Zwerfvuil bestrijden via DRIPs

vrijdag 23 februari 2018 Thomas Kortekaas, Jaro Boer (Avans Hogeschool) 1 reactie 384x gelezen

Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te reduceren, maar tot op heden met weinig succes. Thomas Kortekaas en Jaro Boer van Avans Hogeschool wijdden er hun afstudeerscriptie ‘Onderzoek AfvalWeg’ aan.

Rijkswaterstaat gaf opdracht tot een nieuwe studie naar de vraag hoe het zwerfafval langs snelwegen het best kan worden gereduceerd. Hieruit verwachte voordelen zijn onder meer minder irritatie van de weggebruikers, bevorderen van de veiligheid, verlagen van kosten en een schoner milieu. Het streefdoel op de langere termijn is al het (zwerf)afval weg.

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de student-onderzoekers gestart met een (internationale) literatuurstudie naar (internationaal) zwerfvuil langs snelwegen. Vervolgens hielden zij gerichte brainstormsessies. Hiermee kregen ze meer inzicht in de effecten van zwerfafval langs de snelwegen, gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding door aanpassen van de snelweg en internationale data met betrekking tot zwerfafval langs snelwegen.

 

Uit dit deelonderzoek concluderen de onderzoekers dat het inspelen op gedragsverandering van de weggebruikers een kansrijke manier is om zwerfafval te reduceren. Met name het beïnvloeden van onbewust gedrag zal naar verwachting tot verandering leiden. Eerder lag de focus met acties rond dit onderwerp voornamelijk op het bewuste gedrag. Daarnaast blijkt dat in Nederland, evenals in andere landen, weinig tot geen registratie plaatsvindt van het zwerfafval langs de snelwegen. Dat is wel nodig om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. Tevens blijkt uit de internationale literatuur dat mensen eerder geneigd zijn afval te deponeren op locaties waar de overheid beheerder is.

 

Na de literatuurstudie voerden de onderzoekers creatieve brainstormsessies uit in verschillende samenstellingen. Uit de literatuurstudie haalden zij drie vragen waarop de participanten aan de sessies moesten reageren met meerdere antwoorden. Daarna werden de ideeën van de anderen beoordeeld en geselecteerd. Na enkele selectieve procedures ontstond een ideeënlijst op het gebied van onder andere techniek, social media en smart mobility. Drie van deze ideeën zijn tot concept uitgewerkt, ieder met een eigen kernwaarde. Dit zijn: een taakstraf als gevolg van vervuiling (draagvlak), een rolmodel laten figureren die het goede gedrag vertoont (innovativiteit) en het gebruik van motto-teksten op dynamische routeinformatiepanelen (haalbaarheid).

 

Taakstraf
Als het concept van de taakstraf wordt uitgevoerd vinden er vooraf controles plaats met behulp van mobiele flitsers. Hiernaast moet de huidige straf voor vervuiling worden aangepast. De juridische en politieke complexiteit maken dit concept lastig uitvoerbaar.

 

Rolmodel
In het geval van het rolmodel gaat het om het laten zien van het juiste voorbeeld aan de doelgroep. Dit zou een bekend persoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een autocoureur, die het goede gedrag laat zien op onder andere zijn Facebook-fanpage.

 

DRIPs
Op basis van een multicriteria-analyse van de drie geselecteerde concepten is de aanbeveling om gebruik te maken van de dynamische routeinformatiepanelen van Rijkswaterstaat. Mottoteksten op deze panelen hebben naar verwachting effect op het vervuilende gedrag van weggebruikers.

 

Klik hier voor het 'Onderzoek AFvalweg'


Reacties

Reacties

Cees Wildervanck 29/03/2018 17:27

Hands off DRIPs!
De klacht is nu al dat er zo weinig op DRIPs wordt gelet, en een veelgehoorde verklaring is dat die DRIPs vaak niet worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: urgente informatie op die plaats en dat moment geven dat de weggebruiker die nodig heeft (file, ongeval, afgesloten afrit etc.) Door nóg een vorm van onheus gebruik van DRIPs zoals hier wordt voorgesteld, wordt dat er nog erger op.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.