelijkertijd levert de reiziger zelf ook meer en meer data, bijvoorbeeld via de smartphone. Denk aan het gebruik van de infrastructuur. Je loopt bijvoorbeeld naar de auto of fiets en rijdt naar een parkeerplek en loopt weer verder, of je fietst naar het station en reist verder met de trein. De eindgebruiker als ultieme databron.” 

 

Eén mobiliteitsdienst 

Liggen optimale mobiliteitsoplossingen niet gewoon voor het grijpen? Koopmans: “Toch niet. De nieuwe Europese privacywetgeving AVG (algemene verordening gegevensbescherming, red.) maakt ons ervan bewust dat we de toestemming van de burger moeten hebben om zijn of haar data te gebruiken voor mobiliteitsdiensten. En voor het verlenen van die toestemming wil hij iets terug zien. Diverse Spitsmijden-projecten in de afgelopen jaren leerden ons dat mensen niet alleen gevoelig zijn voor financiële beloningen maar ook voor andere prikkels.

 

Het is fijn een stok achter de deur te hebben om vaker te gaan bewegen, fietsen naar het werk, of om samen met collega’s credits te sparen voor goede doelen. Met andere woorden: eindgebruikers willen worden beloond voor goed gedrag en het leveren van data over dat reisgedrag met materiële of immateriële incentives. Daarbij gaat het niet alleen om de voordelen voor het individu maar ook om het verbeteren van mobiliteit van het collectief. We moeten daarom oog houden voor de mogelijkheden van mobiliteitsadviezen voor een collectief op basis van gecombineerde en geanonimiseerde data." 

 

"Een voorbeeld ter verduidelijking: als een actueel reisadvies leidt tot minder brandstofgebruik, tot meer reisplezier of tot legere treinen, denken mensen: hé, dat levert me iets op. Als meer en meer mensen vervolgens hun reisgedrag aanpassen op basis van actuele adviezen dan gaan we daar met zijn allen ook plezier van hebben. We verdelen de verkeersdrukte dan beter over de beschikbare capaciteit van het netwerk. Alle diensten en informatie komen uiteindelijk samen in één mobiliteitsdienst voor de reiziger. We noemen dat MaaS, Mobility as a Service. Hoe meer partijen als dataleveranciers, wegbeheerders, vervoerders en dienstenleveranciers samenwerken in het opzetten van MaaS-dienstverlening, hoe beter de dienst." 

 

Data samenbrengen 

“Interessant aan het debat op 1 november is dat we vertegenwoordigers van verschillende belangrijke partijen bijeen hebben om over nieuwe mogelijkheden te spreken. Bijvoorbeeld over het samenvoegen van ov- en verkeersdata. Google overkoepelt misschien alle diensten, maar kunnen zij zonder de andere partijen een goed werkend mobiliteitssysteem aanbieden aan hun individuele klanten?” 

 

“Onze rol als bedrijf is die van systeem integrator. We koppelen IT-systemen aan elkaar en zorgen ervoor dat ze met elkaar communiceren. Met als doel om iets te doen voor de eindgebruiker op een manier waar we allemaal beter van worden. Omdat wij technisch en organisatorisch samenwerken met vertegenwoordigers van diverse partijen is de stap naar debatleider voor mij niet zo groot.” 

 

"Het debat is geslaagd als we met alle gespreksdeelnemers inzien dat de mobiliteit van de toekomst een totaalpakket is. En als we daarbij ook samen de agenda trekken. Want een stukje versnelling geven aan een ingewikkeld proces van samenwerking, achter het schermpje van de reiziger, kan geen kwaad. We hebben immers grote uitdagingen zoals het samenbrengen van data van weg- lucht-, vaar- en spoorverbindingen, de security ervan en het verder digitaliseren van de buitenwereld met sensoren. De noodzaak neemt toe. De bevolking groeit naar 18 miljoen mensen en we hebben een bouwopgave van 1 miljoen woningen die allemaal bereikbaar moeten zijn. En de mens wil blijven bewegen in een schoon klimaat. Daar passen files in de toekomst niet meer bij.” 

 

  

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.