Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger

Genomineerde scriptie voor de Cuperusprijs

donderdag 25 oktober 2018 Anne Durand, TU Delft 0 reacties 114x gelezen

Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om regelstrategieën bij verstoringen te analyseren vanuit het perspectief van de reiziger. Een casestudie voor de Rotterdamse metro laat zien dat alternatieve strategieën tot een betere dienstverlening kunnen leiden.
Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren.

Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren. (Copyright: Shutterstock)

Tot nog toe kijken ov-bedrijven vooral naar de aanbodkant bij het oplossen van verstoringen, zoals de dienstregeling en het dienstenrooster. Die aanpak leidt niet altijd tot de best mogelijke situatie voor de reizigers. Omdat er door het gebruik van smartcards zoals de OV-chipkaart steeds meer reizigersdata beschikbaar is, wordt het makkelijker om verstoringen te bestuderen vanuit het perspectief van de reiziger. 

 

Regelstrategieën 

De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek was hoe de regelstrategieën bij verstoringen in het ov kunnen worden verbeterd met inzicht in het reizigersperspectief. De focus lag op de fase vanaf het ontstaan tot aan het oplossen van het incident. Het herstel van de dienstverlening tot een normale dienstregeling is niet meegenomen. 

 

Durand vergeleek verschillende strategieën om de verstoringen aan te pakken op de impact voor de reizigers. Die impact bestaat bijvoorbeeld uit langere wachttijd, langere reistijd, extra overstappen en langere ervaren reistijd door drukte. Om de strategieën te kunnen vergelijken zijn deze vertaald in een monetaire reistijdwaardering, opgeteld in additionele gegeneraliseerde reistijdkosten. 

 

Casestudie 

Deze aanpak is toegepast op een casestudie, een gedeeltelijke stremming in een van de zuidelijke takken van de Rotterdamse metro tijdens de ochtendspits. Door deze stremming ontstond een bottleneck, waar beide richtingen hetzelfde spoor moesten gebruiken. De vooraf gedefinieerde strategie van de verkeersleiding van de RET was het reduceren van het aantal metro’s stad uitwaarts op de gestremde route door treinen vanuit het noorden op Rotterdam Centraal te laten omkeren. Een aantal alternatieven in aanvulling op deze strategie is in een simulatie getest vanuit het reizigersperspectief. Deze strategieën zijn ontwikkeld met als doel dat ze realistisch implementeerbaar zijn door de verkeersleiders. Zij hebben uitgebreid feedback gegeven op de voorgestelde strategieën. 

 

Het eerste alternatief hield in dat de treinen langs de bottleneck gestuurd worden, anticiperend op de gaten in de voertuigvolgtijd die zijn ontstaan door de verstoring. Dit leidde tot een reductie van 12 procent op de additionele gegeneraliseerde kosten. Een andere strategie combineerde het voorgaande met het vasthouden van treinen op stations stroomopwaarts en stroomafwaarts van de bottleneck, om de regelmaat in de dienstverlening te verbeteren. Dat leverde in totaal een reductie van 18 procent op. De laatste combineert beide voorgaande strategieën met een uitstel van het omkeren van de treinen bij Rotterdam Centraal, om daarmee de door de verstoring ontstane gaten in de voertuigvolgtijd te verkleinen. In totaal leverde dat een reductie van 35 procent op. 

 

Afweging 

Het onderzoek laat vooral het voordeel voor reizigers zien van regelmaatsturing ten opzichte van punctualiteitssturing. De effecten op de logistiek en de dienstenroosters van het ov-bedrijf zijn niet meegenomen. Omdat de planning, analyse en sturing van ov volledig volgens het uitgangspunt van punctualiteit zijn georganiseerd, is de overgang naar regelmaatsturing ingrijpend. Voor implementatie in de praktijk zal het ov-bedrijf een afweging moeten maken of de voordelen van een reizigersgeoriënteerde benadering opwegen tegen de kosten van de aanpassingen in hun bestaande strategie. 

 

Tot slot 

Met het raamwerk uit deze studie kunnen ov-bedrijven verschillende strategieën voor verschillende soorten verstoringen analyseren. Op basis hiervan kunnen ze hun vooraf gedefinieerde strategieën aanpassen of realtime beslissingen nemen om in te spelen op de gaten die in de voertuigvolgtijd ontstaan. 

 

Cuperusprijs 

De scriptie van Anne Durand is genomineerd voor de Cuperusprijs 2018 die wordt uitgereikt door KIVI. Klik hier voor de paper 'Managing disruptions in public transport from the passenger perspective’ van Anne Durand. Link staat in de map 

 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.