Twentse werknemers geven inzicht in effect positieve prikkels

De potentie van positief stimuleren van fietsgebruik

donderdag 21 december 2017 Tom Thomas, Tiago Fioreze, Utwente / Tanja Vonk, TNO 0 reacties 264x gelezen

Met een toenemende filedruk blijft het terugdringen van  autogebruik één van de belangrijkste doelstellingen onder beleidsmakers. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is door het stimuleren van gedragsverandering met behulp van positieve prikkels. Er zijn aanwijzingen dat het effectiever is om mensen te stimuleren hun gedrag te veranderen, dan ze te bestraffen bij ongewenst gedrag.
Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Binnen het Europese onderzoeksproject EMPOWER (Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject) wordt dit in de praktijk onderzocht, met als belangrijkste doel het autogebruik in de stedelijke omgeving substantieel terug te dringen.

 

Eén van de meest effectieve manieren om autogebruik in de stad terug te dringen, is door het bevorderen van fietsen. Binnen Enschede, één van de deelnemers in het EMPOWER project, wordt daarom vol ingezet op het bevorderen van fietsen. De Universiteit Twente heeft in dit kader en als onderdeel van het EMPOWER project een grootschalig onderzoek gedaan onder werknemers in Twente met als doel vast te stellen met welke positieve prikkels fietsen bevorderd kan worden.

 

Voor dit onderzoek is een online enquête gebruikt. Uiteindelijk hebben zes werkgevers waaronder de Universiteit Twente actief meegedaan met als resultaat dat de enquête uiteindelijk is ingevuld door 1800 werknemers. Naast vragen over het reisgedrag, kregen deelnemers ook de mogelijkheid om met een fictieve smartphone app te spelen. Er waren verschillende apps, waarvan elke respondent er één te zien kreeg en kon uitproberen. In de apps werden deelnemers fictief beloond als ze meer gingen fietsen dan ze nu doen. Daarbij konden ze kiezen hoeveel extra ze wilden gaan fietsen, wat werd gepresenteerd als een uitdaging. Hoe moeilijker de uitdaging des te hoger was de beloning.

 

Klik hier voor een uitbereid artikel over dit onderzoek

 

Uit de analyse van het reisgedrag blijkt het aandeel fiets in de modal split behoorlijk te variëren tussen werkgevers wat gedeeltelijk toe te schrijven is aan de mate van mobiliteitsmanagement. Het is daarom niet alleen belangrijk werknemers te stimuleren reisgedrag te veranderen, maar ook om werkgevers te stimuleren gedragsverandering te faciliteren.  

 

Uiteraard hangt het aandeel fietsen af van de woonwerkafstand.  Boven de 20 km is de fiets geen echte optie en heeft het weinig zin fietsen te stimuleren. Maar er zijn heel wat respondenten die tot 20 km soms naar werk fietsen. Dit aandeel zogenaamde keuzereizigers is substantieel en dat is een belangrijk resultaat. Er zijn namelijk duidelijke verschillen tussen deze groep en de respondenten die nooit de fiets pakken. Voor de laatste groep zijn traditionele verkeerskundige grootheden zoals reistijd en reisafstand de belangrijkste factoren voor hun vervoerswijze keuze.

 

Voor de (keuze)fietser is gezondheid echter de belangrijkste overweging om de fiets te pakken (maar liefst 82% gaf  dit aan), terwijl slecht weer juist de reden is om de fiets te laten staan (53%). Het is een interessante vraag of gedragsverandering onder mensen die nooit fietsen bewerkstelligd kan worden met gezondheid als thema. Hoewel het verre van triviaal is deze vraag te beantwoorden, geven onze resultaten in ieder geval aan dat gezondheid een zeer belangrijke factor is, niet alleen beleidsmatig maar ook in de overweging van reizigers zelf. Iets dat tot nu toe onderbelicht is gebleven.

 

De vraag of gezondheid als thema gebruikt kan worden, wordt des te relevanter daar werknemers die nooit fietsen negatief zijn over fietsstimulering door belonen. De meeste nooit fietsers geven aan geen beloning te wensen, terwijl de keuzefietser veel positiever is over beloningen. Hoewel geld het vaakst wordt genoemd als voorkeursbeloning, zijn de deelnemers die de app met geschenken hebben geprobeerd, het positiefst over hun app. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat respondenten fictief konden winkelen in een webshop wat de funfactor verhoogd.

 

Als mensen positief zijn over de app, zijn ze dan echter ook bereid meer te gaan fietsen? Het blijkt dat men wel uitdagingen kiest, maar dat het vooral makkelijke uitdagingen zijn. Dit suggereert dat uitdagingen in het begin niet te moeilijk moeten zijn om gedragsverandering te initiëren en dat een substantiële  gedragsverandering het beste in kleine stappen tot stand gebracht kan worden. Tenslotte is het belangrijk op te merken dat hoewel de situatie zo realistisch mogelijk is nagebootst we in dit onderzoek naar intenties hebben gevraagd die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn als het daadwerkelijke gedrag. De volgende stap in het project is daarom om de bevindingen met een echte app in Enschede te testen.

 

 Klik hier voor een infographic

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.