Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger

Genomineerde scriptie voor de Cuperusprijs

donderdag 25 oktober 2018 Anne Durand, TU Delft 0 reacties 117x gelezen

Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om regelstrategieën bij verstoringen te analyseren vanuit het perspectief van de reiziger. Een casestudie voor de Rotterdamse metro laat zien dat alternatieve strategieën tot een betere dienstverlening kunnen leiden.
Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren.

Met het raamwerk uit de studie van Anne Durand kunnen ov-bedrijven strategieën voor verstoringen analyseren. (Copyright: Shutterstock)

Tot nog toe kijken ov-bedrijven vooral naar de aanbodkant bij het oplossen van verstoringen, zoals de dienstregeling en het dienstenrooster. Die aanpak leidt niet altijd tot de best mogelijke situatie voor de reizigers. Omdat er door het gebruik van smartcards zoals de OV-chipkaart steeds meer reizigersdata beschikbaar is, wordt het makkelijker om verstoringen te bestuderen vanuit het perspectief van de reiziger. 

 

Regelstrategieën 

De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek was hoe de regelstrategieën bij verstoringen in het ov kunnen worden verbeterd met inzicht in het reizigersperspectief. De focus lag op de fase vanaf het ontstaan tot aan het oplossen van het incident. Het herstel van de dienstverlening tot een normale dienstregeling is niet meegenomen. 

 

Durand vergeleek verschillende strategieën om de verstoringen aan te pakken op de impact voor de reizigers. Die impact bestaat bijvoorbeeld uit langere wachttijd, langere reistijd, extra overstappen en langere ervaren reistijd door drukte. Om de strategieën te kunnen vergelijken zijn deze vertaald in een monetaire reistijdwaardering, opgeteld in additionele gegeneraliseerde reistijdkosten. 

 

Casestudie 

Deze aanpak is toegepast op een casestudie, een gedeeltelijke stremming in een van de zuidelijke takken van de Rotterdamse metro tijdens de ochtendspits. Door deze stremming ontstond een bottleneck, waar beide richtingen hetzelfde spoor moesten gebruiken. De vooraf gedefinieerde strategie van de verkeersleiding van de RET was het reduceren van het aantal metro’s stad uitwaarts op de gestremde route door treinen vanuit het noorden op Rotterdam Centraal te laten omkeren. Een aantal alternatieven in aanvulling op deze strategie is in een simulatie getest vanuit het reizigersperspectief. Deze strategieën zijn ontwikkeld met als doel dat ze realistisch implementeerbaar zijn door de verkeersleiders. Zij hebben uitgebreid feedback gegeven op de voorgestelde strategieën. 

 

Het eerste alternatief hield in dat de treinen langs de bottleneck gestuurd worden, anticiperend op de gaten in de voertuigvolgtijd die zijn ontstaan door de verstoring. Dit leidde tot een reductie van 12 procent op de additionele gegeneraliseerde kosten. Een andere strategie combineerde het voorgaande met het vasthouden van treinen op stations stroomopwaarts en stroomafwaarts van de bottleneck, om de regelmaat in de dienstverlening te verbeteren. Dat leverde in totaal een reductie van 18 procent op. De laatste combineert beide voorgaande strategieën met een uitstel van het omkeren van de treinen bij Rotterdam Centraal, om daarmee de door de verstoring ontstane gaten in de voertuigvolgtijd te verkleinen. In totaal leverde dat een reductie van 35 procent op. 

 

Afweging 

Het onderzoek laat vooral het voordeel voor reizigers zien van regelmaatsturing ten opzichte van punctualiteitssturing. De effecten op de logistiek en de dienstenroosters van het ov-bedrijf zijn niet meegenomen. Omdat de planning, analyse en sturing van ov volledig volgens het uitgangspunt van punctualiteit zijn georganiseerd, is de overgang naar regelmaatsturing ingrijpend. Voor implementatie in de praktijk zal het ov-bedrijf een afweging moeten maken of de voordelen van een reizigersgeoriënteerde benadering opwegen tegen de kosten van de aanpassingen in hun bestaande strategie. 

 

Tot slot 

Met het raamwerk uit deze studie kunnen ov-bedrijven verschillende strategieën voor verschillende soorten verstoringen analyseren. Op basis hiervan kunnen ze hun vooraf gedefinieerde strategieën aanpassen of realtime beslissingen nemen om in te spelen op de gaten die in de voertuigvolgtijd ontstaan. 

 

Cuperusprijs 

De scriptie van Anne Durand is genomineerd voor de Cuperusprijs 2018 die wordt uitgereikt door KIVI. Klik hier voor de paper 'Managing disruptions in public transport from the passenger perspective’ van Anne Durand. Link staat in de map 

 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.