Hoe doede gij da?

donderdag 16 februari 2017 Ron Bos, Gemeente ‘s-Hertogenbosch / Rob Temme, Gemeente Breda / Koen van Waes, Gemeente Tilburg 0 reacties 286x gelezen

Dit artikel verscheen in VK1/2017 en is een samenvatting van de Paper Hoe doede gij da? die de auteurs presenteerden op het Colloqium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016 in Zwolle.    

Als er momenteel iets het predicaat containerbegrip mag dragen dan is het wel het woord ‘smart’. We weten er binnen het vakgebied nauwelijks raad mee. We kunnen het lonkend perspectief nauwelijks duiden en verhullen dat door met name aan de systeemkant van smart te werken. In Brabant hebben we dit in de smiezen.

Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg laten de traditionele vervoersplanologie langzaamaan los en richten zich op een alternatieve aanpak die in onze ogen ‘smart-proof’ is. Dit doen we aan de hand van drie stappen:

1.   het herkennen van de (digitale) transformatie waarin mobiliteit zich in bevindt;

2.   het erkennen van deze verandering en het in kaart brengen van een aantal hiermee samenhangende trends in mobiliteit;

3.   het verkennen van de mogelijkheden en het opdienen van een aantal Brabantse recepten die antwoord geven op de mogelijke disrupties.

 

Drie steden, drie fasen, drie recepten

Hoe gaan je als gemeente vervolgens beleidsmatig om met deze nieuwe ontwikkelingen? Vanuit Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch geven we enkele best-practices en leerpunten. Elk van de gemeente zit momenteel in een andere fase van de beleidscyclus.

Breda heeft in 2012 de MobiliteitsAanpak Breda (MAB) vastgesteld als integraal onderdeel van de ruimtelijke structuurvisie Breda 2030. Het (sectorale) mobiliteitsplan is ontbonden, bestaat simpelweg niet meer. Onderdeel van de aanpak is een adaptieve beleidsagenda voor deelthema’s Deze is momenteel in uitvoering en zal binnenkort opnieuw herijkt worden..

Tilburg heeft net nieuw mobiliteitsbeleid opgesteld dat gebaseerd op de Europese SUMP-aanpak (Sustainable urban mobility plan), waarbij specifiek aandacht is voor een integrale verbreding van de aanpak en een uitgebreid participatieproces. De hoofdlijnen van deze Mobiliteitsaanpak Tilburg, samen op weg naar 2040 zijn in november vastgesteld in de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment wordt deze mobiliteitsaanpak uitgewerkt in verschillende delen. Zie: www.tilburg.nl/mobiliteit2040

‘s-Hertogenbosch is in voorbereiding van nieuw mobiliteitsbeleid waarbij de vraag wordt gesteld: welke ontwikkelingen komen op ons af en wat betekent dit voor nieuw mobiliteitsbeleid, zowel inhoudelijk (het wat) als procesmatig (het hoe)?

Vanuit de ervaringen in Breda en Tilburg zijn al enkele conclusies en aanbevelingen te geven voor smart-mobiliteitsbeleid in andere steden:

 

 • Slim mobiliteitsbeleid vraagt om een adaptieve aanpak. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en onvoorspelbaar; dit kunnen wij als verkeersplanologen niet beïnvloeden. We moeten een aanpak hebben om er antwoord op te geven en om met die disrupties om te gaan: een adaptieve aanpak.

 

 • Slim mobiliteitsbeleid vraagt om een brede aanpak met een samenhangend verhaal. Mobiliteit wordt in zekere zin een product en dat moet je verkopen met een goed verhaal dat leunt op meer oplossingsrichtingen dan alleen infrastructuur. Veel meer moeten we uitgaan van een brede aanpak met maatregelen die focussen op samenwerking (orgware), gedrag (mindware) en technologie (software).

 

 • Slim mobiliteitsbeleid vraagt om ruimte voor externe initiatieven en experimenten.De mogelijkheden en de effectiviteit van maatregelen is steeds onvoorspelbaarder en verkeersmodellen staan onder druk. Veel meer dan voorheen moeten we durven uit te proberen en nieuwe technieken en mogelijkheden testen.

 

 • Slim mobiliteitsbeleid vraagt om minder technische kennis en meer proceskennis. Bovenstaande leerpunten betekenen ook dat de benodigde vaardigheden van verkeersplanologen veranderen: minder kantoorwerk en meer met de voeten in de klei. Maar waar dient de smart-verkeersplanoloog van morgen dan aan te voldoen? We geven enkele richtingen aan.

 

 • Creatieve verhalenverteller. Mobiliteitsbeleid is geen speelveld meer van alleen techneuten. Het wordt adaptief, integraal en leunt op meerdere thema’s en doelen. Mobiliteit wordt in zekere zin een product en dat moet je verkopen. Dat vraagt om verhalenvertellers met gevoelssprieten in de samenleving. Iemand die kan verbinden en coalities kan smeden. Iemand die kansen ziet en verzilvert in plaats van problemen oplost.

 

 • Exponentiële denker. Morgen is binnenkort vandaag al en daar moet je mee om kunnen gaan. Lange termijnplannen en trendprojecties zijn onvoldoende. De smart-verkeersplanoloog moet een exponentieel denker zijn en in staat zijn om signalen te herkennen en deze om te zetten naar scenario’s voor een adaptieve mobiliteitsaanpak.

 

 • Maatschappelijke verbinder. Mobiliteit wordt steeds minder het primaat van de overheid. De rol van de overheid zal hiermee verschuiven: steeds meer zullen gemeenten naast sturen ook gaan samenwerken, faciliteren en stimuleren. Dat vergt een andere houding en verantwoordelijkheid van de verkeersplanoloog: meer verbinden en minder sturen. Meer netwerken en minder geraniums kweken.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.