Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger

Genomineerde scriptie voor de Cuperusprijs

donderdag 25 oktober 2018 Anne Durand, TU Delft 0 reacties 117x gelezen

Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om regelstrategieën bij verstoringen te analyseren vanuit het perspectief van de reiziger. Een casestudie voor de Rotterdamse metro laat zien dat alternatieve strategieën tot een betere dienstverlening kunnen leiden.
Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren.

Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren. (Copyright: Shutterstock)

Tot nog toe kijken ov-bedrijven vooral naar de aanbodkant bij het oplossen van verstoringen, zoals de dienstregeling en het dienstenrooster. Die aanpak leidt niet altijd tot de best mogelijke situatie voor de reizigers. Omdat er door het gebruik van smartcards zoals de OV-chipkaart steeds meer reizigersdata beschikbaar is, wordt het makkelijker om verstoringen te bestuderen vanuit het perspectief van de reiziger. 

 

Regelstrategieën 

De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek was hoe de regelstrategieën bij verstoringen in het ov kunnen worden verbeterd met inzicht in het reizigersperspectief. De focus lag op de fase vanaf het ontstaan tot aan het oplossen van het incident. Het herstel van de dienstverlening tot een normale dienstregeling is niet meegenomen. 

 

Durand vergeleek verschillende strategieën om de verstoringen aan te pakken op de impact voor de reizigers. Die impact bestaat bijvoorbeeld uit langere wachttijd, langere reistijd, extra overstappen en langere ervaren reistijd door drukte. Om de strategieën te kunnen vergelijken zijn deze vertaald in een monetaire reistijdwaardering, opgeteld in additionele gegeneraliseerde reistijdkosten. 

 

Casestudie 

Deze aanpak is toegepast op een casestudie, een gedeeltelijke stremming in een van de zuidelijke takken van de Rotterdamse metro tijdens de ochtendspits. Door deze stremming ontstond een bottleneck, waar beide richtingen hetzelfde spoor moesten gebruiken. De vooraf gedefinieerde strategie van de verkeersleiding van de RET was het reduceren van het aantal metro’s stad uitwaarts op de gestremde route door treinen vanuit het noorden op Rotterdam Centraal te laten omkeren. Een aantal alternatieven in aanvulling op deze strategie is in een simulatie getest vanuit het reizigersperspectief. Deze strategieën zijn ontwikkeld met als doel dat ze realistisch implementeerbaar zijn door de verkeersleiders. Zij hebben uitgebreid feedback gegeven op de voorgestelde strategieën. 

 

Het eerste alternatief hield in dat de treinen langs de bottleneck gestuurd worden, anticiperend op de gaten in de voertuigvolgtijd die zijn ontstaan door de verstoring. Dit leidde tot een reductie van 12 procent op de additionele gegeneraliseerde kosten. Een andere strategie combineerde het voorgaande met het vasthouden van treinen op stations stroomopwaarts en stroomafwaarts van de bottleneck, om de regelmaat in de dienstverlening te verbeteren. Dat leverde in totaal een reductie van 18 procent op. De laatste combineert beide voorgaande strategieën met een uitstel van het omkeren van de treinen bij Rotterdam Centraal, om daarmee de door de verstoring ontstane gaten in de voertuigvolgtijd te verkleinen. In totaal leverde dat een reductie van 35 procent op. 

 

Afweging 

Het onderzoek laat vooral het voordeel voor reizigers zien van regelmaatsturing ten opzichte van punctualiteitssturing. De effecten op de logistiek en de dienstenroosters van het ov-bedrijf zijn niet meegenomen. Omdat de planning, analyse en sturing van ov volledig volgens het uitgangspunt van punctualiteit zijn georganiseerd, is de overgang naar regelmaatsturing ingrijpend. Voor implementatie in de praktijk zal het ov-bedrijf een afweging moeten maken of de voordelen van een reizigersgeoriënteerde benadering opwegen tegen de kosten van de aanpassingen in hun bestaande strategie. 

 

Tot slot 

Met het raamwerk uit deze studie kunnen ov-bedrijven verschillende strategieën voor verschillende soorten verstoringen analyseren. Op basis hiervan kunnen ze hun vooraf gedefinieerde strategieën aanpassen of realtime beslissingen nemen om in te spelen op de gaten die in de voertuigvolgtijd ontstaan. 

 

Cuperusprijs 

De scriptie van Anne Durand is genomineerd voor de Cuperusprijs 2018 die wordt uitgereikt door KIVI. Klik hier voor de paper 'Managing disruptions in public transport from the passenger perspective’ van Anne Durand. Link staat in de map 

 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.