Zwerfvuil bestrijden via DRIPs

vrijdag 23 februari 2018 Thomas Kortekaas, Jaro Boer (Avans Hogeschool) 1 reactie 353x gelezen

Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te reduceren, maar tot op heden met weinig succes. Thomas Kortekaas en Jaro Boer van Avans Hogeschool wijdden er hun afstudeerscriptie ‘Onderzoek AfvalWeg’ aan.

Rijkswaterstaat gaf opdracht tot een nieuwe studie naar de vraag hoe het zwerfafval langs snelwegen het best kan worden gereduceerd. Hieruit verwachte voordelen zijn onder meer minder irritatie van de weggebruikers, bevorderen van de veiligheid, verlagen van kosten en een schoner milieu. Het streefdoel op de langere termijn is al het (zwerf)afval weg.

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de student-onderzoekers gestart met een (internationale) literatuurstudie naar (internationaal) zwerfvuil langs snelwegen. Vervolgens hielden zij gerichte brainstormsessies. Hiermee kregen ze meer inzicht in de effecten van zwerfafval langs de snelwegen, gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding door aanpassen van de snelweg en internationale data met betrekking tot zwerfafval langs snelwegen.

 

Uit dit deelonderzoek concluderen de onderzoekers dat het inspelen op gedragsverandering van de weggebruikers een kansrijke manier is om zwerfafval te reduceren. Met name het beïnvloeden van onbewust gedrag zal naar verwachting tot verandering leiden. Eerder lag de focus met acties rond dit onderwerp voornamelijk op het bewuste gedrag. Daarnaast blijkt dat in Nederland, evenals in andere landen, weinig tot geen registratie plaatsvindt van het zwerfafval langs de snelwegen. Dat is wel nodig om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. Tevens blijkt uit de internationale literatuur dat mensen eerder geneigd zijn afval te deponeren op locaties waar de overheid beheerder is.

 

Na de literatuurstudie voerden de onderzoekers creatieve brainstormsessies uit in verschillende samenstellingen. Uit de literatuurstudie haalden zij drie vragen waarop de participanten aan de sessies moesten reageren met meerdere antwoorden. Daarna werden de ideeën van de anderen beoordeeld en geselecteerd. Na enkele selectieve procedures ontstond een ideeënlijst op het gebied van onder andere techniek, social media en smart mobility. Drie van deze ideeën zijn tot concept uitgewerkt, ieder met een eigen kernwaarde. Dit zijn: een taakstraf als gevolg van vervuiling (draagvlak), een rolmodel laten figureren die het goede gedrag vertoont (innovativiteit) en het gebruik van motto-teksten op dynamische routeinformatiepanelen (haalbaarheid).

 

Taakstraf
Als het concept van de taakstraf wordt uitgevoerd vinden er vooraf controles plaats met behulp van mobiele flitsers. Hiernaast moet de huidige straf voor vervuiling worden aangepast. De juridische en politieke complexiteit maken dit concept lastig uitvoerbaar.

 

Rolmodel
In het geval van het rolmodel gaat het om het laten zien van het juiste voorbeeld aan de doelgroep. Dit zou een bekend persoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een autocoureur, die het goede gedrag laat zien op onder andere zijn Facebook-fanpage.

 

DRIPs
Op basis van een multicriteria-analyse van de drie geselecteerde concepten is de aanbeveling om gebruik te maken van de dynamische routeinformatiepanelen van Rijkswaterstaat. Mottoteksten op deze panelen hebben naar verwachting effect op het vervuilende gedrag van weggebruikers.

 

Klik hier voor het 'Onderzoek AFvalweg'


Reacties

Reacties

Cees Wildervanck 29/03/2018 17:27

Hands off DRIPs!
De klacht is nu al dat er zo weinig op DRIPs wordt gelet, en een veelgehoorde verklaring is dat die DRIPs vaak niet worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: urgente informatie op die plaats en dat moment geven dat de weggebruiker die nodig heeft (file, ongeval, afgesloten afrit etc.) Door nóg een vorm van onheus gebruik van DRIPs zoals hier wordt voorgesteld, wordt dat er nog erger op.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...
 • Het Lint: Goed voorbeeld doet volgen Het Lint is een ruim 8 km lang beweeglint in het Máximapark in Utrecht dat intensief wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, skaten, hardlopen. Een groot succes dus, maar wat...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.